Teismų reorganizavimas

Teismų reorganizavimo tikslai:

 1. Didinti bylų nagrinėjimo operatyvumą, suvienodinant teisėjų ir teismų darbuotojų darbo krūvį bei sąlygas;
 2. Palengvinti asmenų teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, sudarant galimybes atlikti procesinius veiksmus kuo arčiau asmens gyvenamosios vietos;
 3. Efektyviau panaudoti teismų žmogiškuosius ir materialinius išteklius, koncentruojant teismų administravimui skiriamus išteklius;
 4. Plėsti teisėjų savivaldą, įteisinant naują teismų savivaldos grandį;
 5. Plėsti teisėjų specializacijos galimybes, didinant viename teisme dirbančių teisėjų skaičių;
 6. Panaikinti esamus organizacinius trukdžius nagrinėjant bylas – suderinti teismų bei kitų teisėsaugos institucijų veiklos teritorijas.

 

2016 metais atlikta:

 1. 2016 m. I p. paskelbti teismų reorganizavimo sąlygų aprašai.
 2. Teisėjų taryba 2016 rugsėjo 30 d. patvirtino teismų reformos priemonių įgyvendinimo planą.
 3. Įvykdytos teismų reorganizavimo procedūros 2016 m. pirmoje pusėje.
 4. Parengtas pavyzdinių teismo struktūrų projektas, 2016 m. gruodžio mėn. surengta Administracijos atstovų ir reorganizavime dalyvaujančių teismų pirmininkų susitikimas.
 5. 2016 m. II p. atlikta LITEKO pritaikymo teismų reorganizavimui analizė.
 6. 2016 m. II p. imtasi veiksmų spręsti finansų apskaitos sistemos pritaikymo klausimą.
 7. Spręsti klausimai dėl teismų archyvų pritaikymo. Tiek archyvų, tiek buhalterinės apskaitos klausimų svarba reorganizavimo procesui buvo įvertinti ir rengiantesminius kriterijus, pagal kuriuos turi būti atliekami 2017 metų planiniai kompleksiniai patikrinimai, patvirtintus Teisėjų tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 13P-141-(7.1.2) „Dėl esminių kriterijų 2017 metų planiniams kompleksiniams patikrinimams atlikti patvirtinimo“.
 8. Atlikti dalies naujų automobilių pirkimai.
 9. Parengtas Teisėjų tarybos ir Administracijos teisės aktų pakeitimų sąrašo projektas.
 10. Vykdyta tiek išorinė, tiek vidinė komunikacija: tarp veiklų – 2016 m. II p. surengti reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančiai teismų, Administracijos, Teisėjų tarybos atstovų susitikimai. Teismai buvo informuojami apie reorganizavimo procesą įvairiomis komunikacijos priemonėmis (pvz., el. paštu, teismai.lt svetainėje), reorganizavime dalyvaujančių teismų pirmininkai dalyvavo mokymuose personalo valdymo klausimais.
 11. Atlikti Vilniaus regiono apylinkės teismo Elektrėnų rūmų steigimo parengiamieji darbai.

 

 Daugiau informacijos:

Pranešimai apie teismų reorganizavimo sąlygas
Teisės aktai
Teismų reformos planas

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus