• Lietuvos teismų elektroninės paslaugos

  • Teisės aktų paieška

  • Taikus ginčų sprendimų būdas

  • Pagalba liudytojams ir nukentėjusiesiems

  • Vykdomi projektai

Naujienos

Vyks Teisėjų tarybos posėdis

2016 m. rugpjūčio 26 d. 10.00 val. Nacionalinėje teismų administracijoje (L. Sapiegos g. 15, Vilnius) vyks Teisėjų tarybos posėdis.

2016.08.23 Teismų sistemos naujienos

Teisėjo komentaras

Žiniasklaidoje kasdien pasirodo vis daugiau straipsnių, reportažų apie teismų bylas ir aktualijas, kuriuos lydi teisėjų komentarai. Norint patenkinti visuomenės poreikį apie teismus žinoti daugiau, tenka ieškoti papildomų komunikavimo formų.

2016.08.18 Teismų sistemos naujienos

Leidinys „Teismų praktika“ (Nr. 44) laukia skaitytojų

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo leidinio „Teismų praktika“ nr. 44 jau paruoštas skaitytojams. Jame pateikiamos ne tik svarbiausios teismų praktikos kryptys, bet ir publikuojamos teismų praktikos apžvalgos.

2016.08.18 Teismų sistemos naujienos

Teismas atmetė prašymą dėl prokurorų atrankų nuostatų teisėtumo

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), rugpjūčio 17 d. išnagrinėjęs pareiškėjo Irmanto Mikelionio prašymą ištirti generalinio prokuroro įsakymu patvirtintų Prokurorų ir Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, nutarė, jog prašymas yra paduotas neturinčio teisės jį pateikti subjekto, todėl jį atsisakyta priimti.

2016.08.17 Teismų sistemos naujienos

Informacija apie atrankas į Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo ir šio teismo pirmininko pareigas

Respublikos Prezidento kanceliarija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 55¹, 70 ir 76 straipsniais, skelbia atrankas į atsilaisvinančias Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo ir teismo pirmininko pareigas

2016.08.17 Teismų sistemos naujienos

Informacija apie atrankas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo ir šio teismo pirmininko pareigas

Respublikos Prezidento kanceliarija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 55¹ ir 71 straipsniais, skelbia atranką į atsilaisvinančią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo vietą. Taip pat vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 55¹ ir 76 straipsniais bei Respublikos Prezidento 2009 m. gruodžio 23 d. dekretu Nr. 1K-247 patvirtinto Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašo 9.3 punktu (atrankoje pageidauja dalyvauti tik vienas asmuo), skelbia naują atranką į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pareigas.

2016.08.16 Teismų sistemos naujienos