Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino LVAT abejones byloje dėl piramidinės skatinimo sistemos požymių

2014.04.03

Išnagrinėjęs bylą pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) prašymą priimti prejudicinį sprendimą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) pateikė išaiškinimą, kokie yra piramidinės skatinimo sistemos požymiai pagal ES teisę.

Bylą, kurioje kreiptasi į ESTT, nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija, atkreipė dėmesį, jog  2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004, (toliau – ir Direktyva) versijose vienomis kalbomis (pvz., lietuvių, vokiečių) vartotojo užmokestis (mokėjimas) už dalyvavimą sistemoje nenurodomas kaip privalomas piramidinės platinimo sistemos požymis, o versijose kitomis kalbomis (pvz., anglų, prancūzų, lenkų, ispanų) jis yra būtinas požymis. LVAT teisėjų kolegijai tai sukėlė abejonių dėl tinkamo Direktyvos aiškinimo ir taikymo.

Kaip 2014 m. balandžio 3 d. sprendime paminėtoje byloje nurodė ESTT, Direktyva aiškintina taip, kad piramidės pobūdžio skatinimo sistema yra nesąžininga komercinė veikla bet kuriomis aplinkybėmis tik tuomet, kai pagal tokią sistemą iš vartotojo reikalaujama piniginės įmokos, kad ir koks būtų jos dydis, mainais už galimybę gauti atlygį visų pirma už kitų vartotojų įtraukimą į tą sistemą, o ne už produktų pardavimą ar naudojimą. Be to, piramidinei skatinimo sistemai konstatuoti būtinas ryšys tarp naujų narių mokamų įmokų ir esamų narių gaunamų atlygių, t. y. atlygio, kurį vartotojas gali gauti, finansavimas turi iš esmės ar daugiausia priklausyti nuo naujų sistemos dalyvių vėliau sumokėtų įmokų.

Su prašymu priimti prejudicinį sprendimą LVAT į ESTT kreipėsi administracinėje byloje, kurioje ginčas kilo dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo. Kaip byloje buvo nustatyta, pareiškėjui – įmonei, kurios veikla yra smulkių kreditų teikimas nuotoliniu būdu per trumpą laiką – už piramidinės prekių platinimo sistemos sukūrimą, t. y. Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimą buvo paskirta bauda. Vykdydamas akciją, dėl kurios kilo ginčas, pareiškėjas skelbė, kad asmuo, užsiregistravęs interneto tinklapyje (užpildęs registracijos formą bei sumokėjęs 0,01 lito registracijos mokestį) ir SMS žinute ar elektroniniu laišku pakvietęs užsiregistruoti draugus, už kiekvieną po kvietimo užsiregistravusį draugą gaus iš pareiškėjo nustatytą sumą, pervedamą į asmens sąskaitą.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį. 
 
Neringa Lukoševičienė
Vyriausioji specialistė
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | www.lvat.lt
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius
Tel. (8 5) 2685583; Mob.tel. 8 655 22506; Faks. (8 5) 2685875