lt
En

Teismų sistemos naujienos

Dėl sveikatai pavojingų darbo sąlygų Ukmergės rajono apylinkės teismas perkeliamas į kitas patalpas

2012.12.18

Šiandien paaiškėjus Ukmergės rajono apylinkės teisme pakartotinai atlikto gyvsidabrio garų koncentracijos ore tyrimo rezultatams, nuspręsta teismą perkelti į kitas patalpas. Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į Vilniaus visuomenės sveikatos centro rekomendacijas.

„Gautose išvadose, siekiant apsaugoti teismų darbuotojų ir lankytojų sveikatą, rekomenduojama perkelti teismo darbą į kitas saugias patalpas, kol bus atlikti patalpų nukenksminimo darbai ir laboratoriniais tyrimais bus nustatyta saugi aplinka,“ – teigia l. e. Ukmergės rajono apylinkės teismo pirmininko pareigas Edita Zarembienė.

Gavusi Visuomenės sveikatos centro išvadas, teismo pirmininkė informavo visus teismo darbuotojus apie gautus rezultatus ir tolimesnę darbo tvarką. „Šiandien po pietų teismo posėdžių nebus, todėl darbuotojams leista vykti į namus. Dėl tolimesnės darbo tvarkos jie bus informuoti papildomai,“ – pažymi E. Zarembienė.

Jau artimiausiu metu 26 šio teismo darbuotojai darbą pradės Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pasiūlytose Jaunimo mokyklos patalpose (Miškų g. 29, Ukmergė). Pasak teismo vadovės, bylų dalyviai apie teismo posėdžius bus informuoti iš karto, kai įvyks įsikūrimo darbai. Tuo tarpu ikiteisminio tyrimo veiksmai nebus stabdomi, jie bus atliekami Ukmergės rajono policijos komisariato patalpose.

Atsakingi Nacionalinės teismų administracijos darbuotojai šiandien vertina Jaunimo mokyklos patalpas ir sprendžia, kaip jose operatyviai sukurti reikiamas darbo sąlygas teismo darbuotojams.

„Tokie atvejai dar kartą verčia pagalvoti apie papildomas saugumo priemones teismuose. Juolab, kai pavojus gręsia visiems teisme esantiems – teismų darbuotojams, proceso dalyviams, visuomenės atstovams“, – susirūpinimą esama situacija išreiškė Teisėjų tarybos pirmininkas Gintaras Kryževičius. Artimiausiame Teisėjų tarybos posėdyje bus sprendžiama, kaip užtikrinti nenutrūkstamą Ukmergės rajono apylinkės teismo darbą.

Du kilogramai gyvsidabrio teisme buvo rasti praėjusią savaitę, darbininkams gręžiant sieną teismo patalpose. Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai atlikus oro taršos tyrimą, nustatyta, kad kai kuriose teismo patalpose gyvsidabrio garų ore koncentracija normą viršija beveik 6 kartus. Po pirmojo tyrimo sveikatos priežiūros specialistai teismui rekomendavo patalpų, kuriose tarša viršija normą, nenaudoti, nuolat vėdinti, sudaryti darbuotojų, kurie galėjo būti ilgą laiką veikiami gyvsidabrio garų, sąrašą ir siųsti juos pasitikrinti sveikatą. Nacionalinei teismų administracijai skyrus finansavimą, darbuotojų sveikatos patikrinimas atliktas gruodžio 17 d. Tyrimo rezultatai bus po 20 dienų.

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus