lt
En

Teismų pranešimai spaudai

LAT: galimybė nustatyti itin detalius reikalavimus viešojo pirkimo objektui suteikiama išimtiniais atvejais bei tinkamai ją pagrindus

2019.01.02

Byloje nustatyta, kad VšĮ Kauno Dainavos poliklinika vykdė atvirą konkursą dėl asmens sveikatos priežiūros laboratorinės diagnostikos prietaisų nuomos, jų veikimą užtikrinančių paslaugų ir medžiagų pirkimo. Konkurse dalyvaujanti įmonė, nesutikdama su viešojo pirkimo sąlygomis, teigė, kad perkančiosios organizacijos iškelti reikalavimai užslėptai skirti konkrečiam gamintojui, t. y. tam tikras sąlygas gali atitikti tik vieno gamintojo prekės, šiuo atveju – analizatoriai, reagentai ir kitos medicinos diagnostikai reikalingos priemonės; be to, besiskundžiančios įmonės vertinimu, kai kurie reikalavimai yra pertekliniai, nepagrįstai ribojantys tiekėjų konkurenciją.

Bylą pradėjęs nagrinėti kasacinis teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ESTT) prašydamas išaiškinti, kaip turėtų būti suprantamos ir aiškinamos asmens sveikatos priežiūros įstaigos teisės ribos nustatyti prekių reikalavimus įsigyjamoms medicinos diagnostikos įrangai ir priemonėms, kurios bus naudojamos atliekant kraujo ir kitus tyrimus.

ESTT, priėmęs prejudicinį sprendimą, išaiškino, kad sprendžiant, ar nustatant techninės specifikacijos sąlygas nebuvo pažeistos tiekėjo teisės, turi būti įvertinti du aspektai: pirma, ar nebuvo pažeistas vienodo požiūrio principas, t. y. ar techninės specifikacijos reikalavimai nebuvo pritaikyti konkrečiam ekonominės veiklos vykdytojui; antra, ar nebuvo pažeistas proporcingumo principas, t. y. ar itin išsamūs techninės specifikacijos reikalavimai (nebūtinai pritaikyti vienam tiekėjui, tačiau dėl savo detalumo reikšmingai apribojantys tiekėjų galimybes dalyvauti viešajame pirkime) buvo būtini norint pasiekti pirkimu siekiamus tikslus.

Remdamasis šiais išaiškinimais, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformulavo taisyklę, pagal kurią bylose dėl techninės specifikacijos reikalavimų (ne)teisėtumo ieškovai savo teises gali ginti ir teismai privalo ieškovų argumentus vertinti spręsdami dėl šių galimų tiekėjų teisių pažeidimų: 
1) konkrečių (atskirų) techninės specifikacijos reikalavimų neteisėtumo;
2) kelių bendrai taikomų ar visumos techninės specifikacijos reikalavimų pritaikymo konkrečiam gamintojui (netiesioginės diskriminacijos);
3) neproporcingo techninės specifikacijos reikalavimų išsamumo (detalumo), dėl kurio privilegijuojami tam tikri tiekėjai (neproporcingai siekiamam tikslui sumažinamos tiekėjų galimybės konkuruoti pirkime).

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad galimybė nustatyti tam tikrus (specifinius) ar itin detalius reikalavimus viešojo pirkimo objektui, kaip išimtis iš bendrosios taisyklės, turi būti aiškinama ir taikoma siaurai, suteikiama išimtiniais atvejais bei tinkamai ją pagrindus. Kolegija pasisakydama apie byloje nagrinėtą situaciją pabrėžė, kad „poreikis itin detaliai apibrėžti pirkimo objektui keliamus techninius reikalavimus turėjo būti pagrįstas nurodant detalius jį patvirtinančius argumentus, o ne apibendrintus teiginius apie teikiamų paslaugų sudėtingumą ar jų ypatingą svarbą“.

Be to, kasacinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad poliklinika savo rašytiniuose paaiškinimuose Teismui atvirai išreiškė siekį ir toliau naudotis tokia pačia įranga, kuria naudojosi iki konkurso paskelbimo. Ši pozicija, pasak teisėjų kolegijos, vertintina kaip netiesioginis pripažinimas, kad buvo orientuojamasi į anksčiau naudotos įrangos įsigijimą. Toks perkančiosios organizacijos tikslas, net ir pripažįstant, kad jis taip pat reiškia, jog siekiama įsigyti itin aukštos kokybės analizatorių, suderintą su poliklinikos turima sistema, atitinkantį visų darbo instrukcijų reikalavimus ir užtikrinantį tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, vis dėlto neatitinka nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principų.

Pažymėtina, kad poliklinika nepateikė argumentų, jog jos siekiamo tikslo užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir pacientams atliekamų tyrimų tikslumą nebuvo galima pasiekti kitomis, proporcingesnėmis ir mažiau tiekėjų konkurenciją varžančiomis, priemonėmis.

Kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad šių prekių rinka pakankamai išplėtota, tad net jeigu būtų nustatyta, jog itin detalius reikalavimus galimai atitiko ir dar vienas ar keli analizatoriai, tai vis tiek būtų diskriminuojančios sąlygos.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą atrenkamos tik sudėtingiausios ir reikšmingiausios teismų praktikai bylos. Remdamasis procesą reglamentuojančiais įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje http://www.lat.lt (bylos Nr. e3K-3-32-378/2019).

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Dovilė Bružaitė
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Pirmininko konsultantė
Mob. tel. 8 685 84863
El. p. d.bruzaite@teismai.lt
www.lat.lt
www.teismai.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Sausis 2019
P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14

2019.01.14  |  13:00

15 16 17 18 19 20
21

2019.01.21  |  09:00

22 23 24 25

2019.01.25  |  10:00

26 27
28 29 30 31 1 2 3

Naujienų prenumerata

Sekite mus