lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Indėlio sertifikatams “Snoras” byloje taikoma draudimo apsauga, obligacijoms – ne

2015.11.17

Šiandien Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išnagrinėjęs kasacinę bylą dėl banko „Snoras“ indėlininkų sutarčių ir jų draudimo, konstatavo, kad indėlio sertifikatams turi būti taikoma draudimo apsauga, o obligacijų savininkams draudimo apsaugos taikymui pagrindai nėra nustatyti.

Bylą nagrinėjusi išplėstinė Civilinių bylų skyriaus 7 teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ES Teisingumo Teismo prejudiciniame sprendime pateiktus išaiškinimus, kad vertybinio popieriaus perleidžiamumas yra esminis jį apibūdinantis bruožas tam, kad būtų galima taikyti Indėlių direktyvos leidžiamą išimtį ir netaikyti indėlių draudimo apsaugos, sprendė, jog nagrinėjamu atveju indėlio sertifikatų turėtojai neturėjo galimybės be banko žinios ir sutikimo perleisti šiuos produktus tretiesiems asmenims, prekyba reguliuojamoje rinkoje jais nebuvo organizuojama.

  Teismo vertinimu, tokie apribojimai panaikina indėlio, kaip banko sąskaitoje esančio lėšų likučio, ir indėlio sertifikato skirtumą tiek Indėlių direktyvos, tiek ir jos nuostatas įgyvendinančių IĮIDĮ nuostatų prasme, todėl indėlio sertifikatams taikoma draudimo apsauga nesiskiria nuo indėliams taikytinos apsaugos, t. y. indėlio sertifikatui turi būti taikoma indėlių direktyvoje nustatyta garantijų sistema. Dėl šių priežasčių buvo konstatuota, kad indėlio sertifikatą įsigijęs ieškovas turi teisę į draudimo sumą, lygią draudžiamojo įvykio dieną buvusiai banke, tačiau ne didesnę kaip 100 000 eurų.  

Pasisakydamas dėl obligacijų Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje jų turėtojas nuostolių patyrė dėl nepasiteisinusios investicinės rizikos – emitento bankroto, o tai, atsižvelgiant į Investuotojų direktyvos tikslus ir taikymo sąlygas, nelaikytina draudžiama rizika, , todėl Investuotojų direktyvoje nustatyta draudimo apsauga nebuvo taikyta.

Spręsdamas dėl obligacijų įsigijimo sandorių pripažinimo negaliojančias dėl suklydimo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju  klientas nebuvo  tinkamai informuotas  apie finansiniam produktui taikytiną drausminę apsaugą, tačiau sprendė, kad jis neįrodė, jog tai buvo esminė aplinkybė, lemianti jo apsisprendimą sudaryti sandorį ar jo nesudaryti. Dėl šios priežasties teismas reikalavimą  obligacijų įsigijimo sutartis pripažinti negaliojančiomis atmetė.

Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, šiuo metu Vilniaus apygardos teisme,  Lietuvos Apeliaciniame teisme bei Lietuvos Aukščiausiajame teisme sustabdyta apie 600 bylų, susijusiu su banko „Snoras“ indėlių sertifikatų ir investuotojų apsauga. Po šio Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimo minėtų bylų nagrinėjimas bus atnaujintas.  

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio  teismo  pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą atrenkamos tik sudėtingiausios ir reikšmingiausios teismų praktikai bylos. Remiantis procesą reglamentuojantiems įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.

Nutartis  netrukus bus skelbiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo internetinėje svetainėje http://www.lat.lt  (bylos Nr. 3K-7-602/2015). Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.


Živilė Jokimaitė-Dolgich
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Tel. (85) 262 7871
Mob.tel. +370 685 84 863
Gynėjų g. 6, LT-01109, Vilnius
LIETUVOS TEISMAI Facebook’e,
www.lat.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus