Į pradžią

Invitat culpam qui peccatum praeterit
Kaltas ir tas, kuris praeina pro nusikaltimą

Į pradžią

Rašykite mums

Svetainės medis

 
LT EN

Nacionalinė teismų administracija

Biudžetinė įstaiga
L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 268 5186
Faks. (8 5) 268 5187
El. p. info@teismai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188724424

Dokumentų priėmimo laikas
I-IV   7.30-17.00
V       8.00-15.45

Pietų pertrauka
12.00-12.45
   Versija neįgaliesiems
ISO 9001Lietuvos Respublikos ir šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos finansuojamas projektas


 Teismų sistemos naujienos
Lietuvos teismuose – šiuolaikinės vadybos metodai

Šiandien Vilniuje prasidėjusioje tarptautinėje konferencijoje „Kokybės iniciatyvos teismų sistemoje: iššūkiai ir pasiekimai“ trims šalies teismams bus įteikti sertifikatai, patvirtinantys, kad šių teismų kokybės vadybos sistemos atitinka tarptautinio standarto ISO 9001:2008  reikalavimus.

„Efektyvių vadybos metodų taikymas teismų sistemoje – labai svarbus. Šiandien teismai, kurie tikėjo šio projekto sėkme ir teigiamai žvelgė į pokyčius, yra lyderiai ir gaus tarptautinius kokybės sertifikatus. Tikiu, kad artimiausiais metais šia kryptimi eis visa teismų sistema, neatsilikdama nuo šiuolaikinės visuomenės poreikių,“ – sveikindamas renginio dalyvius teigė Teisėjų tarybos pirmininkas Gintaras Kryževičius.

Nacionalinės teismų administracijos direktorė Reda Molienė, pristatydama projektą, kurio metu teismuose buvo diegiami šiuolaikinės vadybos metodai, pabrėžė, kad kokybę teismuose lemia išnagrinėtų bylų skaičius, elgesys su proceso dalyviais, grįžtamojo ryšio kultūra ir ryšiai su visuomene. „Tikime, kad teismuose įdiegti kokybės vadybos metodai padės užtikrinti kokybišką teismų veiklą, tačiau derėtų pabrėžti, kad bet kurios institucijos veiklos kokybė priklauso ne tik nuo įdiegtos sistemos, bet ir nuo vadovo požiūrio bei siekio įstaigos veiklą tvarkyti kuo efektyviau“, – konferencijoje kalbėjo R. Molienė.

Projekto metu atlikti tyrimai parodė, kad teismuose įdiegus kokybės vadybos pagrindus, pagerėjo darbo efektyvumas, administraciniai darbuotojų gebėjimai, darbuotojų įsitraukimas į įstaigos veiklos gerinimą, darbuotojai aiškiau supranta teismo tikslus, prioritetus, savo atsakomybes.

Klientų aptarnavimo standartas įdiegtas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, Kauno apygardos teisme, Panevėžio apygardos teisme, Kauno apygardos administraciniame teisme, Klaipėdos miesto apylinkės teisme, Panevėžio miesto apylinkės teisme, Pasvalio rajono apylinkės teisme ir Nacionalinėje teismų administracijoje. Projekto metu daugiau nei 200 teismų ir Nacionalinės teismų administracijos darbuotojų buvo apmokyti savo darbe taikyti Klientų aptarnavimo standarto reikalavimus.

Šiandien vykstanti konferencija – baigiamoji 2010 metais pradėto vykdyti projekto dalis, kurioje pranešimus skaito kokybės vadybos ekspertai iš Lietuvos, Nyderlandų ir Norvegijos.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, skirtų 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonei „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.

Paskelbta: 2014-10-30
Informacija apie atranką į Klaipėdos rajono apylinkės teismo pirmininko vietą

Respublikos Prezidento kanceliarija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 55¹ ir 76 straipsniais, pradeda atrankos procedūrą į Klaipėdos rajono apylinkės teismo pirmininko vietą.

Informuojame, kad asmenų, ketinančių dalyvauti atrankoje, sąrašas bus sudarytas iki 2014 m. lapkričio 14 d.

Asmenų, ketinančių dalyvauti atrankoje, sąrašą sudaro Nacionalinė teismų administracija, vadovaudamasi Respublikos Prezidento 2009 m. gruodžio 23 d. dekretu Nr. 1K-247 patvirtinto Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašo 8 punktu.

Paskelbta: 2014-10-30
Bus skelbiami Teisėjų garbės teismo sprendimai

2014 m. lapkričio 3 d. Nacionalinėje teismų administracijoje bus skelbiami Teisėjų garbės teismo sprendimai:
- 16.00 val. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Aldonos Tumelionytės drausmės byloje;
16.05 val. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Zojos Monid drausmės byloje.

Paskelbta: 2014-10-29
In memoriam Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjai Daliai Buziliauskienei

Ankstų spalio 27 d. rytą teisėjų bendruomenė neteko kolegės, Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjos Dalios Buziliauskienės. 44 metų teisėja žuvo skaudžioje autoavarijoje.

Kėdainių rajono teismo darbuotojai teisėją atsimins kaip itin mielą žmogų: „Dalią prisiminsime kaip kuklų, šiltą ir jaukų žmogų, kaip jauną ir principingą teisėją. Ji buvo draugiška ir nuoširdi kolegė, kuri visada noriai padėdavo, patardavo. Buvo be galo darbšti ir aktyvi, veikli, pareiginga, atsakinga, atkakli. Ne vienas galėjome pasisemti iš Dalios energijos, optimizmo ir stiprybės: kai buvo sunku ji nesiguodė, nesiskundė, mokėjo santūriai išgyventi kasdienybės įtampą“, – teigia a. a. D. Buziliauskienės kolegos.

Nuoširdžiai užjaučiame velionės artimuosius ir bendradarbius.

Atsisveikinti su velione bus galima spalio 29 d. nuo 12.00 val. Panevėžio laidotuvių rūmuose, adresu J. Basanavičiaus g. 75.

Spalio 30 d. 12.00 val. urna išlydima į šalia rūmų esančias Kristaus Karaliaus katedros kapines.

Dalia Buziliauskienė gimė 1970 m. vasario 18 d. Panevėžyje. Mokėsi Panevėžio Juozo Miltinio vidurinėje mokykloje. 2006 m. teisės magistro kvalifikacinį laipsnį įgijo Lietuvos teisės universitete (Mykolo Romerio universitetas). Prieš tapdama teisėja, nuo 2004 m. spalio mėnesio dirbo Panevėžio miesto apylinkės teisme teisėjo padėjėja bei teismo atstove ryšiams su žiniasklaida ir visuomene. Nuo 2012 m. lapkričio 16 d. dirbo teisėja Kėdainių rajono apylinkės teisme.   

Paskelbta: 2014-10-27
Lietuvoje žmonės ginčus linkę spręsti teismuose

Tą parodė š. m. spalio 9 d. Europos Tarybos (ET) Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) paskelbta Europos teisingumo sistemų vertinimo ataskaita. Lietuva čia įvardinta kaip šalis, kurioje asmenys, siekdami išspręsti tarpusavio ginčus, yra linkę kreiptis į teismą (daugiau nei 3 000 tūkst. naujų bylų 100 000 tūkst. gyventojų). Į šį sąrašą taip pat pakliūna Rusija, Čekija, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Rumunija, Serbija.

Dokumente Lietuva taip pat nurodoma kaip viena iš valstybių, kurioje ekonominė krizė turėjo lemiamos įtakos teismų sistemos biudžetui. Pažymima, jog dėl biudžeto mažinimo ženkliai sumažėjo darbo vietų skaičius teismuose, o teisinei pagalbai, teismų sistemai ir prokuratūroms skiriamas finansavimas yra vienas mažiausių Europoje. Kitos šalys, kuriose situacija panaši – Turkija, Serbija, Bulgarija, Albanija.

Ataskaitoje skelbiama, jog Europos teismų sistemoje sparčiai plečiamas vaizdo konferencijų įrangos naudojimas teismuose, ypač baudžiamosiose bylose. Lietuvoje taip pat įgyvendinamos reformos ir projektai, siekiant dažniau vykdyti nuotolines apklausas – šie procesai, kaip nurodoma ataskaitoje, taip pat ryškūs ir Vokietijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje, Danijoje ir kt. šalyse.

CEPEJ ataskaitoje „Europos teisingumo sistemų 2014 m. ataskaita (2012 m. duomenys): teisingumo veiksmingumas ir kokybė“ apibendrinti 2012 m. duomenys, gauti iš 45 ET valstybių narių. Teikiant duomenis ataskaitai pirmą kartą dalyvavo Izraelis, jų nepateikė dvi ET valstybės narės – Lichtenšteinas ir San Marinas. Šiomis ataskaitomis siekiama įvertinti teisingumo sistemų efektyvumą ir pasiūlyti praktines priemones, kaip pagerinti teisingumo sistemų veiklą.

Su 2014 m. ataskaita galite susipažinti čia.

Paskelbta: 2014-10-27
Vyks Teisėjų tarybos posėdis

2014 m. spalio 31d. 10.00 val. Nacionalinėje teismų administracijoje ( L.Sapiegos g. 15, Vilnius) vyks Teisėjų tarybos posėdis.

Su posėdžio darbotvarke galite susipažinti čia.

Paskelbta: 2014-10-27
Lietuvos teismų sistema tobulina klientų aptarnavimo kokybę

Nacionalinėje teismų administracijoje ir aštuoniuose šalies teismuose baigtas diegti Klientų aptarnavimo standartas, kuris leis užtikrinti, kad į šias institucijas besikreipiantys žmonės bus aptarnaujami kokybiškiau.

„Mokymai ir sukurtas specialus leidinys teismų darbuotojams padės geriau suprasti teismų klientų poreikius, spręsti konfliktines situacijas, informaciją teikti greitai, aiškiai ir kokybiškai, – sako Nacionalinės teismų administracijos direktorė Reda Molienė. – Teismų „veidas“ yra kiekvienas darbuotojas, kurį klientas sutinka atėjęs į teismą, todėl svarbi ir teismų darbuotojų išvaizda, elgesys, bendravimo būdas“.

Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto „Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos kokybės valdymo modelių diegimas bei jų sertifikavimas“ metu daugiau nei 200 teismų ir Nacionalinės teismų administracijos darbuotojų buvo apmokyti taikyti standarto reikalavimus. Mokymų metu buvo siekiama gerinti darbuotojų klientų aptarnavimo gebėjimus ir praktinius įgūdžius.

Klientų aptarnavimo standartas įdiegtas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, Kauno apygardos teisme, Panevėžio apygardos teisme, Kauno apygardos administraciniame teisme, Klaipėdos miesto apylinkės teisme, Panevėžio miesto apylinkės teisme, Pasvalio rajono apylinkės teisme ir Nacionalinėje teismų administracijoje.

Šiuo metu rengiama klientų aptarnavimo standarto priežiūros sistema leis nuolatos palaikyti aptarnavimo kokybę šiose įstaigose.

Spalio 30 d. Vilniuje įvyks tarptautinė konferencija „Kokybės iniciatyvos teismų sistemoje: iššūkiai ir pasiekimai“, kurios metu bus pristatyti kokybės sistemų diegimo teismuose rezultatai. Registracija į nemokamą renginį el. p. monika.oboleviciute@teismai.lt


Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, skirtų 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonei „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.

Paskelbta: 2014-10-24
Informacija apie atranką į Šiaulių apygardos teismo teisėjo vietą

Respublikos Prezidento kanceliarija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 55¹ ir 66 straipsniais, pradeda atrankos procedūrą į atsilaisvinančią Šiaulių apygardos teismo teisėjo vietą.

Informuojame, kad asmenų, ketinančių dalyvauti atrankoje, sąrašas bus sudarytas iki 2014 m. lapkričio 21 d.

Asmenų, ketinančių dalyvauti atrankoje, sąrašą sudaro Nacionalinė teismų administracija, vadovaudamasi Respublikos Prezidento 2009 m. gruodžio 23 d. dekretu Nr. 1K-247 patvirtinto Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašo 8 punktu.

Paskelbta: 2014-10-22
2014 m. spalio 27 d. vyks Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos posėdis

2014 m. spalio 27 d. 9.00 val. Nacionalinėje teismų administracijoje (L. Sapiegos g. 15, Vilnius) vyks Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos posėdis, kurio metu bus tęsiamos pradėtos vykdyti atrankos į Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjo, Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjo, Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjo, Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjo, Kauno apylinkės teismo teisėjo, Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjo, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo vietą ir pradedama vykdyti atranka į Trakų rajono apylinkės teismo teisėjo vietą. Su posėdžio darbotvarke galima susipažinti čia.

Paskelbta: 2014-10-22
Kauno apylinkės teismas gerina aptarnavimo kokybę perimdamas gerąją patirtį iš Norvegijos

Kauno apylinkės teismo pirmininkas Mindaugas Šimonis kartu su penkių Lietuvos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos atstovais lankėsi Osle ir Trondheime pagal Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“, kur Norvegijos ir Lietuvos kolegoms pristatė pranešimą apie kokybės vadybos iššūkius Kauno apylinkės teisme.

Savo pristatyme teismo pirmininkas apžvelgė kasdienį Kauno apylinkės teismo darbą – profesionalų teisingumo vykdymą, kuris remiasi tokiais ramsčiais kaip klientų aptarnavimas, žmogiškieji ir finansiniai ištekliai bei dokumentų valdymas. Pirmininkas pabrėžė, kad šie ramsčiai yra tarpusavyje susiję ir sudaro pamatą efektyviam teismo darbui. M. Šimonis įvardijo visų šių procesų riziką ir trūkumus ir pažymėjo, jog tikisi, kad projekto „Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir Nacionalinės teismų administracijos atstovų) kompetencijos gerinimas (mokymas)“ įgyvendinimas padės Kauno apylinkės teismui gerinti jų kokybę.

Pagrindinis programos „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ tikslas – nešališka ir efektyvesnė teismų sistema, kuri užtikrintų teismo darbo kokybės gerinimą ir didintų visuomenės pasitikėjimą teismų sistema. Projekto metu 10-yje Lietuvos teismų, tarp jų ir Kauno apylinkės teisme, 2015 metais bus įdiegta Kokybės vadybos sistema, orientuota į klientų aptarnavimo kokybės valdymą. Įdiegta Kokybės vadybos sistema sudarys Kauno apylinkės teismui galimybes kryptingai tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, sumažinti sutrikimų aptarnaujant į teismą besikreipiančius asmenis, aptarnauti juos sklandžiau.

Daugiau apie vizitą Norvegijoje galite skaityti čia.

Paskelbta: 2014-10-21

 

Archyvas
 
Spalis 2014
PrATKPŠS
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
 

Teismų pranešimai
Konkursas

Programavimas: ELN © NTA 2009