lt
En

Asmens duomenų apsauga

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo

Informuojame, kad visoje Europos Sąjungoje nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), kuris taikomas ir Nacionalinės teismų administracijos (toliau – ir Administracija) veiklai. Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia.

Asmens duomenų tvarkymo Administracijoje tikslai:

 

1. Tvarkyti asmenų, pageidaujančių laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą, duomenų bazę ir organizuoti pretendentų į teisėjus egzamino laikymą.
2. Tvarkyti Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą.
3. Tvarkyti Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą.
4. Tvarkyti Teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, ir Teisėjų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose, duomenų bazes.
5. Išduoti, keisti, naikinti teisėjų pažymėjimus, vykdyti jų apskaitą ir tvarkyti Teisėjų pažymėjimų registrą.
6. Tvarkyti Teismo mediatorių sąrašą.
7. Tvarkyti teisėjų, pretendentų į teisėjus, asmenų, pageidaujančių laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą, asmens bylas.
8. Rengti medžiagą teismų savivaldos institucijų posėdžiams.
9. Organizuoti teisėjų mokymus.
10. Skirti ir mokėti teisėjų valstybines pensijas.
11. Užtikrinti viešąją tvarką, Administracijos darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi Administracijoje, bei jų ir Administracijos turto saugumą (šiuo tikslu tvarkomi vaizdo duomenys).

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c) punktas). Vaizdo duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

Duomenų subjekto teisės asmens duomenų apsaugos srityje:

 

1. Teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą (įgyvendinama informaciją skelbiant Administracijos interneto svetainėje).
2. Teisė susipažinti su asmens duomenimis.
3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
4. Teisė pateikti skundą dėl galimai neteisėto asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt).

 

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, teismų sistemoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį dėl konsultacijos galima kreiptis telefonu (8 5) 251 4180 arba rašyti elektroninio pašto adresu duomenu.apsauga@teismai.lt.

 

 

Detalesnė informacija rengiama.

Įvykių ir renginių kalendorius

Rugpjūtis 2018
P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Naujienų prenumerata

Sekite mus