Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Dėl netinkamos baudžiamojo įstatymo redakcijos taikymo pakeista bausmė valstybės tarnautojai

2014.04.03

Šiandien Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs R. G. apeliacinį skundą, uždraudė jai vienerius metus dirbti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Žemėtvarkos skyriaus vedėja, o apylinkės teismo nuosprendžio dalį dėl paskirtos 2 600 Lt dydžio baudos panaikino.

Valstybės tarnautoją Klaipėdos miesto apylinkės teismas buvo nuteisęs už tai, kad ši 2010 m. gruodžio pabaigoje tarnybiniame kabinete iš interesanto už greičiau parengtą dokumentą priėmė 200 Lt kyšį. Nuteistoji tvirtino, kad apylinkės teismas jos prisipažinimo padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką nepagrįstai nelaikė atsakomybę lengvinančia aplinkybe, o nuteisdamas už kyšininkavimą, taikė netinkamą įstatymo redakciją, todėl paskyrė neteisingą bausmę. Prašo ją nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti pagal sutuoktinio laidavimą.

Teisėjų kolegija, įvertinusi moters duotus parodymus ikiteisminio tyrimo ir teisiamojo posėdžio metu, jos nenuoširdų prisipažinimą ir faktinių aplinkybių iškraipymą, kaip ir pirmosios instancijos teismas, nelaikė atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Be to, nuosprendyje pažymėjo, kad teismas turi teisę asmenį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (t. y. esant asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymui perduoti kaltininką jo atsakomybei), jei yra nustatytos visos šios sąlygos: asmuo nusikalstamą veiką padarė pirmą kartą; visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką; bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jei ji buvo padaryta; yra pagrindas manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Nagrinėtu atveju tarnautojos atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą negalima dėl to, kad nenustatytas visiškas tarnautojos prisipažinimas ir gailėjimasis padarius nusikalstamą veiką, o pačios nuteistosios savo veiksmų vertinimas privertė teisėjus suabejoti, kad nuteistoji laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikaltimų.

Tačiau teismas sutiko su apeliacinio skundo argumentu, kad piniginė bauda R. G. neturėjo būti skiriama, kadangi nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusi švelnesnė sankcija tokios bausmės nenumatė. Šiuo metu galiojantis baudžiamasis įstatymas asmeniui, padariusiam vieną nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, leidžia skirti tik vieną bausmę, todėl apygardos teismas ir skyrė tik vieną skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę – atėmė  teisę dirbti valstybės tarnyboje minimaliam terminui.

Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos, tačiau gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:
Gintarė Daugėlaitė
Klaipėdos apygardos teismo pirmininko patarėja
tel. (8 46) 390 962
el. paštas gintare.daugelaite@teismas.lt