lt
En

Teismų sistemos naujienos

LITEKO teks svarbus vaidmuo Lietuvai jungiantis prie Europos nuosprendžių informacinės sistemos

2011.09.08

Nacionalinės teismų administracijos (NTA) direktoriaus Kęstučio Vaškevičiaus susitikimo su Informatikos ir ryšių departamento (IRD) prie Vidaus reikalų ministerijos atstovais metu buvo aptartos Teismų informacinės sistemos LITEKO ir Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro (Registras) integravimo galimybės. Kaip teigė IRD direktoriaus pavaduotoja Alvyda Pupkovienė, Registro ir LITEKO integracija būtina siekiant gerinti Registro sąveiką su kitų nacionalinių teisėsaugos institucijų sistemomis ir užtikrinti šiuo metu IRD įgyvendinamą Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Sukurti ir tobulinti Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro sąveikos su kitomis teisėsaugos institucijų sistemomis funkcionalumą, siekiant keistis teistumo informacija su Europos Sąjungos šalių teisėsaugos institucijomis“.

„Nacionalinė teismų administracija buvo viena iš dalyvaujančių institucijų, IRD įgyvendinant Registro modernizavimo projektą, siekiant prisijungti prie būsimos Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS), todėl mūsų bendradarbiavimas labai svarbus ir šio, tęstinio projekto, tolesniuose įgyvendinimo etapuose“, – sakė A. Pupkovienė.

Iki šiol visa informacija iš teismų apie paskirtas kardomąsias ir laikinąsias procesines prievartos priemones, priimtus sprendimus baudžiamosiose bylose bei informacija apie bausmių vykdymą ir atlikimą IRD teikiama popieriniu būdu. Suderinus Registro ir Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų struktūras ir nustačius automatinį duomenų teikimo būdą, reikiama informacija Registrui būtų teikiama elektroniniu būdu. Tai užtikrintų greitesnį informacijos teikimą, gaunamų duomenų tikslumą ir išsamumą, taip pat sutaupytų lėšas, skirtas pašto išlaidoms.

Primintina, jog IRD tvarkomame Registre, kurio duomenys neskelbiami, kaupiami duomenys apie įtariamus, kaltinamus ir teistus fizinius ir juridinius asmenis (ikiteisminio tyrimo metu priimtų nutarimų ir nutarčių bei teisminio nagrinėjimo metu priimtų nutarčių ir nuosprendžių duomenys, duomenys apie jiems paskirtų bausmių vykdymą ir atlikimą, taip pat duomenys apie jų teistumą, teistumo laiko sutrumpinimą, teistumo panaikinimą ir išnykimą). Tokia informacija yra svarbi ne tik ikiteisminio tyrimo institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą ar teismams nagrinėjant baudžiamąsias bylas, bet ir kitoms kompetentingoms Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių institucijoms, kurios atsižvelgdamos į Registre tvarkomus duomenis, turėtų priimti sprendimus dėl tam tikrų asmens teisių ir laisvių suvaržymo, pvz. tikrinant asmenis prieš priimant į darbą, įsigyjant ginklą, suteikiant pilietybę ir pan.

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus