lt
En

Norintiems tapti teismo mediatoriais

Reikalavimai asmenims, pageidaujantiems vykdyti teismo mediatoriaus veiklą, yra patvirtinti Teisėjų tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 13P-124-(7.1.2) „Dėl Teismo mediatoriaus statuso suteikimo ir jo panaikinimo asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Teismo mediatoriaus statuso suteikimo ir jo panaikinimo asmenims tvarkos apraše (toliau – Aprašas).

Teismo mediatorius turi atitikti šiuos reikalavimus:
- būti nepriekaištingos reputacijos;
- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
- būti išklausęs ne trumpesnius kaip 32 akademinių valandų mokymus mediacijos tema; reikalavimas dėl mokymų mediacijos tema netaikomas teisėjams, kurie yra išklausę mokymus mediacijos tema pagal teisėjų kvalifikacijos kėlimo programą, bei asmenims, kurie turi ne mažesnį kaip 3 metų teisinio pedagoginio mediacijos srities darbo stažą, kaip jis suprantamas pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 69 straipsnį;
- turėti mediatoriui reikiamų asmeninių ir dalykinių savybių.

Prašymas Teisminės mediacijos komisijai pateikiamas per Nacionalinę teismų administraciją. Prašyme turi būti nurodyta informacija: besikreipiančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kvalifikacija ir numatoma (-os) pagrindinė (-ės) veiklos teritorija (-os), patvirtinimas, jog asmuo atitinka šio Aprašo 6 punkte nustatytus reikalavimus. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

- gyvenimo aprašymas (Europass CV) su nuotrauka;
- motyvacinis raštas;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
- turimą kvalifikaciją liudijančių dokumentų kopijos;
- pažymėjimo, patvirtinančio, kad išklausyti mediacijos kursai, kopija.

Asmuo dokumentus gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, asmuo turi pateikti šių dokumentų originalus atvykęs į posėdį, kuriame svarstomas teismo mediatoriaus statuso suteikimo klausimas.

Asmens prašymas suteikti teismo mediatoriaus statusą Komisijos turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per šešiasdešimt darbo dienų nuo visų Apraše nurodytų dokumentų gavimo Nacionalinėje teismų administracijoje dienos.

Kontaktai pasiteirauti:

Teisminės mediacijos komisijos sekretorė – Jonė Reinienė, Nacionalinės teismų administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. jone.reiniene@teismai.lt, tel. (8 5) 2101 999

Įvykių ir renginių kalendorius

Lapkritis 2018
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Naujienų prenumerata

Sekite mus