Į pradžią

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat
Teisė atsiranda ne iš taisyklių, tai taisyklės kyla iš teisės

Į pradžią

Rašykite mums

Svetainės medis

 
LT EN


Nacionalinė teismų administracija

Biudžetinė įstaiga
L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 268 5186
Faks. (8 5) 268 5187
El. p. info@teismai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188724424

Dokumentų priėmimo laikas
I-IV   7.00-17.00
V       8.00-15.45

Pietų pertrauka
12.00-12.45
   Versija neįgaliesiems


ISO 9001Lietuvos Respublikos ir šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos finansuojamas projektas
 Teismų sistemos naujienos
Sprendimą dėl teisėjo D. Gudo atleidimo Teisėjų taryba priims kitą savaitę

Šiandien Nacionalinėje teismų administracijoje vykusiame Teisėjų tarybos (TT) posėdyje buvo pakartotinai svarstomas klausimas dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjo Dainiaus Gudo atleidimo iš pareigų už teisėjo vardo pažeminimą – sprendimo priėmimas nukeltas.

„Apsvarsčius visas aplinkybes, nusprendėme, jog tam, kad susidarytume aiškią ir tvirtą poziciją, būtina dar kartą visiems TT nariams peržiūrėti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pateiktą medžiagą – garso ir vaizdo įrašus“, – sakė TT pirmininkas Gintaras Kryževičius.

Kitą savaitę Teisėjų taryba rinksis į neeilinį posėdį, kurio metu bus paskelbtas galutinis sprendimas.

Paskelbta: 2014-08-29
Vyks Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos posėdis

2014 m. rugsėjo 9 d. 9.00 val. Nacionalinėje teismų administracijoje (L. Sapiegos g. 15, Vilnius) vyks Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos posėdis, kurio metu bus vertinama Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjo, pretenduojančio į Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjo pareigas, Kauno apylinkės teismo ir Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjų, pretenduojančių į Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjo pareigas, bei Šilalės rajono apylinkės teismo teisėjos, pretenduojančios į Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjo pareigas, veikla. Posėdžio metu taip pat bus atliekamas periodinis Vilniaus rajono apylinkės teismo, Utenos rajono apylinkės teismo, Marijampolės rajono apylinkės teismo, Klaipėdos miesto apylinkės teismo ir Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjų veiklos vertinimas.

Posėdžio darbotvarkę rasite čia.

Paskelbta: 2014-08-29
Teisės studentams – teisėjo profesija iš arti

Rugpjūčio 27 d. Nacionalinės teismų administracijos direktorė Reda Molienė ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas profesorius Tomas Davulis pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ja įtvirtintas abiejų institucijų siekis skatinti teisės mokslo ir praktikos suartėjimą, teisinių žinių plėtrą, bendradarbiauti, padedant užtikrinti sėkmingą teismų sistemos ir akademinės bendruomenės veiklą, populiarinti teisėjo profesiją.

„Vieningai sutarėme, jog sėkmingai teismų veiklai būtina remtis teisės mokslo pasiekimais, nemažiau svarbu į teismus pritraukti geriausius jaunuosius teisininkus – tai ir yra pagrindinis mūsų bendradarbiavimo tikslas“, – sutarties pasirašymo ceremonijoje sakė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas profesorius Tomas Davulis.

Nacionalinės teismų administracijos direktorė Reda Molienė pažymėjo, jog iniciatyvūs ir gabūs teisės studentai Nacionalinėje teismų administracijoje ir teismuose visada laukiami. „Patirtis, įgyta atliekant praktiką ir dalyvaujant teisinio švietimo veiklose, gali tapti vertinga jaunų žmonių profesinio kelio pradžia. Tikiu, jog šios sutarties pasirašymas taps svarbiu žingsniu, padėsiančiu ugdyti puikius teisės profesionalus“, – apie bendradarbiavimo sutarties svarbą pasakojo direktorė.

Nacionalinė teismų administracija ir Vilniaus universiteto Teisės Fakultetas keisis turima informacija, statistiniais duomenimis ir bendradarbiaus vykdant mokslinius tyrimus, rengs bendras konferencijas, diskusijas ir seminarus aktualiais teisės klausimais. Teisės fakulteto studentams bus sudarytos galimybės atlikti praktiką Nacionalinėje teismų administracijoje, o pastarosios darbuotojai galės naudotis Teisės fakulteto specialistų konsultacijomis ir turima moksline literatūra.

Ši sutartis žymi ir svarbaus mokslinio tyrimo projekto „Asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką įgyvendinimo sąlygos“ pirmuosius žingsnius. Nacionalinės teismų administracijos turimi duomenys apie teismų vykdomą veiklą (bylas, jų nagrinėjimo trukmę ir kt.) Teisės fakulteto mokslininkų projekto metu bus panaudoti, siekiant ištirti esamą situaciją ir įstatymų leidėjui pateikti galimus siūlymus dėl sąlygų, užtikrinsiančių civilinių bylų išnagrinėjimą per protingą terminą. Mokslinio projekto rezultatus planuojama pristatyti 2016 m. žiemą.

Paskelbta: 2014-08-28
Kaip elgtis, jei esate kviečiamas liudyti teisme?

„Nebijokite atvykti į teismą liudyti. Teisėjas Jums paaiškins, kaip elgtis teismo posėdžio metu“, „Sakykite tik tiesą. Nemeluokite“, „Jei duodamas parodymus pasijutote prastai, paprašykite teisėjo trumpos pertraukėlės“ – šie ir kiti patarimai, kaip elgtis asmeniui tapusiam liudytoju arba nukentėjusiuoju, sugulė į Nacionalinės teismų administracijos parengtą leidinį „Kaip elgtis, jei esi pakviestas liudyti? Liudytojas ir nukentėjusysis teisme“.

Nuo rudens šalies teismus pasieksiantys informaciniai lankstinukai skirti supažindinti liudytojus ir nukentėjusiuosius su teismo proceso eiga, paaiškinti, kokia forma jiems gali būti įteikiamas šaukimas liudyti teisme, kokios proceso dalyvių teisės ir pareigos, kaip pasiruošti apklausai teisme, kada kompensuojamos patirtos išlaidos ir panašiai. 

Anot Nacionalinės teismų administracijos (NTA) direktorės patarėjo Tomo Vaitkevičiaus, tikimasi, kad kartu su nevyriausybine organizacija „Lietuvos Caritas“ parengtas leidinys padės liudytojams bei nukentėjusiesiems iš anksto pasiruošti teismo posėdžiui, sumažins nežinomybę, kuri žmonėms kelia įtampą ir stresą, bei užtikrins visavertį šių asmenų dalyvavimą teismo procese. 

„Lietuvos Caritas“ Pagalbos smurto aukoms skyriaus vadovė Kristina Mišinienė sako dažnai matanti, jog nuo nusikaltimų nukentėję asmenys ir liudytojai labai išgyvena prieš teismo procesą. Juos vėl apninka jau tarsi pamiršti skausmingi išgyvenimai, grįžta nerimas, baimė, nesaugumas. „Tai gali transformuotis į vengimą vykti į teismo procesą, ieškojimą bet kokių priežasčių, kaip jame nedalyvauti. Todėl būtina nusikaltimų aukas ir liudytojus dar prieš vykstant į teismą supažindinti su pačiu teismo procesu, suprantamai paaiškinant liudytojų vaidmenį jame“, – teigia K. Mišinienė.

Lankstinukai liudytojams ir nukentėjusiesiems – NTA įgyvendinamos Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dalis.

Perimant gerąją praktiką iš Norvegijos teismų ir bendradarbiaujant su užsienio šalių ekspertais taip pat bus parengtas metodinis leidinys teismų darbuotojams apie psichologinę pagalbą ir psichologinio saugumo užtikrinimą pažeidžiamoms grupėms teismo proceso metu. Naudojant šiuolaikines informacines technologijas bus sukurta virtuali teismo posėdžių salė, padėsianti geriau pažinti teismo patalpas, suvokti teismo posėdžio eigą. Taip pat bus parengta Lietuvos teismų saugumo principų galimybių studija, remiantis joje pateiktomis rekomendacijomis planuojama įdiegti saugumą teismo pastatuose užtikrinančias technines priemones.

Leidinį „Kaip elgtis, jei esi pakviestas liudyti? Liudytojas ir nukentėjusysis teisme“ elektronine forma galite pavartyti čia.

Paskelbta: 2014-08-25
Vyks Teisėjų tarybos posėdis

 2014 m. rugpjūčio 29 d. 10.00 val. Nacionalinėje teismų administracijoje ( L.Sapiegos g. 15, Vilnius) vyks Teisėjų tarybos posėdis.

Su posėdžio darbotvarke galite susipažinti čia.

Su posėdžio medžiaga galite susipažinti čia.

Paskelbta: 2014-08-25
Vyks Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos posėdis

2014 m. rugsėjo 2 d. ir rugsėjo 9 d. 9.00 val. Nacionalinėje teismų administracijoje (L. Sapiegos g. 15, Vilnius) įvyks Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos posėdžiai, kurių metu bus vykdomos atrankos į Akmenės rajono apylinkės teismo, Klaipėdos miesto apylinkės teismo, Mažeikių rajono apylinkės teismo, Šiaulių apylinkės teismo teisėjų pareigas.

Darbotvarkę galite rasti čia.

Paskelbta: 2014-08-20
Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centrui ieškoma viešojo maitinimo paslaugas teikianti įstaiga

Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija) kviečia juridinius asmenis ar įmones, turinčias teisę teikti viešojo maitinimo paslaugas, dalyvauti viešos nuomos konkurse maitinimo veiklai vykdyti Administracijos Mokymo centre Molėtų rajone, Sanklodiškių kaime. Su konkurso laimėtoju bus sudaroma Patalpų nuomos sutartis 5 metų terminui.

Kavinės patalpų ir inventoriaus Administracijos centro klausytojų maitinimo veiklai vykdyti bendras plotas – 55,69 kv. m. Pradinis nuompinigių dydis 159,88 Lt per mėnesį.

Paraiškos Administracijai gali būti teikiamos iki 2014 m. rugpjūčio 18 d. 17.00 val., adresu L. Sapiegos g. 15, Vilnius (102 kabinetas, 1 aukštas) Nacionalinės teismų administracijos darbo laiku.

Komisijos posėdis dėl turto nuomos vyks 2014 m. rugpjūčio 19 d. 15.00 val. Nacionalinėje teismų administracijoje, adresu L. Sapiegos g. 15, Vilnius (II posėdžių salė).

Daugiau informacijos rasite čia.

Paskelbta: 2014-08-11
Didžiausias pajūrio teismas pristato praeitų metų veiklos ataskaitą

Atėjus šilčiausiam metų laikui – vasarai, bent kartą visų mintys nukrypsta į pajūrį. Jame esantis vienas didžiausių Lietuvos teismų – Klaipėdos miesto apylinkės teismas – kviečia visus besidominčius uostamiesčio aktualijomis susipažinti su praeitų metų veiklos ataskaita.

Teismas, apimdamas Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybių teritorijas, kasmet išnagrinėja tūkstančius civilinių, baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų bylų. Ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie 2013 m. nagrinėtų bylų statistiką ir jų pobūdį, priimtų sprendimų stabilumą, ikiteisminio tyrimo teisėjų atliktus procesinius veiksmus, teisminės mediacijos taikymą. Taip pat paminėti ir pernai teismų sistemoje atsiradusių naujovių – fizinių asmenų bankroto bylų, elektroninių paslaugų – rodikliai.

„Galime pasidžiaugti, kad praeitų metų rezultatai teismo veiklos kartelės nesumažino, bet, priešingai, dar labiau pakėlė ją į viršų. Teisme bylos buvo nagrinėjamas sparčiau, sumažėjo apskųstų sprendimų skaičius, teismas buvo vienas iš aktyviausių elektroninių bylų srityje, taip pat intensyviai buvo palaikomos taikus ginčų sprendimo būdas – mediacija, o aktyvios komunikacijos tiek su žiniasklaida, tiek su visuomene dėka buvo skatinamas teismo atvirumas. Ir visa tai – tik dalis to, ką pavyko pasiekti“, – mintimis apie praėjusių metų darbą dalijosi Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkė Audronė Gaižutienė.

Ne ką mažiau skaitytojų dėmesio parengtoje ataskaitoje turėtų sulaukti teismo finansavimo, personalo pokyčių, visuomenei ir teismo darbuotojams skirtų renginių, tarpinstitucinio bendravimo, informacijos teikimo žiniasklaidai bei kvalifikacijos kėlimo apžvalgos.

Su 2013 m. Klaipėdos miesto apylinkės teismo veiklos ataskaita susipažinti galite ČIA.

Paskelbta: 2014-07-30
Teisėjai kviečiami kelti kandidatus į Teisėjų garbės teismą

Nacionalinė teismų administracija informuoja, kad Teisėjų tarybos sprendimu 2014 m. spalio 31 d. vyks Teisėjų tarybos skiriamų Teisėjų garbės teismo narių rinkimai. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis 2014 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 13P-67-(7.1.2) patvirtintu Kandidatų į Teisėjų garbės teismą kėlimo ir Teisėjų garbės teismo narių rinkimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 8 punktu, kandidatai į Teisėjų tarybos skiriamus Teisėjų garbės teismo narius nustatyta tvarka gali būti keliami iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

Vadovaujantis Teismų įstatymu, Teisėjų taryba į Teisėjų garbės teismą Teisėjų tarybos įgaliojimų laikui skirs šešis narius: po vieną narį iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, tris narius iš visų apygardų teismų, apygardų administracinių teismų ir apylinkių teismų teisėjų.

Aprašas nustato, kad iš aukščiau nurodytų teismų Teisėjų tarybos skiriamų Teisėjų garbės teismo narių kandidatūras turi teisę kelti atitinkamų teismų teisėjai (pažymėtina, kad kandidatus gali kelti tiek pavieniai teisėjai, tiek ir atitinkamų teismų teisėjų grupės), taip pat kandidatu išsikelti gali ir pats teisėjas.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Teismų įstatymo 122 straipsnio 2 dalimi, Teisėjų garbės teismo nariu negali būti renkamas Teisėjų tarybos narys, drausmės bylos iškėlimo iniciatyvos teisę turintis subjektas, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narys, taip pat teisėjas, kuriam buvo taikytos drausminės nuobaudos.

Informaciją apie į Teisėjų garbės teismo narius keliamus kandidatus kandidatai arba juos keliantys teisėjai turi pateikti iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinei teismų administracijai raštu,  kuriame paprastai turėtų būti nurodyti kandidato iškėlimą ar išsikėlimą pagrindžiantys motyvai, o kandidato iškėlimo atveju – pateikiamas ir kandidatu keliamo teisėjo rašytinis sutikimas kandidatuoti į Teisėjų garbės teismo narius. Pažymėtina, kad, nepateikus kandidatu  keliamo  teisėjo rašytinio sutikimo kandidatuoti į Teisėjų garbės teismo narius, Nacionalinė teismų  administracija prašys tokį teisėją šį sutikimą pateikti iki 2014 m. spalio 10 d.

Informacija apie iškeltus ir nustatyta tvarka rašytinius sutikimus kandidatuoti į Teisėjų garbės teismo narius pateikusius bei save išsikėlusius kandidatus 2014 m. spalio 10 d. bus paskelbta interneto svetainėje www.teismai.lt ir vidiniame teismų sistemos tinkle – intranete.

Nacionalinė teismų administracija informacijos apie iškeltą arba išsikėlusį kandidatą laukia iki š. m. rugsėjo 30 d. paštu ir (ar) el. paštu: info@teismai.lt ir ina.balnyte@teismai.lt.

Detalesnė informacija telefonu: Administravimo skyriaus vedėja Ina Balnytė, tel. (8 5) 251 4180, trumpasis tel. 7041.

Paskelbta: 2014-07-30
Teismuose pradedama diegti vaizdo konferencijų įranga

Nacionalinei teismų administracijai (NTA) įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos lėšomis finansuojamą pavienį projektą „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose“, didžiuosiuose šalies teismuose pradedami vaizdo konferencijų įrangos diegimo darbai. 18 teismų speciali įranga užtikrins galimybę dalyvauti teismo posėdžiuose nuotoliniu būdu.

„Įdiegta vaizdo konferencijų įranga sudarys geresnes galimybes pažeidžiamoms visuomenės grupėms dalyvauti teismų posėdžiuose, taip pat padės paspartinti bylų nagrinėjimą, taupyti teismo bei proceso dalyvių laiką ir lėšas, skiriamas teisminiam bylos nagrinėjimui “, – teigia projekto vadovė Vaida Keinaitė.

Panaudojant vaizdo konferencinį ryšį, nuotoliniu būdu galės būti apklausiami saugomi liudytojai, nusikaltimų aukos, asmenys, kuriems atvykti į teismą yra sudėtinga – neįgalieji, nepilnamečiai, taip pat nuteistieji, įtariamieji, esantys laisvės apribojimo įstaigose.

Įsigaliojus įrangos pirkimo sutarčiai, sudarytai š. m. liepos 18 d., vaizdo konferencijų įranga pradedama diegti Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, Lietuvos apeliaciniame teisme, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, Vilniaus apygardos administraciniame teisme, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų teismuose, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų apylinkių teismuose ir apylinkių teismuose, kuriems priskirtoje teritorijoje yra įkalinimo įstaigos: Alytaus, Marijampolės, Vilkaviškio ir Kaišiadorių rajonų apylinkės teismuose. Siekiant platesnio vaizdo konferencijų panaudojimo, 13 kilnojamosios vaizdo konferencijų įrangos komplektų bus perduota naudoti įkalinimo įstaigoms, o 2 – prokuratūros įstaigoms.

Nuotolinių apklausų įrangos diegimo darbus šalies teismuose numatoma įgyvendinti jau šių metų rudenį.

Paskelbta: 2014-07-28

 

Archyvas
 
Rugpjūtis 2014
PrATKPŠS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 

Teismų pranešimai
Konkursas

Programavimas: ELN © NTA 2009