Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Buvusiam UAB „Aukštaitijos vandenys“ vadovui skirta laisvės atėmimo bausmė

2014.04.18

Panevėžio miesto apylinkės teismas šiandien paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį vadinamojoje „Aukštaitijos vandenų“ byloje. Buvusiam bendrovės generaliniam direktoriui Rimantui Liepai  skirta bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams šešiems mėnesiams. Penkiems kaltinamiesiems skirtos  baudos, vienas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės.

Teismas nustatė, kad Rimantas Liepa, būdamas UAB „Aukštaitijos vandenys“ generaliniu direktoriumi, laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 25 d. iki 2011 m. kovo 25 d. Panevėžio mieste ir rajone, veikdamas organizuotoje grupėje kartu su AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Gerbusta“ vyr. inžinieriumi Kęstučiu Kastricku, tos pačios įmonės statybos darbų vadovais Juozu Česnaku ir Mykolu Jurgaičiu, „Aukštaitijos vandenų“ meistru Virgilijumi Jonu Gečiausku ir nuotekų tinklų Panevėžio rajono Pavešečių kaime savininku  Dariumi  Simonavičiumi,  apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtinę teisę į 133 tūkst. 515 litų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų.

Lėšos pagal suklastotus dokumentus – darbų atlikimo aktus – buvo pasisavintos „Aukštaitijos vandenų“, „Panevėžio statybos tresto“, R. Gečiauskienės individualios įmonės ir D. Simonavičiaus naudai.

120 tūkst. 390,53 lito iš šios sumos „Panevėžio statybos trestas“ užvaldė kaip apmokėjimą už tariamai atliktus naujos nuotekų slėginės linijos statybos darbus „Aukštaitijos vandenų“ objekte – slėginiuose ir vandentiekio skirstomuosiuose tinkluose Pavešečių kaime. 81 tūkst. 638,70 lito  iš minėtos sumos „Panevėžio statybos trestas“ sumokėjo R. Gečiauskienės individualiai įmonei, o kaltinamajam D.Simonavičiui perdavė neatlygintinai 11 tūkst. 59,40  lito vertės medžiagų, kaip kompensaciją už jau esančią nuotekų liniją Pavešečių kaime.

Nustatyta, kad organizuotai grupei nepriklausęs „Technik LT“ direktorius Zenonas Vezbergas,  būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, netinkamai atliko savo pareigas, t.y. kaip ekspertų grupės vadovas 2011 m. sausio 27 d. pasirašė atliktų darbų akte. Tokiu būdu  jis patvirtino „Panevėžio statybos tresto“ filialo „Gerbusta“ statybos darbų vadovo M.Jurgaičio įrašytus neteisingus duomenis apie tai, kad šiame objekte tariamai atlikti nuotekų trasos įrengimo darbai. Taip buvo pa¬da¬ry¬ta di¬de¬lė turtinė  120 tūkst. 390 litų žala  Europos Sąjungos Sanglaudos fondui,  kartu ir valstybės biudžetui.

Teismas nustatė, kad nusikalstamą grupę organizavo ir jai vadovavo tuometinis „Aukštaitijos vandenų“ generalinis direktorius R. Liepa. „Kaltinamojo vaidmuo nuskalstamos veikos padaryme vertintinas kaip svarbiausias – organizatoriaus, nuo jo veiksmų ir valios priklausė nusikalstamos veikos vykdymo eiga.  R.Liepa, pasinaudodamas savo užimamomis pareigomis bei organizaciniais gabumais, veikdamas tiesiogiai ir netiesiogiai, įtraukė visus kitus kaltinamuosius į nusikalstamą veiką“, – teigiama teismo nuosprendyje.

Kaltinamasis R.Liepa pripažintas padaręs dvi baigtas tyčines nusikalstamas veikas, iš kurių viena priskiriama sunkių, kita – apysunkių nusikaltimų kategorijai. Savo kaltės kaltinamasis nepripažino, jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgęs į tai, kad įstatymas už sunkų nusikaltimą kitų alternatyvių bausmių nenumato, tik laisvės atėmimo bausmę, teismas R.Liepai skyrė laisvės atėmimą trejiems metams šešiems mėnesiams, atliekant bausmę pataisos namuose. Taip pat kaltinamajam atimta teisė ketverius metus dirbti vadovaujamą darbą. 

Skirdamas bausmes K. Kastrickui, V.J. Gečiauskui, M.Jurgaičiui, J.Česnakui, teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamųjų vaidmuo vykdant nusikaltimą vertintinas kaip antraeilis,  nusikalstamų veikų padarymui  vadovavo kaltinamasis R. Liepa, jie buvo priklausomi nuo R.Liepos, kaip  „Aukštaitijos vandenų“ vadovo, sprendimų. Kaltinamieji teisiami pirmą kartą,  pripažino savo kaltę, iš nusikalstamos veikos turtinės naudos neturėjo ( D.Simanavičius  pinigus gražino „Gerbustai“).

Atsižvelgęs į visas aplinkybes, teismas jiems skyrė baudas: K. Kastrickui – 200 MGL (26000 Lt), M.Jurgaičiui – 150 MGL (19500 Lt), J.Česnakui  – 150 MGL (19500 Lt) dydžio baudą.

Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad  V.J. Gečiauskas savo noru padėjo pašalinti nusikaltimais padarytą žalą, padėjo išsiaiškinti nusikaltimus ,nustatyti jose dalyvavusius asmenis, ir skyrė kaltinamajam 100 MGL (13000 Lt) dydžio baudą.

Į bausmių laiką bus įskaičiuotas laikotarpis, kai kaltinamieji buvo laikinai sulaikyti, vieną laisvės atėmimo dieną prilyginant dviejų MGL dydžio baudai.

Kaltinamasis  Z.Vezbergas pripažintas padaręs nusikalstamą veiką, kuri priskiriama prie neatsargių nusikaltimų. Kaltinamasis nėra teistas, jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis savo kaltę pripažino ir gailisi. Teismas konstatavo, kad yra visuma sąlygų, numatytų Baudžiamojo kodekso 40 straipsnyje, atleisti Z.Vezbergą dvejiems metams nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, o baudžiamąją bylą nutraukti. Kaltinamajam skirta baudžiamojo poveikio priemonė – jis turės sumokėti 10 MGL (1300 Lt) dydžio  įmoką į asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų, fondą. 

Nuosprendis dar neįsiteisėjęs ir gali būt skundžiamas apeliacine tvarka.

Informaciją pateikė:
Diana Armonienė,
Panevėžio miesto apylinkės teismo
atstovė ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
Tel. (8-45) 46 78 63, el. p. diana.armoniene@teismas.lt