Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Dėl taršos poveikio aplinkai ir žemės sklypo naudojimo būdo pažeidimo teismo sprendimu buvo sustabdyta vienos iš Domeikavos įmonių veikla

2014.04.24

Kauno apylinkės teismas 2014 m. balandžio 18 d. sprendimu tenkino D. F. ir R. R. ieškinį bei įpareigojo atsakovą UAB „Zeraida“ nedelsiant nutraukti ūkinę veiklą, vykdomą Kauno rajone, Domeikavoje ir panaikino atsakovui išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (TIPK).

Teismas konstatavo, kad atsakovas UAB „Zeraida“ veiklą žemės sklype vykdo ne pagal šio žemės sklypo naudojimo būdą, jį teršia, taip pažeisdamas ieškovų D. F. ir R. R., kaip žemės sklypo savininkų, teises ir teisėtus interesus.

Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog atsakovas UAB „Zeraida“ žemės sklype vykdo veiklą ne pagal šio žemės sklypo naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nes jame vykdo šepečių gamybos, atliekų surinkimo, rūšiavimo ir sandėliavimo veiklą, taip pat nustatyta ir neteisėta plastiko atliekų smulkinimo (apdorojimo) veikla, kuriai TIPK leidimas nėra išduotas.

Teismas pažymėjo, kad nepakeitusi žemės naudojimo būdo teisės aktų nustatyta tvarka, įmonė neturi teisės toliau vykdyti faktiškai vykdomos veiklos, nes tai prieštarautų Žemės įstatymo 21 straipsnio 1 punkte įtvirtintai esminei žemės savininkų ir kitų naudotojų pareigai naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Ieškovų reikalavimas įpareigoti atsakovą nedelsiant nutraukti ūkinę veiklą vykdomą Kauno rajone, Domeikavoje, teismo sprendimu atitinka nustatytų pažeidimų pobūdį ir realiai apgina ieškovų, kaip savininkų, teises. Kadangi atsakovo UAB „Zeraida“ vykdoma veikla pažeidžia teisės aktus, jos uždraudimas laikytinas proporcingu ūkinės veiklos laisvės ribojimu, nes kito realaus ieškovų teisių gynimo būdo nėra.

Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad toks veiklos uždraudimas nelaikytinas absoliučiu ar neterminuotu. Atsakovui UAB „Zeraida“ tinkamai įvykužius visų teisės aktų reikalavimus, pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus pakeitus reikiamą žemės naudojimo būdą ir visiškai pašalinus žemės sklypo savininkų teisių pažeidimus, susijusius su žemės sklypo teršimu, atsakovas galės toliau užsiimti norima ūkine veikla.

Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.
Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:
Paulina Kuzmickaitė
Kauno apylinkės teismo atstovė
ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
Tel. nr. (8-37) 244 518, 8 (645) 14033
El. p. paulina.kuzmickaite@teismas.lt
www.kauno.teismas.lt