lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjo apeliacinius skundus byloje dėl dokumentų suklastojimo ir piktnaudžiavimo tarnyba

2018.05.16

Šiandien Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija atmetė prokuroro apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio išteisinimo, o nuteistojo Radviliškio rajono savivaldybės specialisto Roberto Eigmino bei nuteistojo Aloyzo Juodžio apeliacinius skundus, kuriais buvo prašoma juos išteisinti, tenkino iš dalies.

Šiaulių apygardos teismas 2017 m. spalio 12 d. nuosprendžiu išteisino Radviliškio rajono savivaldybės merą Antaną Čepononį dėl piktnaudžiavimo tarnyba (BK 228 straipsnio 1 dalis) ir kurstymo suklastoti dokumentus – darbų atlikimo aktus (BK 24 straipsnio 5 dalis ir BK 300 straipsnio 1 dalis). Prokuroras apeliaciniu skundu, be kita ko, prašė Antaną Čepononį pripažinti kaltu ir nuteisti už šių veikų padarymą. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad apygardos teismas Antaną Čepononį dėl jam pareikštų kaltinimų išteisino pagrįstai. Teisėjų kolegija įvertino, kad asmens, kurį Antanas Čepononis pagal pareikštą kaltinimą kurstė suklastoti dokumentus, veiksmai pasirašant dokumentus nesukėlė neigiamų padarinių. Be to, Antanui Čepononiui inkriminuojamų veiksmų atlikimo laikas nurodytas vėlesnis nei suklastotų dokumentų, dėl to, anot teisėjų kolegijos, kurstymas padaryti jau įvykdytą veiką yra neįmanomas. Todėl ši pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

Aloyzas Juodis apeliaciniu skundu prašė jį išteisinti dėl piktnaudžiavimo tarnyba (BK 228 straipsnio 1 dalis) ir kurstymo suklastoti dokumentus (BK 24 straipsnio 5 dalis ir BK 300 straipsnio 1 dalis). Apygardos teismo nuosprendžiu Aloyzas Juodis pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad jis, būdamas savivaldybės tarybos nariu ir UAB „Leo statyba“ akcininku, siekdamas, jog UAB „Leo statyba“ gautų apyvartinių lėšų, sukurstė kitą asmenį, kad pastarasis suklastotų dokumentus, kuriuose nurodytų tikrovės neatitinkančią informaciją apie statybos ir remonto darbų atlikimą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, jog Aloyzas Juodis atliko veiksmus, pasireiškusius nurodymais kitam asmeniui ir susijusius su tikrovės neatitinkančių dokumentų parengimu bei jų panaudojimu, siekdamas taip gauti lėšų į UAB „Leo statyba“ sąskaitą. Teisėjų kolegija nurodė, kad vertinant Aloyzo Juodžio veiksmus galima teigti, jog jis sukurstė suklastoti dokumentus (BK 24 straipsnio 5 dalis ir BK 300 straipsnio 1 dalis), tačiau įvertinus, kad šiais jo veiksmais nebuvo padaryta esminė žala institucijoms (darbai vėliau realiai buvo atlikti, nepareikštas civilinis ieškinys, nesiekta asmeninės naudos), Aloyzo Juodžio padaryta veika, susijusi su kurstymu suklastoti dokumentus, vertintina kaip mažareikšmė. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija jį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės ir bylą nutraukė.

Tokią pačią išvadą teisėjų kolegija padarė ir dėl Romualdo Juzukonio (pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už dokumentų suklastojimą pagal laidavimą), Kęstučio Čiūdaro (pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už dokumentų suklastojimą pagal laidavimą) ir juridinio asmens UAB „Leo statyba“ (pirmosios instancijos teismo nuteistas už dokumentų suklastojimą) veikų, susijusių su dokumentų suklastojimu, ir juos taip pat atleido nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimų mažareikšmiškumo bei jiems bylą nutraukė, nors dėl šių asmenų apeliaciniai skundai nebuvo gauti. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu Aloyzui Juodžiui paskirta 941,50 Eur įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Dėl Romualdo Juzukonio ir Kęstučio Čiūdaro palikta galioti pirmosios instancijos teismo paskirta tokio pat dydžio įmoka.

Teisėjų kolegija Aloyzą Juodį, Romualdą Juzukonį, Kęstutį Čiūdarą ir juridinį asmenį UAB „Leo statyba“ išteisino dėl piktnaudžiavimo tarnyba (BK 228 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegijos vertinimu, šių asmenų veiksmai atitinka piktnaudžiavimo požymius, tačiau šiai nusikalstamai veikai būtina didelė turtinė ar neturtinė žala, kuri nebuvo nustatyta. Šiuo atveju veikos, susijusios su dokumentų suklastojimu, pripažintos mažareikšmėmis, nėra nukentėjusiųjų, darbai nurodyti suklastotuose dokumentuose buvo realiai atlikti, tokie veiksmai nebuvo sistemingi.

Robertas Eigminas ir jo gynėja apeliaciniu skundu prašė jį išteisinti dėl dokumentų suklastojimo (BK 300 straipsnio 1 dalis) ir piktnaudžiavimo tarnyba (BK 228 straipsnio 1 dalis). Apygardos teismas Robertą Eigminą pripažino kaltu ir nuteisė už tai, kad jis, būdamas restauravimo darbų techninės priežiūros vadovu, suklastojo tikrus dokumentus, susijusius su darbų atlikimu ir jų priėmimu, nurodydamas tikrovės neatitinkančią informaciją apie darbų atlikimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, Robertas Eigminas suvokė, kad jo pasirašytuose dokumentuose nurodoma tikrovės neatitinkanti informacija ir kad šie dokumentai bus naudojami atsiskaitant už atliktus darbus. Teisėjų kolegijos vertinimu, jis atliko objektyvius veiksmus, atitinkančius dokumento suklastojimo požymius, tačiau reali žala institucijoms nebuvo padaryta (vėliau darbai buvo atlikti ir priduoti, visos gautos lėšos buvo panaudotos, nebuvo siekiama asmeninės naudos). Atsižvelgus į tai, Roberto Eigmino veika vertintina kaip mažareikšmė ir jis atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės bei jam byla nutraukta. Robertui Eigminui paskirta 376, 60 Eur įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu Robertas Eigminas išteisintas dėl piktnaudžiavimo tarnyba (BK 228 straipsnio 1 dalis), nenustačius didelės turtinės ar neturtinės žalos požymio.

Šis Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis dar gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

 

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį

Kontaktai žiniasklaidai:

Vilma Budėnienė
Lietuvos apeliacinio teismo atstovė spaudai
Mob. 8 688 54040
el. 
p. vilma.budeniene@apeliacinis.lt
www.apeliacinis.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Sausis 2019
P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14

2019.01.14  |  13:00

15 16 17 18 19 20
21

2019.01.21  |  09:00

22 23 24 25

2019.01.25  |  10:00

26 27
28 29 30 31 1 2 3

Naujienų prenumerata

Sekite mus