Į pradžią

Jus est ars boni et aequi
Teisė – gėrio ir teisingumo menas

Į pradžią

Rašykite mums

Svetainės medis

 
LT EN


Nacionalinė teismų administracija

Biudžetinė įstaiga
L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 268 5186
Faks. (8 5) 268 5187
El. p. info@teismai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188724424

Dokumentų priėmimo laikas
I-IV   7.00-17.00
V       8.00-15.45

Pietų pertrauka
12.00-12.45
   Versija neįgaliesiems


ISO 9001Lietuvos Respublikos ir šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos finansuojamas projektas
 Teismų sistemos naujienos
Teisėjai aptars konkurencijos bylų nagrinėjimo specifiką

Šiandien Vilniuje prasideda dvi dienas truksiantis Europos teisės akademijos (ERA) kartu su Nacionaline teismų administracija organizuojamas tarptautinis seminaras „ES kartelių teisė – forumas teisėjams“.

„Konkurencijos bylos yra vienos iš įdomiausių, tačiau kartu ir labai sudėtingos, kompleksinės. Kadangi ekonominiai santykiai vystosi labai dinamiškai, teisėjams itin svarbu gilinti konkurencijos teisės žinias, gauti naujausią informaciją, keistis tarpusavyje sukaupta patirtimi“, – pabrėždamas šios renginio svarbą teigia vienas iš lektorių, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis.

Pasak I. Jarukaičio, konkurencijos teisė yra ekonominių santykių stuburas, todėl efektyvus jos taikymas yra itin svarbus užtikrinant ir ekonomikos „sveikatą“, ir vartotojų gerovę.

Dviejų dienų seminare teisėjai iš Lietuvos, Suomijos, Olandijos, Vokietijos, Latvijos ir Estijos teismų aptars specifinius kartelių teisės įgyvendinimo aspektus ir iššūkius, kylančius dėl antikonkurencinių horizontaliųjų ir vertikaliųjų susitarimų bei piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, diskutuos ir keisis gerąja praktika.

Paskelbta: 2014-09-18
Informacija apie atrankas į Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjo vietą

 Respublikos Prezidento kanceliarija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 55¹ straipsniu, pradeda atrankos procedūrą į Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjo pareigas.

Informuojame, kad asmenų, ketinančių dalyvauti atrankoje, sąrašas bus sudarytas iki 2014 m. spalio 6 d.

Asmenų, ketinančių dalyvauti atrankoje, sąrašą sudaro Nacionalinė teismų administracija, vadovaudamasi Respublikos Prezidento 2009 m. gruodžio 23 d. dekretu Nr. 1K-247 patvirtinto Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašo 8 punktu.

Paskelbta: 2014-09-17
Informacija apie atranką į Vilniaus apygardos teismo teisėjo pareigas

 Respublikos Prezidento kanceliarija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 55¹ straipsniu, pradeda atrankos procedūrą į Vilniaus apygardos teismo teisėjo pareigas.

Informuojame, kad asmenų, ketinančių dalyvauti atrankoje, sąrašas bus sudarytas iki 2014 m. rugsėjo 22 d.

Asmenų, ketinančių dalyvauti atrankoje, sąrašą sudaro Nacionalinė teismų administracija, vadovaudamasi Respublikos Prezidento 2009 m. gruodžio 23 d. dekretu Nr. 1K-247 patvirtinto Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašo 8 punktu.

 

Paskelbta: 2014-09-16
Informacija apie atranką į Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo pareigas

Respublikos Prezidento kanceliarija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 55¹ straipsniu, pradeda atrankos procedūrą į 2014 m. spalio 21 d. atsilaisvinančias Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo pareigas.

Informuojame, kad asmenų, ketinančių dalyvauti atrankoje, sąrašas bus sudarytas iki 2014 m. spalio 17 d.

Asmenų, ketinančių dalyvauti atrankoje, sąrašą sudaro Nacionalinė teismų administracija, vadovaudamasi Respublikos Prezidento 2009 m. gruodžio 23 d. dekretu Nr. 1K-247 patvirtinto Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašo 8 punktu.

 

 

Paskelbta: 2014-09-16
Teisėjai, pažeidusiai pareigingumo principą, iškelta drausmės byla

Vakar Nacionalinėje teismų administracijoje Teisėjų etikos ir drausmės komisija (TEDK) rinkosi svarstyti gautų teikimų dėl teisėjų elgesio. Išanalizavusi galimų nusižengimų aplinkybes, TEDK nustatė trūkumų Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjos Gražinos Kazilionienės veikloje ir iškėlė teisėjai drausmės bylą.

TEDK teikimą pateikęs Panevėžio apygardos teismo pirmininkas nurodė, kad teisėja G. Kazilionienė, esą dėl neįskaitomų raštu išdėstytų pareiškėjo argumentų, atsisakė nagrinėti gautą skundą. Pareiškėjui skundą pateikus pakartotinai, teisėja kreipėsi į teismo pirmininką prašydama nušalinti ją ir visą Panevėžio miesto apylinkės teismą nuo šio pareiškėjo skundo.

Išanalizavus teikimo informaciją, TEDK konstatavo, kad teisėja G. Kazilionienė vengdama nagrinėti pareiškėjo skundus aiškiai aplaidžiai, be pateisinamos priežasties neatliko savo kaip ikiteisminio tyrimo teisėjos pareigų ir tokiu savo elgesiu pažeidė Teisėjų etikos kodekse įtvirtintą pareigingumo principą, pažemino teisėjo vardą bei pakenkė teismo autoritetui.

Posėdžio metu TEDK svarstė ir dėl drausmės bylų iškėlimo kitiems teisėjams. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko pateiktą medžiagą po skundo tyrimo TEDK pripažino kaip nepakankamą drausmės bylai iškelti Vilniaus apygardos teismo teisėjams. Klausimo dėl Marijampolės teismo pirmininku buvusio Dainiaus Gudo svarstymas nutrauktas, nes D. Gudas atleistas iš teisėjo pareigų.

TEDK taip pat svarstė dėl konsultacijos teisėjams, ar reikia nusišalinti, jei advokatų kontoroje advokato padėjėju dirba teisėjo žmona, o kitas tos kontoros advokatas veda bylą pas šį teisėją. Konsultacijos medžiaga artimiausiu metu bus paskelbta čia.

Paskelbta: 2014-09-16
Teikiami pretendentai į teisėjo pareigas Šiaulių ir Klaipėdos miesto apylinkės teismuose

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija (PTAK) baigė atrankas į Šiaulių apylinkės teismo ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjų pareigas. Atrankose dalyvavo 12 kandidatų.

PTAK, įvertinusi visus pretendentus į Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjo pareigas, vienbalsiai (6 balsais „už“ ir 6 balsavusiųjų) tinkamiausia pripažino Palangos miesto apylinkės teismo teisėją Eglę Žakevičiūtę, ir  4 balsais „už“ iš 6 balsavusiųjų – Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėją Viktoriją Čiapaitę.

PTAK 3 balsais „už“ iš 5 balsavusiųjų pripažino, kad Klaipėdos rajono apylinkės teisme dirbanti teisėjo padėjėjos Aušra Diržienė ir Klaipėdos miesto apylinkės teisme dirbanti Vaida Railienė, tinkamiausios pretendentės užimti teisėjo pareigas tiek Šiaulių apylinkės teisme, tiek Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

PTAK savo sprendimus priima įvertinusi kandidatų asmenines ir dalykines savybes charakterizuojančius dokumentus, viešą informaciją apie kandidatus ir pokalbio metu išklausiusi pretendentų atsakymus į PTAK narių klausimus. Kurie iš atrankoje dalyvavusių ir geriausiai įvertintų kandidatų bus paskirti į konkrečias pareigas, sprendžia Lietuvos Respublikos Prezidentė. Šį sprendimą ji priima asmeniškai susitikusi su PTAK pasiūlytais kandidatais ir gavusi atitinkamą Teisėjų tarybos patarimą.

Su PTAK išvada, pretendentų pasirinkimo motyvais, galutiniais pretendentų surinktais balais ir kita informacija apie pretendentus galite susipažinti interneto svetainėje www.teismai.lt

Paskelbta: 2014-09-16
Teisėjai kviečiami teikti kandidatūras į Teisėjų garbės teismą

Rugsėjo 30 d. – paskutinė diena, kai gali būti siūlomi kandidatai į Teisėjų garbės teismo narius. Norinčio tapti Teisėjų garbės teismo nariu kandidatūrą gali siūlyti bet kuris atitinkamo teismo teisėjas arba save kandidatu išsikelti gali pats teisėjas.

Informacija apie siūlomus kandidatus Nacionalinei teismų administracijai turi būti pateikiama raštu. Jame turėtų būti nurodyti kandidato iškėlimą ar išsikėlimą pagrindžiantys motyvai, o jei teisėjas yra siūlomas – turi būti pateikiamas paties teisėjo rašytinis sutikimas pretenduoti į Teisėjų garbės teismo narius. 2014 m. spalio 10 d. interneto svetainėje www.teismai.lt ir vidiniame teismų sistemos tinkle (intranete) bus paskelbta informacija apie visus kandidatus, tam, kad apie jų tinkamumą tapti Teisėjų garbės teismo nariais galėtų pareikšti nuomonę kiti teisėjai.

Teisėjų drausmės bylas ir teisėjų prašymus dėl teisėjo garbės gynimo nagrinėjančios teismų savivaldos institucijos narių rinkimai įvyks spalio 31 d. Teisėjų taryba į Teisėjų garbės teismą ketveriems metams iš kandidatų išrinks šešis narius: po vieną narį iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, tris narius iš visų apygardų teismų, apygardų administracinių teismų ir apylinkių teismų teisėjų.

Teisėjų garbės teismo nariu negali būti renkamas Teisėjų tarybos narys, drausmės bylos iškėlimo iniciatyvos teisę turintis subjektas, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narys, taip pat teisėjas, kuriam buvo taikytos drausminės nuobaudos.

Detalesnė informacija telefonu: Administravimo skyriaus vedėja Ina Balnytė, tel. (8 5) 251 4180, trumpasis tel. 7041

Paskelbta: 2014-09-16
Informacija apie atranką į Kauno apygardos teismo teisėjo ir šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas

 Respublikos Prezidento kanceliarija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 55¹ ir 76 straipsniais, pradeda atrankos procedūrą į Kauno apygardos teismo teisėjo ir šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas.

Informuojame, kad asmenų, ketinančių dalyvauti atrankoje, sąrašas bus sudarytas iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

Asmenų, ketinančių dalyvauti atrankoje, sąrašą sudaro Nacionalinė teismų administracija, vadovaudamasi Respublikos Prezidento 2009 m. gruodžio 23 d. dekretu Nr. 1K-247 patvirtinto Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašo 8 punktu.

Kartu informuojame, kad atsižvelgiant į tai, jog Kauno apygardos teisme atsilaisvina teisėjo vieta, atrankoje į šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko vietą kviečiami dalyvauti visų Lietuvos Respublikos teismų teisėjai, įsirašę į Teisėjų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose, duomenų bazę, taip pat kiti Lietuvos Respublikos teismų įstatymo reikalavimus atitinkantys asmenys.

Paskelbta: 2014-09-16
Teisėjų taryba pritarė LAT teisėjų kandidatūroms

Teisėjų taryba gavusi Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretus dėl patarimo skirti į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų pareigas naujus teisėjus – jiems pritarė.

Vienbalsiai nuspręsta patarti į LAT teisėjų pareigas skirti – šiuo metu Vilniaus apygardos teismo pirmininko pareigas einantį Vytautą Zelianką ir Vilniaus apygardos teismo teisėją Andžej Maciejevski.

V. Zelianka teisėjo darbą pradėjo prieš 15 metų Zarasų rajono apylinkės teisme, vėliau dirbo Vilniaus miesto 3-iajame apylinkės ir Vilniaus apygardos teismuose, 2012 metais tapo šio teismo pirmininku. V. Zelianka yra buvęs Teisėjų garbės teismo, o nuo 2012 m. yra Teisėjų tarybos narys.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas teikdamas šio teisėjo kandidatūrą Respublikos Prezidentei jį apibūdino, kaip teisėją praktiką, savo nepriekaištinga reputacija ir veiklos rezultatais pelniusį visuomenės ir kolegų pagarbą.

A. Maciejevski teisėjo darbą pradėjo Molėtų rajono apylinkės teisme 2002 metais, dirbo tuometiniame Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme, o nuo 2008 metų jis yra Vilniaus apygardos teismo teisėjas. Šis teisėjas apibūdinamas, kaip aukštos kvalifikacijos specialistas civilinio proceso ir civilinės teisės srityse, asmeninėmis ir dalykinėmis savybėmis įrodęs savo tinkamumą tapti kasacinio teismo teisėju.

LAT teisėjų kandidatūras dar svarstys Lietuvos Respublikos Seimas.

Paskelbta: 2014-09-12
Teisėją D. Gudą patarta atleisti iš pareigų savo noru

Šiandien vykusiame neeiliniame Teisėjų tarybos (TT) posėdyje buvo pakartotinai svarstomas klausimas dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjo Dainiaus Gudo atleidimo iš pareigų.

Teisėjų taryba gavusi naują Respublikos Prezidentės dekretą, kuriuo prašoma patarti D. Gudą atleisti iš pareigų savo noru, šiam dekretui pritarė. „Šalies vadovės pozicija aiški – iškilus abejonėms dėl teisėjo reputacijos, jo pasitraukimas iš pareigų net ir savo noru, vertinamas teigiamai. Mes šiai pozicijai posėdyje taip pat pritarėme“, – po posėdžio teigė TT pirmininkas Gintaras Kryževičius.

Su Respublikos Prezidentės dekretais galite susipažinti čia.

Paskelbta: 2014-09-12

 

Archyvas
 
Rugsėjis 2014
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
 

Teismų pranešimai
Konkursas

Programavimas: ELN © NTA 2009