lt
En

D.U.K. (teismo mediatoriams)

•  Kaip aktyvuoti teismo mediatoriaus paskyrą LITEKO viešųjų elektroninių paslaugų posistemėje?

Teismo mediatoriaus paskyra aktyvuojama pagal Praktinio sistemos (teisminės mediacijos procesų valdymo) vartotojo vadovo išorės vartotojams ir teismo mediatoriams 4.1 papunktį.

•  Kokius duomenis privalo atnaujinti teismo mediatorius savo paskyroje LITEKO viešųjų elektroninių paslaugų posistemėje? Kaip keisti teismo mediatoriaus duomenis?

Pasikeitus Teismo mediatorių sąraše teismo mediatoriaus kontaktiniams duomenims, informacijai apie esamą darbovietę ir pareigas, gyvenimo aprašymo duomenims, teismo mediatorius privalo nedelsdamas atnaujinti duomenis LITEKO VEP Teismo mediatoriaus paskyroje (žr. Praktinio sistemos (teisminės mediacijos procesų valdymo) vartotojo vadovo išorės vartotojams ir teismo mediatoriams 4.3 papunktį).Atnaujinus duomenis savo paskyroje, informuoti apie tai el. žinute jone.raugalaite@teismai.lt.

Primename, kad pasikeitus kitiems duomenims, teismo mediatorius privalo nedelsdamas raštu ar el. paštu pranešti Komisijos sekretoriui (jone.reiniene@teismai.lt) apie duomenų pasikeitimą. Komisijos sekretorius, gavęs tokią informaciją, atnaujina teismo mediatoriaus duomenis Sąraše.

•  Ar Teismo mediatoriaus paskyroje prie kontaktinių duomenų galima įvesti tik vieną darbovietę?

Šiuo metu įdiegta sistema suteikia galimybę nurodyti tik vieną darbovietę, todėl siūlytina šioje skiltyje nurodyti pagrindinę darbovietę ir pareigas, o kitą(-as) darbovietę(-es) nurodyti savo pridedamame Gyvenimo aprašyme. 

Teismo mediatorius savo paskyroje turi pats atnaujinti ne tik kontaktinius duomenis, bet ir Gyvenimo aprašymą. Gyvenimo aprašymas turi būti prisegamas kaip priedas. 

Be to, teismo mediatorius turi informuoti Teisminės mediacijos komisijos sekretorę apie kontaktinių duomenų pasikeitimą, atsiunčiant el. žinutę: jone.reiniene@teismai.lt.

•  Kaip tinkamai informuoti teismą apie teisminės mediacijos pabaigą byloje?

Pranešimo apie teisminės mediacijos pabaigą teikimas (Praktinio sistemos (teisminės mediacijos procesų valdymo) vartotojo vadovo išorės vartotojams ir teismo mediatoriams 5.6.2 p.):

  1. Teismo mediatorius įeina į savo teismo mediatoriaus paskyrą https://e.teismas.lt/lt/public/home/.
  2. Teismo mediatorius savo paskyroje suranda civilinę bylą, kurioje vyksta teisminės mediacijos procesas.

Svarbu!!! Jeigu Jūs civilinėje byloje buvote paskirtas teismo mediatoriumi, tačiau savo teismo mediatoriaus paskyroje Jūs nematote civilinės bylos, kreipkitės į teisėją, nagrinėjantį civilinę bylą, dėl duomenų suvedimo LITEKO civilinės bylos Teisminės mediacijos proceso kortelėje, t.y. teisėjas turėtų pažymėti apie Jūsų paskyrimą, t.y. teismo mediatoriaus paskyrimas fiksuojamas spaudžiant mygtuką „Paskirti“.

   3. Bylos kortelėje teismo mediatorius pasirenka skirtuką „Mediacija“. 

  Pateikiamos vykstančiam teisminės mediacijos procesui priklausančios skelbimų lentos.

  4. Teismo mediatorius spaudžia mygtuką „Užbaigti TM procesą“.

  5. Atsidariusiame lange teismo mediatorius nurodo teisminės mediacijos proceso rezultatą bei pabaigos datą ir spaudžia mygtuką „Išsaugoti ir perduoti į teismą". Po nurodymo apie teisminės mediacijos proceso pabaigą teisminės mediacijos dalyviai netenka atitinkamo proceso skelbimo lentų matomumo teisės, o duomenys apie teisminės mediacijos pabaigą automatiškai atsispindi LITEKO civilinės bylos Teisminės mediacijos proceso kortelėje bei statistikoje (tiek teismo, tiek teismo mediatoriaus).

Po nurodymo apie teisminės mediacijos proceso pabaigą teisminės mediacijos dalyviai netenka atitinkamo proceso skelbimo lentų matomumo teisės, o duomenys apie teisminės mediacijos pabaigą automatiškai atsispindi LITEKO civilinės bylos Teisminės mediacijos proceso kortelėje bei statistikoje (tiek teismo, tiek teismo mediatoriaus).

•  Ar teismo mediatoriams reikia pildyti Teisminės mediacijos vertinimo anketą?

Po teisminės mediacijos pabaigos visiems LITEKO viešųjų elektroninių paslaugų posistemėje registruotiems ir teisminės mediacijos byloje dalyvavusiems asmenims, taip pat ir teismo mediatoriams, yra išsiunčiamas pranešimas su prašymu užpildyti anoniminę Teisminės mediacijos vertinimo anketą (įgyvendinant Teisminės mediacijos taisyklių 272 punktą). Kadangi minėta anketa yra skirta sužinoti ginčo šalių nuomonę apie įvykusį teisminės mediacijos procesą, šios anketos teismo mediatoriams pildyti nereikia.

• Kur rasti teismui teikiamus teisminės mediacijos dokumentų šablonus?

Atsisiųsti reikiamus dokumentų teisminei mediacijai šablonus, galite Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt, pasirinkę skiltį DOKUMENTŲ FORMOS. Čia rasite rekomendacinio pobūdžio dokumentų šablonus, skirtus teisminei mediacijai, administracinių teisės pažeidimų, civilinėms ir administracinėms byloms. Pasirinkę tipą „Teisminė mediacija“, spauskite pliusą ir ieškokite reikiamo šablono. 

Bet kurį pasirinktą šabloną galite atsisiųsti į savo kompiuterį, paspaudę „ATSISIŲSTI DOKUMENTO ŠABLONĄ".

Įvykių ir renginių kalendorius

Lapkritis 2018
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Naujienų prenumerata

Sekite mus