lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Konstitucinis Teismas pagal LVAT prašymą tirs Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo teisėtumą

2014.03.18

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) prašymas ištirti, ar Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo nuostatos neprieštarauja Konstitucijai.

Ginčijamose Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo nuostatose nėra nustatyta, kad rinkimų komiteto veiklos sutartyje gali būti nurodytas rinkimų komiteto pavadinimas, tačiau numatyta, kad, įregistruodama rinkimų komitetą, Vyriausioji rinkimų komisija, laikydamasi eiliškumo pagal rinkimų komitetų įregistravimo Vyriausiojoje rinkimų komisijoje laiką, suteikia jam raidę be diakritinio ženklo. Ši raidė laikoma rinkimų komiteto pavadinimu ir rašoma rinkimų į Europos Parlamentą balsavimo biuletenyje.

LVAT pabrėžė, jog tiek politinės partijos, tiek rinkimų komitetai yra lygiaverčiai rinkimų dalyviai, kurių tikslas yra politinės valdžios siekimas, todėl rinkimų į Europos parlamentą teisinis reguliavimas privalo garantuoti jiems vienodas galimybes. LVAT nuomone, pagal ginčijamas įstatymo nuostatas rinkimų komiteto, neturinčio teisės turėti savo originalų pavadinimą ir rinkimuose identifikuojamo tik pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos jam suteiktą raidę be diakritinio ženklo, padėtis yra blogesnė nei politinės partijos, nes, turint tik raide be diakritinio ženklo pažymėtą pavadinimą, rinkimų komitetui yra sunkiau negu politinėms partijoms save individualizuoti rinkėjams. LVAT savo prašyme Konstituciniam Teismui pažymėjo, kad rinkimų komitetų gali būti ne vienas, todėl rinkėjams praktiškai gali būti sunku juos atskirti vieną nuo kito.

LVAT taip pat atkreipė dėmesį, jog partijos pavadinimas ne tik identifikuoja politinę partiją, tačiau paprastai atspindi jos politinius interesus bei politines pažiūras. Todėl politinės partijos pavadinimas, anot LVAT, yra svarbus rinkimuose dalyvaujančio subjekto požymis, turintis įtakos ir rinkėjų pasirinkimui, t. y. galutiniams rinkimų rezultatams.

Dėl šios priežasties, pareiškėjo manymu, toks teisinis reguliavimas, kai lygiaverčiams rinkimų dalyviams, įgyvendinantiems savo pasyviąją rinkimų teisę, yra užtikrinamos nevienodos galimybės save identifikuoti rinkėjams, gali prieštarauti Konstitucijoje įtvirtintam lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisinės valstybės principui, pažeisti Konstitucijoje įtvirtintus visuotinai pripažintus demokratinių rinkimų į atstovaujamąsias institucijas principus.
 
LVAT į Konstitucinį Teismą kreipėsi, nagrinėdamas administracinę  bylą pagal pareiškėjo – visuomeninio rinkimų komiteto „Už konstitucines gyventojų teises“ skundą, kuriame prašoma panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ir jo įgalioto komisijos nario sprendimo dalį, kurioje visuomeniniam rinkimų komitetui suteiktas pavadinimas A, ir įpareigoti registruoti rinkimų komitetą pavadinimu „Už konstitucines gyventojų teises“.

Parengta remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo informacija.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Bylos Nr. R-442-7-14. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:
Neringa Lukoševičienė
Vyriausioji specialistė
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | www.lvat.lt
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius
Tel. (8 5) 2685583; Mob.tel. 8 655 22506; Faks. (8 5) 2685875