Skip to content
logo
lt
En

Teismų sistemos naujienos

Lietuvos teisėjai dalyvaus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo organizuojamame seminare „Lisabonos sutarties įsigaliojimas ir jos pasekmės Europos Sąjungos teisminei sistemai“

2010.03.20

2010 m. kovo 22 ir 23 d. Teisėjų Tarybos narys, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai Zigmas Levickis ir Viktoras Aidukas bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Audrius Bakaveckas dalyvaus Liuksemburge (Liuksemburgo Karalystėje) vyksiančiame Europos Sąjungos Teisingumo Teismo organizuojamame seminare „Lisabonos sutarties įsigaliojimas ir jos pasekmės Europos Sąjungos teisminei sistemai“.

Seminaro metu bus diskutuojama šiomis temomis: „Europos Bendrijų Teisingumo Teismo veiklos organizavimas ir jurisdikcija“, „Bendrosios kompetencijos teismo (iki 2009 spalio 30 d. Pirmosios instancijos teismo) jurisdikcija“, „Europos Sąjungos tarnautojų teismo jurisdikcija“, „Teisingumo teismo ir nacionalinių teismų santykis preliminarių sprendimų kontekste“, kurias pristatys atitinkamo teismo teisėjas. Taip pat bus aptariama tema „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija po Lisabonos sutarties įsigaliojimo“. Teisėjai dalyvaus bylos nagrinėjime bei aptarime susijusiame su įsisteigimo laisve, laisve teikti paslaugas, proskripcija dėl galimybės valstybėms narėms išlaikyti bendro pobūdžio draudimus dėl tam tikros prekybos praktikos.

Lisabonos sutartis įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d. Ji sudaro sąlygas ES turėti modernias institucijas ir pagerinti darbo metodus, kad ES galėtų veiksmingai ir efektyviai spręsti šiandienos pasaulio problemas. Lisabonos sutartis suteikia ES daugiau demokratinio teisėtumo ir galimybių ginti piliečių teises.