Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Lietuvoje leidimą gyventi turintis užsienietis atsako už vairavimą neturint teisės vairuoti, jei transporto priemonę vairuoja nepasikeitęs užsienio valstybės išduoto vairuotojo pažymėjimo gyvendamas Lietuvoje daugiau nei 6 mėnesius per metus

2024.05.16

2024 m. gegužės 14 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme išnagrinėta atnaujinta administracinio nusižengimo byla, kurioje S. V. nubaustas 300 Eur bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimu šešiems mėnesiams už vairavimą neturint teisės vairuoti (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 424 straipsnio 3 dalis).

Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pateiktu prašymu atnaujinti administracinio nusižengimo bylą S. V. atstovas prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Prašyme nurodoma, kad nagrinėjant bylą buvo iš esmės pažeistas reikalavimas visapusiškai ir objektyviai ištirti bylos aplinkybes, taip pat S. V. nepagrįstai nubaustas už vairavimą neturint teisės vairuoti motorines transporto priemones (ANK 424 straipsnio 3 dalis), jam paskirta per griežta administracinė nuobauda bei poveikio priemonė.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija S. V. atstovo prašymą atmetė, nes iš apeliacinės instancijos teismo nutarties matyti, kad nagrinėjant bylą buvo žinomos ir įvertintos kaip neturinčios reikšmės bylai teisingai išspręsti prašyme nurodomos aplinkybės, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo veikos padarymo metu turėjo pasibaigusio galiojimo Baltarusijos Respublikos išduotą vairuotojo pažymėjimą, kad bylos nagrinėjimo teisme metu jis jau buvo įsigijęs Lietuvos Respublikos išduotą vairuotojo pažymėjimą. Dėl to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas padarė išvadą, kad bylos aplinkybės buvo ištirtos išsamiai ir visapusiškai.

Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl S. V. atstovo argumento, kad S. V. veikai taikytina ANK 424 straipsnio 1 dalis, o ne to paties straipsnio 3 dalis, pažymėjo, kad pagal teisinį reguliavimą Lietuvos Respublika nepripažįsta užsieniečių turimų trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos valstybių ir pan.) išduotų vairuotojo pažymėjimų, kai nustatoma, kad toks asmuo Lietuvoje gyvena daugiau kaip 185 dienas per metus. Po šio termino užsienietis, turintis trečiosios šalies išduotą pažymėjimą ir vairuojantis transporto priemonę bei ketinantis ir toliau vairuoti transporto priemones Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo šį pažymėjimą pasikeisti į Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą. Byloje nustatyta, kad S. V. vairavo motorinę transporto priemonę nepasikeitęs užsienio valstybės išduoto vairuotojo pažymėjimo, nors nuo 2013 metų yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, todėl jo veikai tinkamai pritaikyta ANK 424 straipsnio 3 dalis.

Atmesdama prašymo argumentą dėl per griežtos administracinės nuobaudos bei poveikio priemonės, teisėjų kolegija nurodė, kad administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui buvo paskirta švelniausia įstatymo nustatyta administracinė nuobauda ir poveikio priemonė, o administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veika nepasižymi kokiomis nors išskirtinėmis aplinkybėmis, rodančiomis mažesnį ANK 424 straipsnio 3 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo pavojingumą.           

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Remdamasis procesą reglamentuojančiais įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.

Bylos Nr. 2AT-26-697/2024.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Ieva Mastenica
Laikinai atliekanti
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Pirmininko tarnybos atstovės ryšiams su visuomene funkcijas
Tel. +370 685 84 863
El. paštas i.mastenica@lat.lt
lat.lt
Sekite mus LinkedIn