lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Kauno miesto savivaldybės administracija K. P. prašymą dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo turėtų nagrinėti iš naujo

2021.09.15

Regionų apygardos administraciniame teisme 2020 m. gruodžio 6 d. buvo gautas piliečio K. P. skundas atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl atsisakymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją.

Pilietis K. P. skunde nurodė, kad 2019 m. spalio 30 d. kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo, tačiau jo prašymas nepatenkintas, nes patikrinus Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos gautą informaciją paaiškėjo, kad K. P. pagal Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnio 2 dalį (dabar Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas) buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus nusikaltimo padarymo (spekuliacijos). K. P. teigimu, ši veika Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 14 d. įstatymu Nr. I-551 „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo, pataisos darbų ir baudžiamojo proceso kodeksų pakeitimo ir papildymo“ buvo dekriminalizuota (pripažinta nepavojinga ir neužtraukianti baudžiamosios atsakomybės), todėl pagrindo neskirti prašomos pensijos nėra.

Regionų apygardos administracinis teismas, įvertinęs byloje esančias aplinkybes, 2020 m. birželio 11 d. sprendimu atmetė pareiškėjo K. P. skundą kaip nepagrįstą. Teismas sprendime pažymėjo, kad nusikalstamas veikas perkvalifikuoti gali tik teismas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362¹ straipsnio nustatyta tvarka, o byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl nusikalstamos veikos perkvalifikavimo.

Pilietis K. P. šį teismo sprendimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2021 m. rugsėjo 15 d. nutartimi Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. birželio 11 d. sprendimą nutarė pakeisti ir išdėstyti taip: „Pareiškėjo K. P. skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. 62-5-2668 ,,Dėl dokumento grąžinimo“ ir pareiškėjo K. P. prašymą dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo Kauno miesto savivaldybės administracijai perduoti nagrinėti iš naujo“.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartyje nurodė, kad K. P. kartu su 2021 m. liepos 19 d. papildomais rašytiniais paaiškinimais pateikė naują įrodymą – Kauno apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 8 d. nutartį, kuria pareiškėjo K. P. prašymas tenkintas ir nusikalstama veika (spekuliacija), kuri buvo numatyta Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnio 2 dalyje, perkvalifikuota į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 306 straipsnį, todėl laikytina, kad pareiškėjui K. P. teistumas yra išnykęs.

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Evelina Talalienė
Regionų apygardos administracinio teismo vyriausioji specialistė
Tel. (8 37) 323 295
El. p. evelina.talaliene@teismas.lt
https://regionu.teismai.lt/
Sekite mus www.facebook.com/LietuvosTeismai

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus