• Lietuvos teismų elektroninės paslaugos

  • Teisės aktų paieška

  • Taikus ginčų sprendimų būdas

  • Vykdomi projektai

  • Kaip liudyti teisme?

Naujienos

Teismuose bus išvengta akistatos su skriaudėjais

Lietuvos teismuose jau antrus metus diegiamos priemonės, padedančios teismo bylų dalyviams jaustis saugiau, patirti mažiau streso dalyvaujant teismo posėdžiuose: platinami informaciniai leidiniai, vyksta specialūs mokymai teismo personalui, dedami pamatai teismo savanorių pagalbos tinklui. Siekiant nustatyti, su kokias sunkumais susiduria nusikaltimo aukos ir liudytojai, teismuose buvo apklausta daugiau kaip 1000 teismų lankytojų.

2015.07.03 Teismų sistemos naujienos

Patvirtinti Asmenų įrašymo į Teisėjų karjeros registrą ir į būsimųjų apylinkių teismų teisėjų sąrašą aprašai

Teisėjų taryba birželio 26 d. po pakartotinio svarstymo priėmė du nutarimus: „Dėl Asmenų įrašymo į Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą ir duomenų bazes tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir „Dėl Asmenų įrašymo į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nutarimais buvo patvirtinti asmenų įrašymo į teisėjų karjeros registrą ir pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą tvarkos aprašai.

2015.07.02 Teismų sistemos naujienos

Teisėjų taryba: penkių psichologų teismams neužtenka

Teisėjų taryba nusprendė ieškoti galimybių didinti teismo psichologų skaičių teismuose, kurti jų veiklos kuravimo sistemą, spręsti aprūpinimo darbo priemonėmis ir kvalifikacijos kėlimo klausimus. Toks sprendimas priimtas susipažinus su Nacionalinės teismų administracijos (toliau – NTA) parengtu teismo psichologų veikloje kylančių problemų apibendrinimu.

2015.07.02 Teismų sistemos naujienos

Lietuva – viena aktyviausių teisėjų mokymų dalyvių Europoje

Vokietijos mieste Tryre vykusiame Europos Teisės Akademijos (ERA, Akademija) Patikėtinių Valdybos metiniame posėdyje Lietuvos vardas buvo minimas tarp penkių aktyviausiai su Akademija bendradarbiaujančių valstybių. Šiame posėdyje tvirtinant praeitų metų Akademijos veiklos ataskaitą, svarstant mokymų programas ir ERA strategiją, dalyvavo ir Nacionalinės teismų administracijos (NTA, Administracija) direktorė Reda Molienė.

2015.07.02 Teismų sistemos naujienos

Lietuvos teisėjai tarptautiniame konkurse dalijosi patirtimi teisėjų etikos klausimais

38 komandos iš 15 Europos Sąjungos valstybių dalyvavo šių metų balandį prasidėjusiame 10-ajame teisėjus ir prokurorus vienijančiame Europos teisminio mokymo tinklo (toliau – EJTN) konkurse THEMIS. Birželio pabaigoje Lietuvos ir dar devynios Europos šalių komandos varžėsi Čekijoje organizuotame pusfinalyje tema „Teisėjų etika ir profesionalus elgesys“. Pusfinalio pirmą ir antrą vietas iškovojusios Lenkijos ir Prancūzijos komandos pateko į rudenį Rumunijoje vyksiantį konkurso finalą.

2015.07.01 Teismų sistemos naujienos

Teisėjų tarybos nariai paskirti į Europos Teismų Tarybų Tinklo darbo grupes

Teisėjų taryboje pristatyta Europos Teismų tarybų Tinklo (toliau – ETTT) Generalinės asamblėjos medžiaga ir paskirti nauji Teisėjų tarybos nariai į ETTT 2015-2016 metais formuojamas darbo grupes.

2015.07.01 Teismų sistemos naujienos