lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Aukščiausiasis Teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį Seimo nariui už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi

2018.02.13

Seimo narys, turėdamas teisę ir pareigą balsuoti tik pats asmeniškai, neturėdamas teisinio  pagrindo ir panaudojęs kito Seimo nario pažymėjimą balsavimui ir registracijai už jį atlikti, diskreditavo Seimo, kaip Tautos atstovybės, autoritetą, padarė valstybei didelę neturtinę žalą – paskelbė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Seimo nariai, kaip vienos iš trijų pagrindinių valstybės valdžios institucijų bei išrinktieji Tautos atstovai, privalo laikytis jiems keliamų reikalavimų ypač preciziškai, tarp jų – sąžiningumo, pareigingumo, atsakingumo, įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, skaidrumo.

Byloje nustatyta, kad asmuo, būdamas 2008–2012 metų kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narys, tyčia pažeisdamas Seimo nario priesaiką, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus bei juose įtvirtintus įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principus, iš viso 12 kartų neteisėtai panaudojo kito Seimo nario pažymėjimą, jo vardu užregistravo ir balsavo, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir tokiais savo veiksmais pažemino Seimo nario vardą, sumenkino Seimo, kaip Tautos atstovybės, autoritetą, dėl to buvo padaryta didelė neturtinė žala valstybei.

Bylą išnagrinėję teismai priėmė skirtingus sprendimus: pirmosios instancijos teismas Seimo narį išteisino, o apeliacinės – nuteisė skirdamas 50 MGL (1882,5 Eur) baudą.

Kasaciniu skundu nuteistasis prašė panaikinti apeliacinės ir palikti galioti pirmosios instancijos išteisinamąjį nuosprendį. Kasaciniame skunde buvo nurodoma, kad ne tik kasatorius, bet ir kiti Seimo nariai balsuoja už kitus Seimo narius; anot kasatoriaus, „tokia praktika (balsavimas už kitus Seimo narius) vyrauja <...>, tačiau niekas dėl tokių veiksmų nėra traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, analogiški kitų Seimo narių padaryti pažeidimai nebuvo kriminalizuoti“.

Kasacinis teismas, atmesdamas kasacinį skundą ir palikdamas galioti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį, pažymėjo, kad Seimo nario argumentai, esą apkaltinamąjį nuosprendį priėmęs teismas, vertindamas jo veiksmus baudžiamojo įstatymo prasme, turėjęs atsižvelgti į Seime egzistavusią praktiką (pasak jo – vieniems Seimo nariams balsuojant už kitus), yra teisiškai nepagrįsti. Teisėjų kolegija nurodė, kad klausimai, susiję su baudžiamosios atsakomybės realizavimu, kiekvienu atveju sprendžiami individualiai išnagrinėjus konkrečios bylos aplinkybes ir vadovaujantis įstatymu. Todėl tai, kad kokia nors nusikalstama veika liko neatskleista ar galimai ją padaręs kuris nors asmuo liko nepatrauktas baudžiamojon atsakomybėn arba nenubaustas, neturi jokios įtakos teismo išvadoms dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo bei asmens kaltumo konkrečioje nagrinėjamoje byloje.

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad atsakomybės taikymas liečia Seimo narį, t. y. įstatymus leidžiančios institucijos atstovą, turintį įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, ir susijęs su veiksmais, kuriais Seimo narys tiesiogiai įgyvendino savo konstitucines teises bei pareigas. Būtent šios aplinkybės leidžia konstatuoti suvoktą ir sąmoningą įstatymo pažeidimą bei reikalauti iš tokio subjekto įstatymus atitinkančio elgesio.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą atrenkamos tik sudėtingiausios ir reikšmingiausios teismų praktikai bylos. Remdamasis procesą reglamentuojančiais įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje http://www.lat.lt (bylos Nr. 2K-59-222/2018).

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Dovilė Bružaitė
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Pirmininko konsultantė
Mob. tel. 8 685 84863
El. p. d.bruzaite@teismai.lt
www.lat.lt
www.teismai.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Vasaris 2019
P A T K P Š S
28

2019.01.28  |  13:00

29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18

2019.02.18  |  13:00

19 20 21 22

2019.02.22  |  10:00

23 24
25

2019.02.25  |  10:00

2019.02.25  |  09:00

26 27 28 1 2 3

Naujienų prenumerata

Sekite mus