en
Lt

Virtual courtroom

  
  • Kaip vyksta teismo posėdis?
  • Kas jame dalyvauja?
  • Kokias teises ir pareigas turi teismo posėdžių dalyviai?

Visi atsakymai VIRTUALIOJE TEISMO POSĖDŽIŲ SALĖJE, kurią aplankyti bus galima nuo 2015 m. sausio 1 d. interneto svetainėje www.teismai.lt ir visų teismų interneto svetainėse.

VIRTUALI TEISMO POSĖDŽIŲ SALĖ – edukacinė priemonė / žaidimas, skirta visuomenę supažindinti su teismo proceso eiga.

Apsilankę virtualioje teismo posėdžių salėje, sužinosite:

  • kokios bylos nagrinėjamos teismuose;
  • kas yra teismo proceso dalyviai ir ką jie veikia teismo posėdžio metu;
  • kaip vyksta teismo posėdžiai;
  • kokias teises ir pareigas turi teismo posėdyje dalyvaujantys asmenys. 

Virtuali teismo posėdžių salė sukurta įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ lėšomis finansuojamą projektą „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą“ (http://www.teismai.lt/lt/nor/)