lt
En

Teismų pranešimai spaudai

ES TT pateikė prejudicinį sprendimą viešųjų pirkimų byloje

2015.03.17

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymą 2015 m. kovo 12 d. paskelbė prejudicinį sprendimą byloje, kurioje iš viešųjų pirkimų teisinių santykių ginčas kilo tarp Izraelio bendrovės „eVigilo“ ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos.

Šis šalių ginčas susijęs su perkančiosios organizacijos 2010 m. sausio 22 d. paskelbtu atviru konkursu „Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšių paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos pirkimas“. Ieškovė Izraelio įmonė „eVigilo“ kreipėsi į Lietuvos teismus, ginčydama pirkimo sąlygas, taip pat jos ir pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymų vertinimo rezultatus, atsižvelgiant į galimą ekspertų šališkumą bei jų sąsają su pirkimo laimėtoju. Kasacinis teismas 2013 m. spalio 9 d. nutartimi kreipėsi į ESTT, prašydamas jo pateikti išaiškinimus dėl Europos Sąjungos direktyvų, kuriomis reguliuojamos viešųjų pirkimų procedūros ir tiekėjų teisių gynyba.

ESTT nurodė, kad interesų konfliktas kelia pavojų, jog perkančioji organizacija vadovausis su nagrinėjamu pirkimu nesusijusiais kriterijais ir vien dėl to pirmenybę teiks kuriam nors konkurso dalyviui, o tai gali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimus. Dėl aplinkybės, kad perkančioji organizacija paskyrė ekspertus, kuriems pavedė jos vardu įvertinti pateiktus pasiūlymus, neišnyksta jos atsakomybė laikytis Europos Sąjungos teisės reikalavimų. Teismas pažymėjo, kad eksperto šališkumas gali būti įrodomas, remiantis vien objektyvia informacija, keliančia abejonių dėl perkančiosios organizacijos eksperto nešališkumo, todėl tiekėjui nereikia konkrečiai įrodyti perkančiosios organizacijos paskirtų ekspertų šališkumo. Perkančioji organizacija bet kuriuo atveju privalo patikrinti, ar egzistuoja interesų konfliktai, ir imtis tinkamų priemonių, skirtų jiems išvengti, nustatyti ir pašalinti.

ESTT taip pat nurodė, kad sutarties sudarymo kriterijai turi būti suformuluoti specifikacijose arba skelbime apie pirkimą taip, kad visi deramai informuoti ir įprastai rūpestingi konkurso dalyviai galėtų juos vienodai aiškinti, o kasacinis teismas turi patikrinti, ar tam tikras konkurso dalyvis iš tikrųjų neturėjo galimybės suprasti skundžiamų pasiūlymų vertinimo (ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo) kriterijų, ar vis dėlto jis turėjo juos suprasti taikant deramai informuoto ir įprastai rūpestingo konkurso dalyvio standartą. Jeigu iš šios analizės būtų matyti, kad pirkimo sąlygos konkurso dalyviui iš tikrųjų buvo nesuprantamos ir kad jis negalėjo jų apskųsti per nacionalinėje teisėje nustatytą terminą, jis gali jas apskųsti iki paskutinės sprendimo dėl sutarties sudarymo apskundimo termino dienos.

ESTT galiausiai konstatavo, kad vykstant viešajam pirkimui perkančiajai organizacijai iš principo leidžiama konkurso dalyvių pateiktų pasiūlymų vertinimo kriterijumi laikyti tokių pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose įtvirtintiems reikalavimams laipsnį.

LAT kreipimąsi galite rasti šioje nuorodoje: http://www.lat.lt/lt/teismu-praktika/kreipimaisi-i-es-teismus.html. Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 

Živilė Jokimaitė-Dolgich

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Gynėjų g.6, LT01105 Vilnius

Tel. (85) 262 78 71 , 8 685 84863

El.p. z.jokimaite@lat.lt

www.lat.lt