Teisėjų veiklos vertinimo eiga

Teisėjų, kurių periodinis veiklos vertinimas turi būti atliktas 2017 metais, sąrašas

Teisėjų veiklos vertinimo procedūrų eiga.