lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Asmuo, siekęs išnaudoti nepilnamečius asmenis, kad patenkintų savo seksualinius poreikius, lieka nuteistas

2019.11.28

Šiandien Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs bylą neviešame teismo posėdyje, nusprendė atmesti nuteistojo gynėjo kasacinį skundą dėl mažamečio vaiko ir dviejų nepilnamečių vaikų verbavimo organizavimo bei dviejų nepilnamečių vaikų įgijimo, siekiant išnaudoti juos kitomis seksualinio išnaudojimo formomis, nesunkaus sveikatos sutrikdymo ir disponavimo pornografinio turinio dalykais. Nuteistajam palikta galioti subendrinta šešerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

Byloje buvo nustatyta, kad nuteistasis, veikdamas kartu su dviem bendrininkėmis, organizavo dviejų nepilnamečių vaikų ir mažamečio verbavimą. Nuteistasis, paaiškindamas, kad filmavimai ir fotografavimai bus vykdomi užsienio režisierių prašymu ir naudojami kuriamam filmui, nurodė moterims surasti – užverbuoti šioms fotosesijoms tinkamas nepilnametes merginas. Moterys pasiūlė fotosesijose dalyvauti savo giminaitėms ir kaimynei bei, pasinaudodamos jų pažeidžiamumu, t. y. nepilnametyste ir sunkia šeimos materialine padėtimi, įtikino nepilnametes dalyvauti fotosesijoje. Nuteistasis už dalyvavimą fotografuojantis bei filmuojantis mokėjo nukentėjusiosioms tam tikrą pinigų sumą. Jis, naudodamas iš anksto paruoštas įvairias surišimo priemones, nurodydamas nukentėjusiosioms persirenginėti, pozuoti bei vaidinti, fotografavo ir filmavo jas įvairiose vietose – savo darbo, gyvenamojoje vietose, miške, automobilio salone ir bagažinėje. Vaizdinę medžiagą jis gamino savo seksualiniams poreikiams tenkinti.

Kasacinėje byloje LAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad prekyba vaikais – tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu teisiniu lygmeniu pripažintas nusikaltimas, šiurkščiai pažeidžiantis vaiko teises. Tai – prekybos žmonėmis reiškinio dalis, išsiskirianti tuo, jog juo kėsinamasi į pažeidžiamiausius asmenis – vaikus, kurie nėra pasiekę visiškos socialinės, psichinės ir fizinės brandos. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog tiek tarptautiniuose, tiek nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintų vaiko seksualinių išnaudojimo formų ir išnaudojimo tikslų sąrašai nėra baigtiniai, todėl baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 157 straipsnį už jame nurodytas veikas trauktini asmenys, kurie vaiką perka ar parduoda turėdami nusikalstamą tikslą – žinodami ar siekdami, kad vaikas būtų neteisėtai įvaikintas, išnaudojamas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai, kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstinei fiktyviai santuokai, priverstiniam darbui ar paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamai veikai daryti ar kitiems išnaudojimo tikslams.

Kasacinės instancijos teismas konstatavo, kad žemesnės instancijos teismai pagrįstai nuteisė asmenį dėl mažamečio vaiko ir dviejų nepilnamečių vaikų verbavimo organizavimo bei dviejų nepilnamečių vaikų įgijimo, siekiant išnaudoti juos kitomis seksualinio išnaudojimo formomis, dviejų nepilnamečių vaikų nesunkaus sveikatos sutrikdymo. LAT teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad byloje teismų nustatytos aplinkybės – nepilnamečių vaikų fotografavimas ar filmavimas surištomis rankomis ir kojomis, užrištomis akimis bei užkimšta burna, panaudojant tam tikrus daiktus, siekiant tenkinti savo seksualinius poreikius, yra vaiko išnaudojimas kitoms seksualinio išnaudojimo formoms.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą atrenkamos tik sudėtingiausios ir reikšmingiausios teismų praktikai bylos. Remdamasis procesą reglamentuojančiais įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje http://www.lat.lt (bylos Nr. 2K-267-648/2019).

 

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Dovilė Skiauterienė
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Pirmininko padėjėja
Mob. tel. 8 685 84863
El. p. d.skiauteriene@teismai.lt
www.lat.lt
www.teismai.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus