Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Byla dėl Vilniaus gatvės grindinio rekonstravimo darbų nutraukta, tačiau nutraukimo nutartis apskųsta aukštesnės instancijos teismui

2022.06.13

Regionų apygardos administraciniame teisme 2022 m. birželio 14 d. buvo numatyta tęsti administracinės bylos nagrinėjimą pagal pareiškėjos Kauno miesto savivaldybės administracijos skundą dėl atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. reikalavimo stabdyti Vilniaus gatvės esamų tašytų akmenų nulyginimo darbus.

Trečiojo suinteresuoto asmens – Viešojo intereso gynimo fondo atstovas 2022 m. gegužės 25 d. teismui pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones: 1. uždrausti pareiškėjui Kultūros paveldo departamentui bei atsakovui vykdyti akmenų apipjaustymo bei gatvės grindinio klojimo darbus, kol byloje nėra išspręstas bylos nutraukimo klausimas; 2. kitas priemones teismo nuožiūra, kurios būtinos viešajam interesui apsaugoti. 3. Įpareigoti Kultūros paveldo departamentą pateikti: 1) administracinį sprendimą, kuriuo atsisakyta reikalavimo stabdyti darbus pagal Projektą. 2) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos išvadą dėl įrengtos bandomosios Kauno Senamiesčio Vilniaus gatvės grindinio rekonstrukcijos pagal naujus projektinius sprendinius tinkamumo paveldosauginiu aspektu.

Regionų apygardos administraciniame teisme 2022 m. gegužės 31 d. gautas pareiškėjos prašymas dėl bylos nutraukimo, kuriame nurodyta, kad Kultūros paveldo departamentas 2022 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. (1.27-KE)2K-1457 ,,Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. reikalavimo Nr. (1.29-K)2K-2723“ nusprendė pareiškėjos ginčytą  reikalavimą laikyti negaliojančiu, todėl pareiškėja atsisako savo skundo ir prašo bylą nutraukti.

Regionų apygardos administracinis teismas 2022 m. gegužės 31 d. nutartimi šiuo pagrindu administracinės bylos nagrinėjimą nutraukė. Nutartyje teismas pasisakė ir dėl trečiojo suinteresuoto asmens – Viešojo intereso gynimo fondo atstovo 2022 m. gegužės 25 d. prašymo nurodydamas, kad „šiuo atveju administracinę bylą nutraukus tuo pagrindu, kad pareiškėja atsisakė skundo dėl to, kad Kultūros paveldo departamento Kauno teritoriniam skyriui ginčijamą 2021-09-01 reikalavimą Nr. (1.29-K)2K-2723 pripažinus negaliojančiu neliko ginčo dalyko, trečiojo suinteresuoto asmens prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmestinas kaip neaktualus“.

Tačiau trečiojo suinteresuoto asmens – Viešojo intereso gynimo fondo atstovas 2022 m. birželio 8 d. teismo nutartį apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Pasak atstovo, vien ta aplinkybė, jog pareiškėjas ir atsakovas išreiškė valią ginčą dėl Kauno Senamiesčio grindinio išspręsti taikiai, dar nereiškia, kad šios institucijos turi neribotą diskreciją tokiam susitarimui. Taikaus ginčo išsprendimo būdai negali būti realizuoti, jeigu jie prieštarauja viešajam interesui bei teisės reikalavimams. Grindinio akmenų apipjaustymu būtų pažeistas viešasis interesas – būtų sunaikintos nustatytos vertingosios savybės jų neišbraukus iš atitinkamo registro arba negavus vertingąsias savybes nustačiusios vertinimo tarybos išvados.

Atskirasis skundas dėl Regionų apygardos administracinio teismo 2022 m. gegužės 31 d. nutarties perduotas nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Evelina Talalienė
Regionų apygardos administracinio teismo vyriausioji specialistė
Tel. (8 37) 323 295
El. p. evelina.talaliene@teismas.lt
https://regionu.teismai.lt/
Sekite mus www.facebook.com/LietuvosTeismai