lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Gauta generalinio advokato išvada byloje „flyLAL-Lithuanian Airlines“ prieš „Air Baltic Corporation A/S“ ir Rygos tarptautinį oro uostą

2018.03.07

Gauta generalinio advokato išvada byloje „flyLAL-Lithuanian Airlines“ prieš „Air Baltic Corporation A/S“ ir Rygos tarptautinį oro uostą pagal Lietuvos apeliacinio teismo pateiktus prejudicinius klausimus Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

2018 m. vasario 28 d. paskelbta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) generalinio advokato Michalo Bobeko (Michal Bobek) išvada byloje C-27/17, kuri pradėta pagal Lietuvos apeliacinio teismo kreipimąsi dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje, kurioje ieškovė yra akcinė bendrovė „flyLAL-Lithuanian Airlines“, atsakovės – „Air Baltic Corporation A/S“ ir valstybinė akcinė bendrovė Rygos tarptautinis oro uostas, kilo klausimas dėl ginčo jurisdikcijos nustatymo pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Reglamentas „Briuselis I“). Byloje sprendžiamas ginčas dėl galimai neteisėtais konkurencijos veiksmais (grobuoniška kainodara) padarytos žalos atlyginimo.

Generalinio advokato išvadoje išsamiai aptarta formuojama Teisingumo Teismo praktika dėl Reglamento „Briuselis I“ taikymo nustatant jurisdikciją bylose, susijusiose su konkurencijos teisės pažeidimais padaryta žala. Atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, generalinis advokatas nustatė, kad, remiantis Reglamento „Briuselis I“ 5 straipsnio 3 dalies sąvoka „vieta, kurioje atsirado žalą lėmusi aplinkybė“, tariamo antikonkurencinio susitarimo atžvilgiu turėtų būti suprantama kaip susitarimo sudarymo vieta, o tariamo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi taikant grobuoniškas kainas atveju – kaip vieta, kur grobuoniškos kainos buvo siūlomos ir taikomos. Generalinis advokatas nurodė, kad pagal Reglamento „Briuselis I“ 5 straipsnio 3 dalį „žalos atsiradimo vieta“ galėtų būti Lietuva. Tai nereiškia, kad tai vienintelė tokia vieta, tačiau dėl pardavimų sumažėjimo negautų pajamų požiūriu ji atrodo kaip pagrindinė vieta.

Sprendžiant dėl konkurencijos pažeidimu (grobuoniška kainodara) padarytos žalos nustatymo vietos, „žala“ pagal minėtą Reglamento „Briuselis I“ straipsnį turėtų būti suprantama kaip pardavimų sumažėjimas dėl ginčijamo konkurencijos iškraipymo. Todėl, siekiant nustatyti jurisdikciją pagal šią nuostatą, „žalos atsiradimo vieta“ yra rinkoje, kuriai pažeidimai, dėl kurių nukentėjusysis tvirtina patyręs pardavimų sumažėjimą, turėjo poveikį.

Byloje taip pat kilo klausimas dėl „Air Baltic Corporation A/S“ filialo veiksmų Lietuvoje kvalifikavimo pagal Reglamento „Briuselis I“ 5 straipsnio 5 dalį. Generalinis advokatas pažymėjo, kad sprendžiant, ar pagal šią nuostatą ginčas yra susijęs su filialo veikla, pakanka nustatyti, kad filialas nustato grobuoniškas kainas ar net jei jis pats nenustatė grobuoniškų kainų, tačiau siūlė šias kainas rinkoje arba kitaip prisidėjo prie sutarčių dėl paslaugų šiomis kainomis sudarymo. Tokiais atvejais filialas taip pat dalyvavo atliekant veiksmus, kurie yra būtina piktnaudžiavimo sąlyga.

Generaliniam advokatui pateikus išvadą, sprendimą dėl Lietuvos apeliacinio teismo pateiktų prejudicinių klausimų priims Teisingumo Teismas. Sprendimas skelbiamas viešame teismo posėdyje.

Lietuvos apeliaciniame teisme bylos nagrinėjimas sustabdytas iki Teisingumo Teismo sprendimo gavimo.

Nuoroda į generalinio advokato išvadą:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199777&pageIndex=0&doclang=lt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=360079

Nuoroda į informacinį pranešimą dėl Lietuvos apeliacinio teismo kreipimosi į ES Teisingumo Teismą:

http://www.apeliacinis.lt/lt/naujienos/p93/del-ginco-nagrinejimo-msv6.html

 

 

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

 

Kontaktai žiniasklaidai:

Vilma Budėnienė
Lietuvos apeliacinio teismo atstovė spaudai
Mob. 8 688 54040
El. p. vilma.budeniene@apeliacinis.lt
www.apeliacinis.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Kovas 2019
P A T K P Š S
25

2019.02.25  |  10:00

2019.02.25  |  09:00

26 27 28 1 2 3
4

2019.03.04  |  09:00

5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18

2019.03.18  |  13:00

2019.03.18  |  10:00

19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

2019.03.29  |  10:00

30 31

Naujienų prenumerata

Sekite mus