Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.
 

Antikorupcinės komisijos (toliau – Komisija) kontaktai:

Komisijos pirmininkė

  • Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Milda Grajauskaitė, tel. (8 5) 251 4125, el. p. milda.grajauskaite@teismai.lt. 

Komisijos nariai:

  • Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Vasilionokienė, tel. (8 5) 210 1999, el. p. jelena.vasilionokiene@teismai.lt (Komisijos pirmininką pavaduojanti narė, kai nėra Komisijos pirmininko);
  • Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas Evaldas Sakalauskas, tel. (8 5) 251 4121, el. p. evaldas.sakalauskas@teismai.lt;
  • Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Jankauskienė, tel. (8 5) 251 4186, el. p. inga.jankauskiene@teismai.lt;
  • Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Eglė Gaidelytė, tel. (8 5) 251 4296, el. p. egle.gaidelyte@teismai.lt.

Pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, sąrašas

 

NTA antikorupcinė programa

Nacionalinės teismų administracijos Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plano 2013-2014 metams įgyvendinimo ataskaita 2015 m

Korupcijos pasireiškimo tikimybės Nacionalinėje teismų administracijoje nustatymas ir įvertinimas

Nacionalinės teismų administracijos Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plano 2013-2014 metams įgyvendinimo ataskaita

Nacionalinės teismų administracijos  ir jai pavaldžios įstaigos Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centro  korupcijos prevencijos programos projektas 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės naudojantis tarnybiniu transportu nustatymo ir įvertinimo aprašymas 2015 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vykdant mažos vertės pirkimus nustatymo ir įvertinimo aprašymas 2016 m.

Nelikite abejingi neteisėtai veiklai – praneškite apie korupciją!

 

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus