lt
En

Teismo darbuotojo karjera

2018-01-18 Tauragės apylinkės teismas skelbia konkursą teisėjo padėjėjo (karjeros valstybės tarnautojas A lygis, 12 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 446) 72125.

2018-01-11 Utenos apylinkės teismas skelbia konkursą teismo posėdžių sekretoriaus (karjeros valstybės tarnautojas B lygis, 5 kategorija) vienai pareigybei užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2018 m. sausio 11 d. 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.. http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html
Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 389) 205 46.

2018-01-11 Kauno apylinkės  teismas skelbia konkursus teismo posėdžių sekretorių (karjeros valstybės tarnautojas B lygis, 6 kategorija) dviems pareigybės užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2018 m. sausio 11 d. 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 37) 466 209.

2018-01-04 Vilniaus regiono apylinkės teismas priims į darbą teismo pirmininko patarėją (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 15 kategorija),  administracijos sekretorių (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 7 kategorija)  (darbo vieta –Vilniaus regiono apylinkės teismas, Ukmergės g. 322, Vilniuje) tarnybinio kaitumo būdu (Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalis).
Karjeros valstybės tarnautojus, pageidaujančius užimti minėtas pareigas, prašome iki 2018 m. sausio 12 d. įskaitytinai pateikti prašymą ir gyvenimo aprašymą  el. paštu asta.augoniene@teismas.lt.

2017-12-29 Kauno apygardos administracinis teismas skelbia konkursą Regionų apygardos administracinio teismo Informacinių technologijų skyriaus vedėjo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigoms užimti nuo 2018 m. sausio 1 d. Apie pareigybei keliamus reikalavimus ir darbo pobūdį visą informaciją galite rasti http://portalas.vtd.lt/lt/informaciniu-technologiju-skyriaus-vedejas-322;499750.html.
Dokumentai dalyvauti konkurse priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos VATIS atrankos modulį https://www.testavimas.vtd.lt/portal/login.zul. iki 2018 m. sausio 11 d. imtinai. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama telefonu (8 37) 201 467.

2017-12-21 Klaipėdos apygardos teismas organizuoja atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo – pareigas (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 13, darbo vieta – Civilinių bylų skyriuje, planuojamas priėmimo terminas – iki 2018 m. rugpjūčio mėn.). Išsamesnė informacija: http://portalas.vtd.lt/lt/klaipedos-apygardos-teismo-teisejo-padejejas-322;6830.html Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2018 m. sausio 12 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite  www.vtd.lt.  (skelbimo Nr. 6830). Išsamesnė informacija teikiama tel. tel. (8 46) 390 927, (8 46) 390 960, el. p. klaipedos.apygardos@teismas.lt

2017-12-19 Klaipėdos apygardos teismas organizuoja atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo – teismo posėdžių sekretoriaus – pareigas (pareigybės lygis – B, pareigybės kategorija – 6, darbo vieta – Baudžiamųjų bylų skyriuje, planuojamas priėmimo terminas – iki 2018 m. rugsėjo mėn.). Išsamesnė informacija: http://portalas.vtd.lt/lt/klaipedos-apygardos-teismo-posedziu-sekretorius-322;6815.html Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2018 m. sausio 7 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite  www.vtd.lt.  (skelbimo Nr. 6614). Išsamesnė informacija teikiama tel. tel. (8 46) 390 927, (8 46) 390 960, el. p. klaipedos.apygardos@teismas.lt

2017-12-19 Kauno apygardos administracinis teismas skelbia konkursą Regionų apygardos administracinio teismo Raštinės skyriaus teismo posėdžių sekretoriaus (karjeros valstybės tarnautojas, B lygis, 6  kategorija) pareigoms užimti nuo 2018 m. sausio 1 d. Dokumentai dalyvauti atrankoje priimami iki 2018 m. sausio 10 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos VATIS atrankos modulį https://www.testavimas.vtd.lt/portal/login.zul. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama telefonu (8 37) 201 467.

2017-12-11 Kauno apygardos administracinis teismas skelbia konkursą archyvo skyriaus vedėjo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigoms užimti nuo 2018 m. sausio 1 d. Apie pareigybei keliamus reikalavimus ir darbo pobūdį visą informaciją galite rasti http://portalas.vtd.lt/lt/archyvo-skyriaus-vedejas-322;500080.html Dokumentai dalyvauti konkurse priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos VATIS atrankos modulį https://www.testavimas.vtd.lt/portal/login.zul iki 2017 m. gruodžio 22 d. imtinai. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama telefonu (8 37) 201 467.

2017-12-07 Kėdainių rajono apylinkės teismas skelbia konkursą teismo posėdžių sekretoriaus (karjeros valstybės tarnautojas, B lygis, 4 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite adresu www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 347) 57953.

2017-12-06 Kauno apygardos administracinis teismas skelbia konkursą informacinių technologijų skyriaus vedėjo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigoms užimti nuo 2018 m. sausio 1 d. Apie pareigybei keliamus reikalavimus ir darbo pobūdį visą informaciją galite rasti http://portalas.vtd.lt/lt/informaciniu-technologiju-skyriaus-vedejas-322;499750.html Dokumentai dalyvauti konkurse priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos VATIS atrankos modulį https://www.testavimas.vtd.lt/portal/login.zul iki 2017 m. gruodžio 19 d. imtinai. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama telefonu (8 37) 201 467.

2017-12-06 Trakų rajono apylinkės teismas skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo (A lygis 12 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2017 m. gruodžio 19 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. Išsamesnė informacija suteikiama tel. (8 528) 53115 arba el. paštu leokadija.kraicinskaja@teismas.lt

2017-12-01 Klaipėdos apygardos teismas organizuoja atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo – pareigas (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 13, darbo vieta – Baudžiamųjų bylų skyriuje, planuojamas priėmimo terminas – iki 2019 m. gruodžio mėn.). Išsamesnė informacija:http://portalas.vtd.lt/lt/klaipedos-apygardos-teismo-teisejo-padejejas-322;6756.html  Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2017 m. gruodžio 10 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite  www.vtd.lt.  (skelbimo Nr. 6614). Išsamesnė informacija teikiama el. p. klaipedos.apygardos@teismas.lt, tel. (8 46) 390 927, (8 46) 390 960. 

2017-11-30 Kauno apygardos administracinis teismas skelbia konkursą į Regionų apygardos administracinio teismo Raštinės skyriaus Vyriausiojo specialisto (lituanisto) (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 12  kategorija) pareigoms užimti nuo 2018 m. sausio 1 d. Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2017 m. gruodžio 20 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos VATIS atrankos modulį https://www.testavimas.vtd.lt/portal/login.zul. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama telefonu (8 37) 201 467.

2017-11-22 Klaipėdos apygardos teismas organizuoja atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo teismo posėdžių sekretoriaus – pareigas (pareigybės lygis – B, pareigybės kategorija – 6, darbo vieta – Baudžiamųjų bylų skyriuje, planuojamas priėmimo terminas – iki 2018 m. rugsėjo mėn.). Išsamesnė informacija: http://portalas.vtd.lt/lt/klaipedos-apygardos-teismo-posedziu-sekretorius-322;6698.html 
Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2017 m. gruodžio 5 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite  www.vtd.lt.  (skelbimo Nr. 6614). Išsamesnė informacija teikiama tel. tel. (8 46) 390 927, (8 46) 390 960, el. p. klaipedos.apygardos@teismas.lt

2017-11-22 Kauno apygardos administracinis teismas skelbia konkursą į Regionų apygardos administracinio teismo Raštinės skyriaus vedėjo pavaduotojo (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 14  kategorija) pareigoms užimti nuo 2018 m. sausio 1 d. Dokumentai dalyvauti atrankoje priimami iki 2017 m. gruodžio 12 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos VATIS atrankos modulį https://www.testavimas.vtd.lt/portal/login.zul. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama telefonu (8 37) 201 467.

2017-11-20 Klaipėdos apygardos teismas organizuoja atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo – pareigas (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 13, darbo vieta – Civilinių bylų skyriuje, planuojamas priėmimo terminas – iki 2018 m. rugpjūčio mėn.). Išsamesnė informacija: http://portalas.vtd.lt/lt/klaipedos-apygardos-teismo-teisejo-padejejas-322;6686.html
Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2017 m. gruodžio 1 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite  www.vtd.lt.  (skelbimo Nr. 6614). Išsamesnė informacija teikiama tel. tel. (8 46) 390 927, (8 46) 390 960, el. p. klaipedos.apygardos@teismas.lt

2017-11-13 Kėdainių rajono apylinkės teismas skelbia konkursą teismo posėdžių sekretoriaus (karjeros valstybės tarnautojas B lygis, 4 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 347) 579 53.

2017-11-09 Kauno apylinkės teismas skelbia konkursą teismo posėdžių sekretoriaus (karjeros valstybės tarnautojas B lygis, 6 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2017 m. lapkričio 9 d. 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 37) 466 220.

2017-11-08 Trakų rajono apylinkės teismas skelbia atranką pakaitinio teisėjo padėjėjo (A lygis, 12 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami iki 2017 m. lapkričio 26 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 528) 53115, el. paštu leokadija.kraicinskaja@teismas.lt.

2017-11-02 Klaipėdos apygardos teismas organizuoja atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo – pareigas (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 13, darbo vieta – Baudžiamųjų bylų skyriuje, planuojamas priėmimo terminas – iki 2019 m. gruodžio mėn.). Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2017 m. lapkričio 12 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite  www.vtd.lt (skelbimo Nr. 6615). Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 46) 390 960 arba el. p. klaipedos.apygardos@teismas.lt

2017-11-02 Klaipėdos apygardos teismas organizuoja atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo – teismo posėdžių sekretoriaus – pareigas (pareigybės lygis – B, pareigybės kategorija – 6, darbo vieta – Baudžiamųjų bylų skyriuje, planuojamas priėmimo terminas – iki 2018 m. rugsėjo mėn.). Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2017 m. lapkričio 12 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt  (skelbimo Nr. 6614). Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 46) 390 960 arba el. p. klaipedos.apygardos@teismas.lt

2017-10-25 Kauno apylinkės  teismas skelbia konkursus teismo posėdžių sekretorių (karjeros valstybės tarnautojas B lygis, 6 kategorija) dviems pareigybėms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2017 m. spalio 25 d. 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 37) 466 220.

2017-10-24 Kėdainių rajono apylinkės teismas siūlo darbą teisėjo padėjėjui (karjeros valstybės tarnautojui, A lygis, 12 kategorija). Valstybės tarnautojus, pageidaujančius tarnybinio kaitumo būdu užimti šias pareigas, prašome iki 2017 m. lapkričio 2 d. (imtinai)  pateikti gyvenimo aprašymą el. paštu kedainiu.rajono@teismas.lt. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Kėdainių rajono apylinkės teismo administracijos sekretorę Eloną Šaltienę, tel. (8 347) 579 53.

2017-10-13 Kėdainių rajono apylinkės teismas skelbia konkursą teismo posėdžių sekretoriaus (karjeros valstybės tarnautojas B lygis, 4 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 347) 579 53.

2017-10-12 Kauno apylinkės  teismas skelbia konkursus teismo posėdžių sekretorių (karjeros valstybės tarnautojas B lygis, 6 kategorija) trims pareigybėms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2017 m. spalio 12 d. 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 37) 466 220.

2017-10-05
 Lietuvos apeliacinis teismas skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo (A lygio 14 kategorijos) pareigoms užimti (darbo vieta – Civilinių bylų skyriuje). Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2017 m. spalio 25 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. (skelbimo Nr. 36590). Išsamesnė informacija suteikiama tel. 870663479 arba el. paštu kristina.atkociuniene@apeliacinis.lt

2017-10-05 Lietuvos apeliacinis teismas skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo (A lygio 14 kategorijos) pareigoms užimti (darbo vieta – Civilinių bylų skyriuje). Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2017 m. spalio 25 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. (skelbimo Nr. 36589). Išsamesnė informacija suteikiama tel. 870663479 arba el. paštu kristina.atkociuniene@apeliacinis.lt

2017-10-05 Lietuvos apeliacinis teismas skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo – konsultanto (A lygio 14 kategorijos) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2017 m. spalio 25 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. (skelbimo Nr. 36613). Išsamesnė informacija suteikiama tel. 870663479 arba el. paštu kristina.atkociuniene@apeliacinis.lt

2017-10-04 Lietuvos apeliacinis teismas skelbia atranką pakaitinio valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo (A lygio 14 kategorijos) pareigoms užimti (darbo vieta – Civilinių bylų skyriuje). Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami iki 2017 m. spalio 11 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. (skelbimo Nr. 6505). Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. 870663479 arba el. paštu kristina.atkociuniene@apeliacinis.lt

2017-10-03 Trakų rajono apylinkės teismas organizuoja atranką į pakaitinio teisėjo padėjėjo (A lygis, 12 kategorija) pareigas. Dokumentai priimami iki 2017 m. spalio 15 d. Išsamesnė  informacija tel.: 8(528)53115; el. p. leokadija.kraicinskaja@teismas.lt 

2017-10-02 
Lietuvos apeliacinis teismas skelbia atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo (A lygio 15 kategorijos) pareigoms užimti (darbo vieta – Civilinių bylų skyriuje) . Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami iki 2017 m. spalio 9 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. (skelbimo Nr. 6502). Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. 870663479 arba el. paštu kristina.atkociuniene@apeliacinis.lt

2017-10-02 Lietuvos apeliacinis teismas skelbia atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo (A lygio 15 kategorijos) pareigoms užimti (darbo vieta – Civilinių bylų skyriuje) . Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami iki 2017 m. spalio 9 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. (skelbimo Nr. 6504). Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. 870663479 arba el. paštu kristina.atkociuniene@apeliacinis.lt


2017-10-02 
Klaipėdos apygardos teismas skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo (A lygio 13 kategorijos) pareigoms užimti (darbo vieta – Civilinių bylų skyriuje). Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2017 m. spalio 20 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite  www.vtd.lt.  (skelbimo Nr. 36569). Išsamesnė informacija suteikiama tel. (8 46) 39 09 27, (8 46) 39 09 60 arba el. paštu asta.zavackaite@teismas.lt

2017-09-29 Klaipėdos apygardos teismas skelbia atranką pakaitinio valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo (A lygio 13 kategorijos) pareigoms užimti (darbo vieta – Baudžiamųjų bylų skyriuje, planuojamas priėmimo terminas iki 2019 m. spalio mėn.). Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami iki 2017 m. spalio 10 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite  www.vtd.lt.  (skelbimo Nr. 6483). Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 46) 39 09 27, arba el. paštu asta.zavackaite@teismas.lt

2017-09-29 Klaipėdos apygardos teismas skelbia atranką pakaitinio valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo (A lygio 13 kategorijos) pareigoms užimti (darbo vieta – Civilinių bylų skyriuje, planuojamas priėmimo terminas iki 2018 m. rugpjūčio mėn.). Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami iki 2017 m. spalio 6 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite  www.vtd.lt.  (skelbimo Nr. 6484). Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 46) 39 09 27, arba el. paštu asta.zavackaite@teismas.lt

2017-09-29 Klaipėdos apygardos teismas skelbia atranką pakaitinio valstybės tarnautojo – teismo posėdžių sekretoriaus (B lygio 6 kategorijos) pareigoms užimti (darbo vieta – Baudžiamųjų bylų skyriuje, planuojamas priėmimo terminas iki 2018 m. rugsėjo mėn.). Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami iki 2017 m. spalio 10 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite  www.vtd.lt.  (skelbimo Nr. 6484). Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 46) 39 09 27, arba el. paštu asta.zavackaite@teismas.lt

2017-09-29 Kėdainių rajono apylinkės teismas skelbia atranką pakaitinio teisėjo padėjėjo (valstybės tarnautojas A lygis, 12 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami nuo 2017 m. rugsėjo 29 d. iki 2017 m. spalio 6 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 347) 57953.

2017-09-01 Kauno apylinkės teismas skelbia tris atrankas pakaitinių valstybės tarnautojų–teismo posėdžių sekretorių (B lygis, 5 kategorija) vienai pareigybei užimti ir (B lygis 4 kategorija) dviems pareigybėms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 8 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 37) 466 220.

2017-07-24 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas skelbia atranką į Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento Baudžiamosios teisės grupės vyriausiojo specialisto – kalbininko (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybę. Gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir turimas rekomendacijas siųsti elektroniniu paštu: m.nakute@lat.lt  iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. įskaitytinai. Daugiau informacijos suteiksime tel. (8 5) 249 10 38 arba elektroniniu paštu: m.nakute@lat.lt. Išsamiau susipažinti galite čia

2017-07-07  Vilniaus apygardos administracinis teismas skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo teisėjo padėjėjo (A lygio 13 kategorijos) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami iki 2017 m. liepos 27 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 5) 264 8962 arba el. paštu agne.bartkute@teismas.lt.

2017-06-22 Tauragės rajono apylinkės teismas skelbia atranką pakaitinio teisėjo padėjėjo (karjeros valstybės tarnautojas A lygis, 12 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami iki 2017 m. birželio 29 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. Išsamesnę informaciją apie atranką teikia administracijos sekretorė Loneda Olendrienė tel. (8 446) 72 125, el. p. loneda.olendriene@teismas.lt.

2017-06-20 Marijampolės rajono apylinkės teismas skelbia konkursą teismo teisėjo padėjėjo pareigybei užimti (karjeros valstybės tarnautojas, lygis – A, kategorija – 12). Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, Marijampolės rajono apylinkės teismui dokumentus teikia tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą http://portalas.vtd.lt/lt/teisejo-padejejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;33515.html iki 2017 m. liepos 11 d. Papildoma informacija teikiama telefonu 8-343-94090 arba el. paštu marijampoles.rajono@teismas.lt

2017-06-08 Kauno apylinkės  teismas skelbia konkursą teismo posėdžių sekretoriaus (karjeros valstybės tarnautojas B lygis, 5 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2017 m. birželio 8 d. 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 37) 466 220.

2017-06-07 Vilkaviškio rajono apylinkės teismas skelbia valstybės tarnautojo atranką teisėjo padėjėjo (karjeros valstybės tarnautojas A lygis, 12 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2017 m. birželio 5 d. iki 2017 m. birželio 23 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 342) 20 338 el. p. rasa.bindokiene@teismas.lt.

2017-06-01 Marijampolės rajono apylinkės teismas skelbia konkursą pakaitiniam teismo teisėjo padėjėjui (karjeros valstybės tarnautojas, lygis – A, kategorija – 12). Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse Marijampolės rajono apylinkės teismui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) http://portalas.vtd.lt/lt/marijampoles-rajono-apylinkes-teismo-teisejo-padejejas-322;6072.html. Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą! Skelbimas publikuojamas iki 2017-06-13. Papildoma informacija teikiama telefonu 8-343-94090 arba el. paštu marijampoles.rajono@teismas.lt.

2017-05-10 Kauno apylinkės  teismas skelbia atranką  pakaitinio teismo posėdžių sekretoriaus (valstybės tarnautojas B lygis,  5 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami nuo 2017 m. gegužės 9 d. iki 2017 m. gegužės 16 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 37) 466 220.

2017-05-08 Kauno apylinkės teismas skelbia atrankas pakaitinių teismo posėdžių sekretorių (valstybės tarnautojas A lygis,  6 kategorija ir valstybės tarnautojas B lygis, 4 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankose pateikiami nuo 2017 m. gegužės 8 d. iki 2017 m. gegužės 15 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 37) 466 220.

2017-05-02 Marijampolės rajono apylinkės teismas skelbia konkursą pakaitiniam teismo teisėjo padėjėjui (karjeros valstybės tarnautojas, lygis – A, kategorija – 12). Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse Marijampolės rajono apylinkės teismui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) pateikia reikiamus dokumentus. Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą! Skelbimas publikuojamas iki 2017-05-12. Papildoma informacija teikiama telefonu 8-343-94090 arba el. paštu marijampoles.rajono@teismas.lt

2017-04-27 Kauno apylinkės teismas skelbia konkursus teismo posėdžių sekretoriaus (karjeros valstybės tarnautojas B lygis, 5 kategorija) trims pareigybėms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2017 m. balandžio 27 d. 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 37) 466 220.

2017-04-24 Šakių rajono apylinkės teismas skelbia pakaitinio valstybės tarnautojo atranką teisėjo padėjėjo (karjeros valstybės tarnautojas A lygis, 12 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami nuo 2017 m. balandžio 24 d. iki 2017 m. gegužės 9 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite https://www.testavimas.vtd.lt/portal/. Išsamesnę informaciją apie atranką teikia teismo administracijos sekretorė Audronė Matusienė tel. (8 345) 60270, el. p. Audrone.Matusiene@teismas.lt, sakiu.rajono@teismas.lt.

2017-04-21 Kauno apylinkės  teismas skelbia atrankas pakaitinių teismo posėdžių sekretorių (valstybės tarnautojai B lygis, 4 kategorija)  dvejoms pareigybėms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami nuo 2017 m. balandžio 21 d. iki 2017 m. balandžio 28 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 37) 466 220.

2017-04-20  Vilniaus miesto apylinkės teismas skelbia konkursus teismo posėdžių sekretoriaus (karjeros valstybės tarnautojas A lygis, 6 kategorija) pareigoms eiti (Valstybės tarnybos departamento pranešimo numeriai (35349; 35350; 35351; 35352). Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2017 m. balandžio 20 d. iki 2017 m. gegužės 11 d. įskaitytinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 5) 211 3236.

2017-04-19  Tauragės rajono apylinkės teismas skelbia konkursą teisėjo padėjėjo (karjeros valstybės tarnautojas A lygis, 12 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 446) 61 719.

2017-04-10 Vilniaus apygardos administracinis teismas paskelbė konkursą  karjeros valstybės tarnautojo teismo posėdžių sekretoriaus (B lygio 6 kategorijos) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2017 m. balandžio 10 d. iki 2017 m. gegužės 2 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 5) 264 8962 arba el. paštu agne.bartkute@teismas.lt.

2017-03-31 Kauno apylinkės teismas skelbia atranką pakaitinio teismo posėdžių sekretoriaus (valstybės tarnautojas B lygis,  4 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami nuo 2017 m. kovo 31 d. iki 2017 m. balandžio 7 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 37) 466 220.

2017-03-24 Kauno apylinkės teismas skelbia atrankas pakaitinio teisėjo padėjėjo (valstybės tarnautojas A lygis, 12 kategorija) dvejoms pareigybėms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankose pateikiami nuo 2017 m. kovo 24 d. iki 2017 m. kovo 31 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 37) 466 220.

2017-03-23 Vilniaus miesto apylinkės teismas skelbia konkursą teisėjo padėjėjo (karjeros valstybės tarnautojas A lygis, 12 kategorija) pareigoms eiti (Valstybės tarnybos departamento pranešimo numeris 35114). Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2017 m. kovo 23 d. iki 2017 m. balandžio 12 d. įskaitytinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 5) 211 3236.

2017-03-21 Kauno apylinkės  teismas skelbia atranką  pakaitinio teismo posėdžių sekretoriaus (valstybės tarnautojas B lygis,  5 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami nuo 2017 m. kovo 21 d. iki 2017 m. kovo 28 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 37) 466 220.

2017-03-15 Šakių rajono apylinkės teismas skelbia pakaitinio valstybės tarnautojo atranką teisėjo padėjėjo (karjeros valstybės tarnautojas A lygis, 12 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami nuo 2017 m. kovo 15 d. iki 2017 m. kovo 24 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite https://www.testavimas.vtd.lt/portal/. Išsamesnę informaciją apie atranką teikia teismo administracijos sekretorė Audronė Matusienė tel. (8 345) 60270, el. p. Audrone.Matusiene@teismas.lt, sakiu.rajono@teismas.lt.

2017-03-13 Klaipėdos apygardos administracinis teismas skelbia darbuotojo paiešką vyriausiojo specialisto (informatiko) (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės lygis – A2, pareiginės algos koeficientas 3,70) pareigoms užimti. Daugiau informacijos (išsilavinimo reikalavimai, pareigybės paskirtis ir kt.) skelbiama internetiniame puslapyje www.klaat.teismai.lt, skiltyje „Naujienos“ bei skilties „Administracinė veikla“ dalyje „Karjera“. Dokumentai (gyvenimo aprašymas) pateikiami nuo 2017 m. kovo 13 d. elektroniniu paštu klaipedos.administracinis@teismas.lt. Išsamesnė informacija apie laisvą pareigybę suteikiama tel. (8 46) 311 605.

2017-03-13 Kauno apylinkės  teismas skelbia konkursą Finansų skyriaus vyresniojo specialisto (finansininko) (karjeros valstybės tarnautojas A lygis, 9 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2017 m. kovo 13 d. 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 37) 466 220.

2017-03-13 Kauno apylinkės  teismas skelbia konkursą teismo posėdžių sekretoriaus (karjeros valstybės tarnautojas B lygis, 5 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2017 m. kovo 13 d. 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 37) 466 220.

2017-03-08 Vilniaus miesto apylinkės teismas skelbia konkursus teismo posėdžių sekretoriaus (karjeros valstybės tarnautojas A lygis, 6 kategorija) pareigoms eiti (Valstybės tarnybos departamento pranešimo numeriai 34982; 34983; 34984). Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2017 m. kovo 8 d. iki 2017 m. kovo 28 d. įskaitytinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 5) 211 3236.

2017-03-08 Druskininkų miesto apylinkės teismas skelbia valstybės tarnautojo atranką teisėjo padėjėjo (karjeros valstybės tarnautojas A lygis, 12 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2017 m. kovo 8 d. iki 2017 m. kovo 27 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt . Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 313) 51 282 el. p. zaneta.liutikene@teismas.lt.

2017-03-07 Kauno apylinkės  teismas skelbia atranką  pakaitinio teismo posėdžių sekretoriaus (valstybės tarnautojas B lygis,  4 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami nuo 2017 m. kovo 7 d. iki 2017 m. kovo 14 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 37) 466 220.

2017-03-06 Vilniaus apygardos administracinis teismas paskelbė atranką  pakaitinio valstybės tarnautojo teisėjo padėjėjo (A lygio 13 kategorijos) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami nuo 2017 m. kovo 6 d. iki 2017 m. kovo 17 d. imtinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.  Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 5) 264 8962 arba el. paštu agne.bartkute@teismas.lt.

2017-02-27 Vilkaviškio rajono apylinkės teismas skelbia valstybės tarnautojo atranką teisėjo padėjėjo (karjeros valstybės tarnautojas A lygis, 12 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2017 m. vasario 27 d. iki 2017 m. kovo 12 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt . Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 342) 20 338 el. p. rasa.bindokiene@teismas.lt.

Įvykių ir renginių kalendorius

Sausis 2018
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15

2018.01.15  |  13:00

16 17 18 19 20 21
22

2018.01.22  |  13:00

23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Naujienų prenumerata

Sekite mus