lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Į du teisėjo padėjėjo konkursus atvyko tik vienas dalyvis

2015.03.26

Antradienį Šiaulių apylinkės teisme turėjo įvykti du konkursai teisėjo padėjėjo pareigoms užimti, tačiau įvyko tik vienas konkursas. Į antrąjį konkursą neatvyko nė vienas pretendentas. Bus skelbiamas naujas konkursas.

Prašymus dalyvauti abiejuose konkursuose buvo pateikę po 16 pretendentų. Du teisės studijas baigę pretendentai laimėjo anksčiau Šiaulių apylinkės teismo skelbtus teisėjo padėjėjo konkursus, todėl buvo likę 14 pretendentų. Antradienį į pirmąjį konkursą atvyko tik vienas dalyvis, kuris surinko reikiamą balsų skaičių ir laimėjo konkursą. Tai Monika Janušauskienė, kuri Šiaulių apylinkės teisme turėtų pradėti dirbti balandžio pradžioje. Į antrąjį konkursą neatėjo nė vienas dalyvis, todėl konkursas neįvyko.

Konkurso dalyviai turi gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, turi būti susipažinę su Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, teismų praktika. Jie turi sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių ir kitų dokumentų rengimo metodiką.

Į teisėjo padėjėjo pareigas gali pretenduoti asmenys, kurie yra išlaikę Bendrųjų gebėjimų testą ir atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.  Pretenduojantieji į Šiaulių apylinkės teismo teisėjų padėjėjų pareigybes turi turėti universiteto teisės bakalauro ir teisės magistro diplomus arba vientisų studijų teisės magistro bei būti nepriekaištingos reputacijos.

Kovo pradžioje Šiaulių apylinkės teisme vyko trys konkursai teisėjo padėjėjo pareigoms užimti. Tuomet konkursai įvyko, tik per trečiąjį nebuvo išrinktas pretendentas, nes nesurinko minimalaus balų skaičiaus.

Nuo š.m. sausio 1 d. Šiaulių apylinkės teisme buvo patvirtintos šešios naujos teisėjų padėjėjų pareigybės.  Trys konkursai įvyko, dar tris teisėjų padėjėjų konkursus Šiaulių apylinkės teismas skelbs vėliau.

Nijolė Damulė
Šiaulių apylinkės teismo
atstovė ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
Tel. (8 41) 598 511
Mob. 8 676  50 348
El. p. nijole.damule@teismas.lt