lt
En

Teismų sistemos naujienos

Nemokamos teisinės konsultacijos teismuose: atgarsiai

Nemokamos teisinės konsultacijos teismuose: atgarsiai
2016.10.19

Spalio 25 dieną LVAT vyko nemokamos teisinės konsultacijos

Pirmą kartą Lietuvoje spalio 25 dieną – Europos teisės dieną – Lietuvos vyriausiajame administraciniame buvo galima nemokamai konsultuotis ir gauti atsakymus į teismo lankytojams rūpimus klausimus, daugiau sužinoti apie teismo veiklą, procesus ir kreipimosi į administracinį teismą galimybes.

Nacionalinė teismų administracija ir Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos darbuotojais ir advokatūros atstovais, pirmą kartą Lietuvoje surengė projektą, suteikdami galimybę Lietuvos teismuose konsultuoti žmones įvairiais jiems rūpimais klausimais.

Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme lankytojus konsultavę Lietuvos advokatūros atstovas ir teismo teisininkai padėjo žmonėms susiorientuoti situacijose dėl nuosavybės teisių atkūrimo, žemės naudojimosi teisių gynimo, pensijų apskaičiavimo, motinystės (tėvystės) pašalpų išmokėjimo tvarkos, konsultavo kitais klausimais. Asmenims šią dieną buvo sudaryta galimybė informaciją rūpimais klausimais gauti ir telefonu.

Teismo darbuotojų akimis, ši iniciatyva buvo puiki proga asmenims būti išklausytiems, išgirsti profesionalią nuomonę jiems aktualiais klausimais, padėti suprasti esminius teismų veiklos principus, paskatinti žmones ginčus spręsti taikiu būdu, o nepavykus – padrąsinti kreiptis į teismą. Gausus lankytojų būrys parodė, kad žmonės noriai siekia pasinaudoti teismų atvirumu, džiaugiasi tokia galimybe. Konsultacijos taip pat padėjo giliau suprasti, su kokiomis problemomis žmonės susiduria, kokie yra jų lūkesčiai, supratimas apie teisingumą. Teismo bendruomenė tikisi, kad dėl įvykusių konsultacijų daugeliui apsilankiusiųjų bus lengviau rasti jiems geriausius problemų sprendimus ir pažeistų teisių gynimo būdus.

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė
Neringa Lukoševičienė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
vyriausioji specialistė
el. p. nlukoseviciene@lvat.lt
tel. (8 5)  268 5583, mob. tel. (8 655) 22 506, Faks. (8 5)  268 5875
Žygimantų g. 2, LT–01102, Vilnius 

-----------

Teisinės konsultacijos Visagino miesto apylinkės teisme

Spalio 25-ąją, minint Lietuvos Konstitucijos ir Europos teisės dieną, daugelyje Lietuvos teismų, taip pat ir Visagino miesto apylinkės teisme, vyko renginiai Lietuvos teismai: „Jūs klausiate – mes atsakome!“ Pagrindinis renginio tikslas buvo suteikti žmonėms teisinių žinių ir patarimų, supažindinti su teismų darbu, paneigti visuomenėje galiojančius mitus apie teismų darbą.

Renginys organizuotas bendradarbiaujant su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Konsultacijas teikė šios tarnybos specialistės Birutė Krapavickaitė, advokatė Natalja Kuchareva bei teisėjo padėjėja Rita Kozlovienė. Nors konsultacijų trukmė buvo numatyta iki 30 minučių, tačiau buvo ir tokių, kurios truko ilgiau nei valandą. Iš viso suteiktos 23 konsultacijos. Visaginiečius labiausiai domino santuokos nutraukimo, skolos priteisimo, darbo santykių, žalos atlyginimo ir kiti klausimai. Interesantai buvo dėkingi už konsultacijas ir išreiškė pageidavimą, kad tokio pobūdžio renginiai vyktų dažniau.

 

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

 

Informaciją pateikė
Miglė Šimkūnė
Visagino miesto apylinkės teismo
administracijos sekretorė (atstovė ryšiams su visuomene)
tel. (8 386) 72040
el. p. migle.simkune@teismas.lt

------------------

Europos teisės diena paminėta renginiu „Lietuvos teismai: jūs klausiate – mes atsakome!“

Spalio 25 dieną, minėdamas Europos teisės dieną, Šakių rajono apylinkės teismas atvėrė savo duris visiems, kam reikalinga teisinė konsultacija, ir pakvietė į  renginį „Lietuvos teismai: Jūs klausiate – mes atsakome!“

Šakių rajono apylinkės teisme jau nuo 8 val. ryto lankytojų laukė teismo darbuotojai ir nemokamas teisines konsultacijas suteikti pasirengę profesionalūs teisininkai, konsultavę iki 17 val.

Konsultacijos buvo suteiktos septyniems lankytojams. Advokatams teko konsultuoti apie palikimo priėmimą, testamento sudarymą, disponavimą akcijomis ir vekselių sudarymą, atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygas, įstatymuose numatytas bausmes už tam tikras nusikalstamas veikas. Valstybės teisinės pagalbos tarnybos specialistai konsultavo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos klausimu. 

Renginio metu nemokamai pagelbėti asmenims buvo pasirengę advokatai Irena Haase, Mindaugas Skruibis, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Bendrųjų reikalų ir koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Krikštanytė-Stepaniukė ir Šakių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Šneideraitienė, taip pat teisėjų padėjėjai.

 

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

 

Informaciją pateikė
Audronė Matusienė
Šakių rajono apylinkės teismo
administracijos sekretorė
tel. (8 345) 6 02 70, trumpasis tel. 4002 (teismų tinkle)
el. p. Audrone.Matusiene@teismas.lt
Šakių rajono apylinkės teismas
Bažnyčios g. 6, 71500 Šakiai
tel. (8 345) 6 02 71
faks. (8 345) 6 02 69
el. p. sakiu.rajono@teismas.lt

------------

Nemokamos teisinės konsultacijos sulaukė didžiulio kauniečių susidomėjimo

Antradienį Europos teisės dienos proga Kauno apylinkės teisme organizuotas renginys ,,Jūs klausiate – mes atsakome“ sulaukė didžiulio kauniečių susidomėjimo.

Per mažiau nei pusdienį teisme apsilankė trisdešimt asmenų, kuriems Kauno rajono savivaldybės ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus specialistai teikė nemokamas teisines konsultacijas.

Renginio metu buvo aptariami žemės grąžinimo, įmonės išregistravimo, ,,Sodros“ išmokų, rūpybos ir globos, kelio servituto, testamento sudarymo, asmens pripažinimo neveiksniu klausimai. Keli asmenys teiravosi dėl žemės išsipirkimo, jos matavimų ir atkūrimo teisių.

Profesionalūs teisininkai, talkinę renginyje, ypač daug klausimų sulaukė dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų.

Teisinės konsultacijos vyko gyvos eilės principu ir kiekvienai iš jų buvo skiriama apie 30 min.

Pasikonsultuoti atėjo tiek vyresnio, tiek jaunesnio amžiaus žmonės, kurie teigė, kad nenorėjo praleisti progos nemokamai gauti teisinių patarimų jiems rūpimais klausimais.

Šio renginio organizatoriai – Nacionalinė teismų administracija (NTA) ir Lietuvos teismai.

 

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

 

Informaciją pateikė
Vaida Bytautė
Kauno apylinkės teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
tel. (8 37) 466 200, mob. (86 45 14033)

--------------

Utenos rajono apylinkės teisme vyko nemokamos teisinės konsultacijos

Spalio 25-ąją Europos teisės dienos proga pirmą kartą Lietuvos teismuose, tarp jų ir Utenos rajono apylinkės teisme, Nacionalinės teismų administracijos iniciatyva buvo organizuotas renginys „Jūs klausiate – mes atsakome“, kurio metu buvo teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos. 

Utenoje į teismą dėl šių konsultacijų kreipėsi 26 gyventojai. Lankytojams buvo suteiktos profesionalios teisininkų paslaugos: juos konsultavo advokatė Nijolė Gaižutienė, Utenos rajono savivaldybės Juridinio skyriaus vyr. specialistė Kristina Andrulienė bei teisėjo padėjėjai Daiva Prūsaitė ir Tadas Meška. Renginio metu buvo aptariami palikimo priėmimo, santuokos nutraukimo, vaikų išlaikymo, žemės sklypo ir kitos nuosavybės naudojimo, žalos atlyginimo ir kiti  klausimai.

Pasak konsultacijas teikusių advokatės, rajono savivaldybės atstovės, teismo darbuotojų, žmonėms dar labai stinga teisinių žinių, kokiu atveju ir kaip kreiptis į teismą ar kitas reikalingas institucijas. Tokie renginiai suteikia progą lankytojams sužinoti apie teisinę pagalbą, teismo darbą, teismuose nagrinėjamas bylas, suteikia atsakymus į daugybę klausimų.

 

Informaciją pateikė
Jolita Gasiūnienė
Utenos rajono apylinkės teismo
Administracijos sekretorė (atstovė ryšiams su visuomene)
tel. (8 389)  61 420
el. p. jolita.gasiuniene@teismas.lt

 

-----------

Teisme – nemokamos teisinės konsultacijos

Spalio 25-ąją Europos teisės ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienos proga Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo surengta atvirų durų diena, kurios metu, kaip ir daugelyje šalies teismų, buvo teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos.   

Atsiliepdamas į Nacionalinės teismų administracijos ir Teisingumo ministerijos kvietimą dalyvauti pirmąkart šalies teismuose organizuojamame renginyje „Jūs klausiate – mes atsakome“, Vilniaus apygardos administracinis teismas spalio 25 dieną buvo plačiai atvėręs duris lankytojams. Nors teismas ir nėra institucija, kuri teikia teisines konsultacijas, į atvirų durų dieną atvykę lankytojai sulaukė profesionalios teisininkų pagalbos: juos konsultavo advokatė Deimantė Drąsutavičienė ir teisėjo padėjėja Enrika Janušonienė. Žmonės joms turėjo įvairiausių klausimų: ir dėl savivaldybės sprendimų, susijusių su žemės mokesčio tarifų nustatymu, ir dėl neįgalumo lygio nustatymo ginčijimo galimybių, ir dėl nelegalių statinių, ir dėl tarnybinių nuobaudų apskundimo ir bylinėjimosi tvarkos, priteistų skolų išieškojimo, etc. Buvo teiraujamasi ir elementarių dalykų: į kokį teismą kreiptis vienu ar kitu atveju, kur rasti, kaip parašyti skundą.

Pasak advokatės D. Drąsutavičienės, žmonėms dar labai stinga teisinių žinių, kokiu atveju ir kaip kreiptis į teismą. Dažną varžo ir nejaukumas peržengti teismo slenkstį. „Manau, tokios atvirų durų dienos gali padėti ne vienam žmogui susigaudyti gyvenimiškose situacijose, į kurias patekęs dažnas nežino, nei kaip ją suvaldyti, nei kaip išspręsti“, – sakė advokatė. Kaip pažymėjo teismo pirmininkė Ina Kirkutienė, tokie renginiai laužo stereotipus apie teismų uždarumą, suteikdami puikią progą lankytojams sužinoti apie teismo darbą, administraciniuose teismuose nagrinėjamas bylas, teisėjo darbą, suteikia atsakymus į daugybę klausimų.

Lankytojus Vilniaus apygardos administraciniame teisme konsultavusiai advokatei Deimantei Drąsutavičienei nestigo darbo.

 

 

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

 

Informaciją pateikė
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816 692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt

-----------

Klaipėdos apygardos teismuose nemokamai konsultavosi daugiau kaip 80 asmenų

Vakar Europos teisės dienos proga Klaipėdos apygardos teismuose vyko nemokamos teisinės konsultacijos. Pirmą kartą mūsų šalyje organizuotame renginyje Klaipėdos regiono teismai sulaukė 83 asmenų, kuriems savivaldybių, advokatūros bei teismų atstovai padėjo sužinoti atsakymus į kasdienius teisinius klausimus.

Prie visoje Lietuvoje organizuoto renginio prisijungė septyni Klaipėdos apygardos teismai. Jie lankytojų laukė nuo ankstyvo ryto, kai kurie teismai konsultacijas tęsė ir iki pat darbo dienos pabaigos. Renginio metu dažniausiai buvo aptariami palikimo priėmimo, santuokos nutraukimo, antstolių veiksmų, žemės sklypo ir kitos nuosavybės naudojimo klausimai. Keli asmenys teiravosi ir dėl pažeistų vartotojų teisių gynimo įsigijus netinkamos komplektacijos žoliapjovę, dėl nesutarimų su kaimynais sprendimo būdų, dėl santuokos sudarymo su nepilnamečiu.

Didžiausio lankytojų skaičiaus sulaukė Klaipėdos miesto apylinkės bei Kretingos rajono apylinkės teismai, kuriuose konsultavosi po 24 asmenis. Pastarojo teismo administracijos sekretorė Eglė Žakaitytė-Venckūnienė džiaugėsi, kad renginys pavyko puikiai. „Teisinės konsultacijos buvo suteiktos visiems norintiems. Konsultacijų metu žmonės išklausė juos dominančios informacijos. Teisme juos konsultavo advokatė ir Kretingos rajono savivaldybės Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė, kurioms bendravimas su piliečius įvairiais teisiniais klausimais yra įprastas. Tad džiugu, kad apsilankę asmenys sulaukė pirminę bei antrinę teisinę pagalbą teikiančių atstovų konsultacijų“, – vykusio renginio ypatumus aptarė E. Žakaitytė-Venckūnienė.

Apeliacinės instancijos teismo, nagrinėjančio sudėtingesnes bylas ir skundus dėl žemesniųjų teismų priimtų sprendimų, veiklos klausimais konsultacijas teikė Klaipėdos apygardos teismo atstovai. „Teisėjo padėjėjo darbas iš esmės yra teismo priimamų procesinių dokumentų projektų rengimas, todėl susitikimas su žmonėmis ir jų konsultavimas mums buvo nauja ir, be abejo, labai įdomi patirtis. Labai džiugu, kad žmonės mumis pasitikėjo, atėjo ir drąsiai klausinėjo. Visi besikreipusieji apsilankė su šypsenomis, geranoriškai nusiteikę. Tik šiek tiek nustebino žmonių reakcija jiems pasiūlius pabandyti problemas išspręsti be kreipimosi į teismą ar kitas teisėsaugos institucijas, o tiesiog taikiai susitarus su kita puse. Tikiuosi, kad laikui bėgant mūsų visuomenė atras daugiau alternatyvių problemų sprendimo būdų“, – po renginio įspūdžiais dalijosi Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėja Zina Vilnienė.

Be minėtų teismų, nemokamų teisinių konsultacijų renginyje dalyvavo Palangos miesto, Šilalės, Šilutės, Tauragės rajonų apylinkių teismai. Iš viso Lietuvoje prie šios iniciatyvos prisijungė 60 teismų.

 

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

 

Informaciją pateikė
Kęstutis Butvydas
Klaipėdos apygardos teismo
pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene
tel. (8 46) 390 983, mob. (8 676) 85 940
el. p. kestutis.butvydas@teismas.lt

------------

Jonavos teisme – renginiai Konstitucijos ir Europos teisės dienai paminėti

Minint Lietuvos Konstitucijos ir Europos teisės dieną Jonavos rajono apylinkės teismas praėjusią savaitę kaip ir kiekvienais metais atidarė duris Jonavos rajono moksleiviams, o spalio 25 d. - visiems Jonavos rajono gyventojams.

Spalio 19-21 dienomis teisme lankėsi virš 200 moksleivių iš J. Ralio ir Senamiesčio gimnazijų, Justino Vareikio progimnazijos ir Politechnikos mokyklos. Vaikus domino teismo veikla, nagrinėjamos bylos, teisėjo profesija ir įvairios teisinės situacijos, į kurias dažnai patenka nepilnamečiai. Moksleiviai turėjo galimybę tiesiogiai pabendrauti su teisėjais, taip pat apsilankyti baudžiamųjų bylų teismo salėje, teisėjo kabinete, nepilnamečių apklausos kambaryje bei laikino sulaikymo  patalpose.

Spalio 25 d. Jonavos teismas prisijungė prie visoje Lietuvoje organizuojamo renginio „Lietuvos teismai: Jūs klausiate – mes atsakome!“, kurio pagrindinis tikslas – suteikti žmonėms teisinių žinių ir patarimų, supažindinti su teismų darbu, paneigti visuomenėje galiojančius mitus apie teismų darbą. Nors oras nepelino saule ir šiluma, teisme šią dieną apsilankė virš trisdešimt žmonių, kuriuos domino santuokos nutraukimo, vaikų išlaikymo, paveldėjimo, fizinių asmenų bankroto, žemės teisės, asmens teisių baudžiamosiose bylose ir kiti teisiniai klausimai. Prie teisinės švietimo iniciatyvos prisijungė ir teisines konsultacijas Jonavos gyventojams teikė advokatė Laima Razvickienė, advokatų padėjėjai Edvinas Autukas, Olita Remeikė, Viktorija Bučinskaitė bei Jonavos rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Kristina Reicenštein.   

Tokiu būdu Lietuvos teismai pasitelkę į pagalbą Lietuvos advokatūros ir savivaldybės atstovus nusprendė padėti žmonėms gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Nors teismas teisinių konsultacijų neteikia, tačiau gyventojų susidomėjimas parodė, kad ši nauja švietėjiška iniciatyva pasiteisino ir tikėtina, kad tokie renginiai bus organizuojami ir ateityje.

 

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

 

Informaciją parengė
Jonavos rajono apylinkės teismo
ryšiams su visuomene atstovė
Daiva Mikšytė
tel. (8 349) 51067, el. p. daiva.miksyte@teismas.lt

---------------

Kauno apygardos administraciniame teisme 2016 m. spalio 25 dieną buvo teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos

Pirmą kartą Lietuvoje spalio 25 dieną – Europos teisės dieną – Lietuvos teismuose buvo galima nemokamai konsultuotis: gauti atsakymų į kasdienius teisinius testamentų, žemės dalybų, skyrybų ir kitus klausimus, daugiau sužinoti apie teismų veiklą.

Kauno apygardos administraciniame teisme nustatytomis ir iš anksto praneštomis valandomis kvalifikuoti teisininkai (šiuo atveju Kauno rajono savivaldybės administracijos juristės) teikė nemokamas teisines konsultacijas. Besikreipiantiems asmenims buvo teikiami atsakymai į jiems rūpimus klausimus, suteikta konsultacija apie tolimesnius galimus veiksmus sprendžiant iškilusias problemas.

Pirmą kartą Nacionalinės teismų administracijos ir teisingumo ministerijos iniciatyva organizuojamas renginys susilaukė susidomėjimo – piliečiai buvo iniciatyvūs, pasinaudojo jiems suteikiama galimybe neatlygintinai gauti atsakymus į teisės klausimus, todėl teisinės konsultacijos buvo teikiamos ilgesnį laiką, nei planuota.

Džiaugiamės, jog piliečiai yra aktyvūs ir iniciatyvūs, domisi teismų organizuojamais renginiais ir juose dalyvauja.

 

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 

Informaciją pateikė
Anželika Kuicaitė
Kauno apygardos administracinio teismo
Administracijos sekretorė, atstovė ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
tel. nr. (8-37) 201467, mob. 8 673 24202
el. p. anzelika.kuicaite@teismas.lt
www.kaat.lt

------------

Nemokamos konsultacijos teismuose

Spalio 25 dieną, minėdami Europos teisės dieną, šalies teismai kvietė žmones nemokamų teisinių konsultacijų. Panevėžio miesto apylinkės teisme apsilankė daugiau kaip 30 žmonių, kuriems buvo suteikti atsakymai į jiems rūpimus teisinius klausimus.

Prie pirmą kartą vykstančio renginio „Jūs klausiate – mes atsakome“ prisijungė pirminės ir antrinės teisinių pagalbų specialistai, advokatai. Panevėžio miesto apylinkės teisme nemokamas teisines konsultacijas aktualiais kasdieniniais klausimais teikė Savivaldybės Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Uzdra ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos advokatas Kęstutis Galvičius. Jiems talkino teismo darbuotojos, teisėjų padėjėjos Aistė Ramanauskienė ir Šarūnė Talutytė, kurios konsultavo apie teismo procesus, dokumentų pildymą, teismo darbą.

„Iš susidariusių eilių ir atvykusiųjų nuotaikų matyti, kad tokie renginiai reikalingi. Žmonėms trūksta informacijos kur kreiptis, kaip spręsti kylančias kasdienes problemas. Daugelis konsultavosi dėl paveldėjimo, žemės nuosavybės, šeimos santykių, administracinių procesų, darbo teisės, išlaikymo vaikui ir kitais aktualiais klausimais“, - sakė teismo pirmininkė Virginija Svirplienė.

Nemokamos konsultacijos vyko visuose šalies teismuose. Renginio iniciatoriai – Nacionalinė teismų administracija ir Teisingumo ministerija.

Europos teisės dienai paminėti didžiuosiuose miestuose vyksta ir renginiai moksleiviams. Jiems pristatoma naujai išleista knygelė-komiksas „Teismiesčio byla: kaip Elzė ir Kajus padėjo rasti teisingumą“, inscenizuojami teismo posėdžiai, kuriuos veda patys moksleiviai.

 

Skelbiant nurodyti informacijos šaltinį.

  

Informaciją pateikė
Irma Gritėnienė
Panevėžio miesto apylinkės teismo
pirmininko padėjėja (ryšiams su žiniasklaida  ir  visuomene)
tel. (8 45) 431878, 8 686 56977
faks. (8 45) 581448
Savanorių a. 13, LT-35200 Panevėžys
Panevėžio miesto apylinkės teismas
www.facebook.com/LietuvosTeismai

------------

Jūs klausėte – mes atsakėme

Šiaulių apygardos administracinis teismas prisijungė prie pirmą kartą Lietuvoje spalio 25 d. – Europos teisės dieną – vykusios Nacionalinės teismų administracijos drauge su Teisingumo ministerija suorganizuotos akcijos teikti nemokamas konsultacijas teismuose.

Vienas šio renginio tikslų – priminti žmonėms, kad ne visada pirmiausia reikia kreiptis į teismą, kad yra ir kitų alternatyvių ginčų nagrinėjimo būdų. „Šis renginys skirtas ne tik paminėti Europos teisės dieną bei padėti žmonėms surasti atsakymus į jiems iškilusius klausimus, bet ir priminti, kad greta teismo egzistuoja ne mažiau efektyvūs būdai spręsti ginčus. Jau eilę metų sėkmingai taikomas mediacijos institutas. Jis,  kaip taikus ginčų sprendimo būdas, labai vertinamas užsienio valstybėse, o ir kainuoja ženkliai mažiau tiek finansiškai, tiek morališkai“, akcentavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas Norkus 2016-10-19 Nacionalinės teismų administracijos pranešime.

Renginys tikrai sulaukė didelio šiauliečių susidomėjimo. Per keturias valandas konsultacijas suteikėme 11 žmonių, klausimų temos labai įvairios: dėl neveiksnumo, dėl išlaikymo suteikimo, bankroto, dėl darbo užmokesčio, testamento ir kt. Šiaulių apygardos administraciniame teisme konsultacijas teikė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos Šiaulių skyriaus specialistė, teismo teisėjų padėjėjos.

 

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

 

Informaciją pateikė
Šiaulių apygardos administracinio teismo
vyriausioji specialistė (lituanistė) Aušra Milašauskienė
Dvaro g. 80, LT-76298, Šiauliai
tel./faks.(8 41) 521 803, www.saat.lt
el. paštas ausra.milasauskiene@teismas.lt

 

----------------

Šiaulių apygardos teismo renginiuose – antplūdis

Šių metų spalio 25 dieną Šiaulių apygardos teisme, minint Konstitucijos ir Europos teisės dieną, vykusiuose renginiuose Šiaulių miesto Savivaldybės ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (VGTPT) Šiaulių skyriaus specialistai neatlygintinai atsakinėjo į piliečių užduodamus opius teisės klausimus.

Šio renginio organizatoriai – Nacionalinė teismų administracija (NTA) ir Lietuvos teismai. Pasinaudoti galimybe nemokamai gauti reikalingos informacijos panoro daugiau kaip 20 žmonių. Dažniausiai užduoti klausimai: žemės nuoma, jos susigrąžinimas, neveiksnumo nustatymas, teismo sprendimų viešinimas, santuokos nutraukimas, kt. Absoliuti dauguma šiauliečių teigė esantys patenkinti suteikta paslauga, anot jų, gavo tai, ko tikėjosi. Renginio dalyviai už žinias, paslaugumą, aptarnavimo kultūrą gerų žodžių negailėjo su jais bendravusioms Šiaulių miesto savivaldybės ir VGTPT Šiaulių skyriaus specialistėms Agnei Laurinavičienei ir Ramintai Daunytei.

 Dar keletui šiauliečių buvo įdomu sužinoti, kaip yra taikoma teisminė mediacija. Renginio metu šiuos klausimus šiauliečiai galėjo užduoti Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus  teisėjai ir mediatorei Vilijai Valantienei,  teismo psichologei ir mediatorei Vaidai Šarauskienei.

Taip pat buvo galima pasiklausyti paskaitos „Teisminė mediacija“,  kuri skirta Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojams. Šioje paskaitoje galėjo dalyvauti ir kiti teismo lankytojai. Su klausytojais bendravo Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, teisėja ir mediatorė Danutė Burbulienė. Paskaita sulaukė itin didelio susidomėjimo.

Renginio dalyviais tapo net kai kurie tą dieną nagrinėtų bylų proceso dalyviai. Nuobodžiauti šansų neturėjo niekas, norintys galėjo susipažinti ir su teisme veikiančio muziejaus ekspozicija. Ekskursiją vedė Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Alfredas Vilbikas. Preliminariais paskaičiavimais, renginyje dalyvavo arti 100 žmonių.

Sklandų renginio procesą iki pat vėlyvo vakaro užtikrino nepailstantys Šiaulių apygardos teismo savanoriai.     

 

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

 

 

Informaciją pateikė
Vytautas Jončas
Šiaulių apygardos teismo pirmininko
padėjėjas ryšiams su visuomene
tel. 8 673 16371
el. p. vytautas.joncas@teismas.lt

-----------------

Aprašymas

Kas dieną teismuose išnagrinėjama po 1500 bylų. Nemažą jų dalį – daugiau kaip 200 tūkst. bylų per metus – sudaro smulkūs ginčai, dažniausiai susiję su paskolų grąžinimu, pirkimo–perdavimo įsipareigojimais, santuokos nutraukimu, išlaikymo vaikams priteisimo klausimais ir kt.

Siekdami priminti žmonėms alternatyvius ginčų nagrinėjimo būdus, pirmą kartą Lietuvoje jau rytoj – Europos teisės dieną – Lietuvos teismai atsakys į kasdienius teisinius klausimus, pasakos apie savo veiklą.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas Norkus yra ne kartą atkreipęs dėmesį į tai, kad į teismus lietuviai kreipiasi labai dažnai ir kone visais ginčo atvejais. Šiai dienai Lietuvos teismai dar susitvarko su milžinišku bylų kiekiu: netgi esame tarp sparčiausių  Europos valstybių, tačiau teismus pasiekiančių bylų  kreivė kasmet pavojingai auga. „Šis renginys skirtas ne tik paminėti Europos teisės dieną bei padėti žmonėms surasti atsakymus į jiems iškilusius klausimus, bet ir priminti, kad greta teismo egzistuoja ne mažiau efektyvūs būdai spręsti ginčus. Jau eilę metų sėkmingai taikomas mediacijos institutas. Jis,  kaip taikus ginčų sprendimo būdas, labai vertinamas užsienio valstybėse, o ir kainuoja ženkliai mažiau tiek finansiškai, tiek morališkai“, akcentuoja Rimvydas Norkus.

„Lietuvoje besibylinėjančių žmonių skaičius kasmet auga, žmonės nelinkę patys spręsti ginčų, pažymi renginio iniciatorė Nacionalinės teismų administracijos (NTA) direktorė Reda Molienė. Šia iniciatyva siekiame atkreipti  dėmesį į tai, kad ne visada teismas yra greičiasias ir pigiausias kelias išspręsti ginčą. Susipykus su kaimynu dėl tvoros ar nepasidalijant turto visada verta apsvastyti mediaciją, pasinaudoti teisininkų konsutlacijomis, išbandyti kitus alternatyvius ir neretai pigesnius ginčų sprendimo būdus.“

Dėl šios priežasties nors ir nebūdami teisines konsultacijas teikianti institucija, drauge su Teisingumo ministerija į pagalbą pasikvietę Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialistus, Lietuvos advokatūros atstovus, Lietuvos teismai nusprendė padėti žmonėms gauti atsakymų į taip jiems rūpimus teisinius (žemės dalybų, testamento, išlaikymo vaikams priteisimo, statybų leidimų ir pan.) klausimus.

NTA direktorė patikina, kad išankstinės registracijos norint gauti konsultaciją neprireiks: konsultacijos bus teikiamos gyvos eilės principu. „Lauksime žmonių teismuose nuo 8 iki 17 val., informacijos, kuriame kabinete ar salėje bus teikiamos konsultacijos, bus galima gauti teismo raštinėje“ – sako R. Molienė.

Numatoma, kad viena teisinė konsultacija truks iki 30 min.

Konsultuojama bus ne visuose teismuose ir ne visą dieną, todėl, pirmą kartą organizuojamame renginyje dalyvaujančių teismų sąrašas, kontaktai ir daugiau informacijos skelbiama interneto puslapyje www.teismai.lt.

Nemokamų konsultacijų Lietuvos teismuose koordinatorių, pagalbos teikėjų, teismų adresų ir konsultacijų laikų sąrašą galite rasti ČIA.

 

Informaciją pateikė
Nacionalinės teismų administracijos
Komunikacijos skyrius
tel. nr. (8 5)  251 4120
el. p. komunikacija@teismai.lt 

 

-----------------------

Teismų naujienos

Teisme – Atvirų durų diena

Europos teisės ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienos proga Vilniaus apygardos administracinis teismas spalio 25-ąją (antradienį) skelbia atvirų durų dieną.

Teisme apsilankę asmenys galės užeiti į visas teismo patalpas (išskyrus teismo archyvą), teisėjų darbo kabinetus ir susipažinti su didžiausio Lietuvoje administracinio teismo darbo sąlygomis ir specifika.

Atvykusiems į teismą 9 val. bus sudaryta galimybė iki 11 val. stebėti viešus teismo posėdžius. 11 val. bus surengta ekskursija po teismą. 11.30 val. teismo konferencijų salėje vyks susitikimas su teisėjais. 

Spalio 25-ąją teisme vyks ir Nacionalinės teismų administracijos ir Teisingumo ministerijos organizuojamas renginys „Jūs klausiate – mes atsakome“, kurio metu kvalifikuoti teisininkai teiks nemokamą teisinę pagalbą.  Vilniaus apygardos administraciniame teisme (4 posėdžių salėje) lankytojus konsultuos advokatė Deimantė Drąsutavičienė ir teisėjo padėjėja Enrika Janušonienė.

Atvirų durų diena prasidės 8 val. ir baigsis 16.45 val. Pietų pertrauka 12–12.45 val.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

 

Informaciją pateikė
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Spalis 2018
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22

2018.10.22  |  09:00

23 24 25 26

2018.10.26  |  10:00

27 28
29 30 31 1 2 3 4

Naujienų prenumerata

Sekite mus