Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Informacija apie baudžiamosios bylos Nr. 1-263-1132/2023 nagrinėjimo eigą

2023.05.24

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-263-1132/2023, kurioje pilietis A. U. kaltinamas padaręs 33 nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 153 straipsnio 1 dalyje ir nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 309 straipsnio 2 dalyje.

Vadovaujantis 2023 m. sausio 4 d. Kauno apylinkės teismo pirmininko potvarkiu „Dėl bylos pripažinimo nagrinėtina greičiau“ Nr. (1.24.)-PO-6, baudžiamoji byla Nr. 1-263-1132/2023 pripažinta greičiau nagrinėtina atsižvelgiant į tai, jog baudžiamąją bylą sudaro 22 tomai, kaltinamojo akto apimtis – 661 lapas, taip pat įvertinus proceso dalyvių skaičių, kaltinimų sunkumą ir jų pobūdį bylos nagrinėjimas iš esmės sklandžiai negali vykti dėl byloje dalyvaujančių advokatų užimtumo kitose bylose, o ilgai trunkantis teisminis procesas gali neigiamai paveikti nukentėjusiuosius. Į teismo posėdžius kviestini prokuroras, kaltinamasis, gynėjas, nukentėjusieji, nukentėjusiųjų įgaliotieji atstovai, nepilnamečių nukentėjusiųjų ir liudytojų atstovai pagal įstatymą, liudytojai, psichologas, Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos atstovas. Byloje apklaustini 25 nukentėjusieji, 193 liudytojai, ekspertas.

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose 2023 m. vasario 23 d. buvo gautas prokuroro prašymas kaltinamajam A. U. pakeisti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti į kitą kardomąją priemonę – intensyvią priežiūrą, nustatant šias sąlygas: 1. kiekvieną dieną, tam tikru metu, būti namuose, nesilankyti prie mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, nebendrauti jokia forma bei neieškoti ryšių su nepilnametėmis mergaitėmis (iki 18 metų amžiaus), taip pat su nukentėjusiosiomis ir kitais šioje byloje liudytojais apklaustais asmenimis, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Prokuroro prašymas bus nagrinėjamas 2023 m. kovo 8 d.  9.00 val.

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose buvo iš anksto su proceso dalyviais suderintas teisiamųjų posėdžių grafikas: 

 2023 m. kovo 8 d. teisiamasis posėdis 2023 m. kovo 7 d. nutartimi atšauktas gavus kaltinamojo gynėjo advokato prašymą atšaukti suplanuotą posėdį dėl kaltinamojo ligos. Prokuroro prašymas dėl kaltinamajam A. U. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti pakeitimo į intensyvią priežiūrą bus nagrinėjamas 2023 m. kovo 20 d. suplanuoto teisiamojo posėdžio metu. Teismas kreipėsi į gydymo įstaigas išsireikalauti papildomą medžiagą.

2023 m. kovo 20 d. teisiamasis posėdis neįvyko, neatvykus kaltinamajam. Prokuroras teismo posėdžio metu pateikė prašymą kaltinamąjam paskirti namų areštą. Priimta nutartis kaltinamąjį į sekantį teismo posėdį atvesdinti.

2023 m. balandžio 5 d., vykusio posėdžio metu kaltinamasis ir jo gynėjas pareiškė prašymą nušalinti bylą nagrinėjančią teisėją. Sprendimas dėl pareikšto nušalinimo bus skelbiamas 2023 m. balandžio 7 d., 11.00 val. Išsprendus minėtą prašymą dėl nušalinimo bus sprendžiama dėl tolesnės bylos eigos.

2023 m. balandžio 7 d., teismas,išnagrinėjęs kaltinamojo A. U. ir jo gynėjo pareikštą nušalinimą bylą nagrinėjančiai teisėjai, prašymą atmetė. Tokį sprendimą teismas motyvavo tuo, kad kaltinamasis ir jo gynėjas nenurodė objektyvių priežasčių bei įstatyme numatytų pagrindų, dėl kurių bylą nagrinėjanti teisėja turėtų būti nušalinta ar nusišalinti pati. Procesinį sprendimą dėl prokuroro prašymo pakeisti kaltinamajam kardomąją priemonę į griežtesnę teismas skelbs iš anksto proceso dalyviams paskelbtu laiku, šiandien 14.00 val.

2023 m. balandžio 7 d., teismas, išnagrinėjęs prokuroro prašymą pakeisti kaltinamajam paskirtą kardomąją priemonę į griežtesnę – namų areštą arba intensyvią priežiūrą – prašymą patenkino iš dalies ir kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – pakeitė į namų areštą. Ši kardomoji priemonė paskirta šešių mėnesių laikotarpiui, jos vykdymo pradžią skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, kartu nustatant tris sąlygas: kiekvieną dieną nuo 15.00 val. iki 22.00 val. būti namuose, nesilankyti prie mokyklų, progimnazijų, gimnazijų ir jokia forma nebendrauti bei neieškoti ryšių su nepilnametėmis mergaitėmis, taip pat su nukentėjusiosiomis ir visais šioje byloje liudytojais apklaustais asmenimis. Toks sprendimas motyvuojamas tuo, jog kaltinamasis neatvykdamas be pateisinamų priežasčių į teismo posėdį sutrukdė bylos nagrinėjimui, taip pat pažeidė jam paskirtos karomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti – sąlygą ir bendravo su jaunesnėmis nei 16 metų amžiaus mergaitėmis.

2023 m. balandžio 26 d. teisiamasis posėdis buvo sulanuotas nuo 9.00 val., visai dienai. Kaltinamajam neatvykus dėl neaiškių priežasčių, priimta teismo nutartis kaltinamąjį į sekantį teisiamąjį posėdį atvesdinti, o už neatvykimą į šį posėdį be svarbios priežasties ir kitų duomenų teismui nepateikimą kaltinamajam paskirta 3 MGL dydžio, tai yra 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų bauda, kuri turi būti sumokėta per 2 mėnesius nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutartis dalyje dėl baudos paskyrimo per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama nutartį priėmusiam teismui. Kitoje dalyje nutartis neskundžiama.

2023 m. gegužės 3 d. buvo paskirtas teisiamasis posėdis nuo 9.00 val. iki 12.00 val. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamojo atvesdinti į teismo posėdį nepavyko, jo faktinė buvimo vieta nežinoma, posėdžio metu prokuroras paprašė teismo skelbti kaltinamojo paiešką ir paskirti kardomąją priemonę - suėmimą. 

2023 m. gegužės 3 d. Kauno apylinkės teismas, išnagrinėjęs prokuroro prašymą, nutarė kaltinamajam paskirtas kardomąsias priemones – namų areštą ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, pakeisti į suėmimą, nurodant prokurorui ne vėliau kaip per 48 valandas nuo kaltinamojo sulaikymo momento pristatyti suimtąjį apklausai dėl suėmimo pagrįstumo šią nutartį priėmusiam teismui ir skelbti kaltinamojo A. U. paiešką. Teismas nutartimi nustatė vieną iš kardomosios priemonės – suėmimo – skyrimo pagrindų, t. y. tai, kad kaltinamasis, būdamas laisvėje, gali toliau slapstytis nuo teismo bei vilkinti teisminį bylos nagrinėjimą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 122 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 dalis), o švelnesnės už suėmimą kardomosios priemonės, nėra pakankamos tam, kad būtų galima užtikrinti jo dalyvavimą teismo posėdyje. Teismas tokį sprendimą priėmė atsižvelgęs į tai, kad kaltinamasis, žinodamas apie bylos nagrinėjimą teisme, piktybiškai sąmoningai nevyksta į teismą, išvyko iš savo gyvenamosios vietos, nepateikė teismui duomenų apie savo kitą gyvenamąją vietą, išvyko iš Lietuvos, vengė pateikti teismui duomenis apie savo faktinę buvimo vietą užsienio valstybėje, taip pat kaltinamasis nesilaikė kardomųjų priemonių – namų arešto ir įpareigojimo periodiškai registruotis policijos įstaigoje, sąlygų. Teismo vertinimu šios aplinkybės, bei tai, kad kaltinamajam už nusikalstamų veikų, dėl kurių jam pareikšti kaltinimai, padarymą gresia pakankamai griežta laisvės atėmimo bausmė, rodo, kad kaltinamasis vengia atvykti į teismą ir slepiasi, nevykdo teisėtų teismo nurodymų, taigi tokiais savo veiksmais kaltinamasis rodo nepagarbą teismui ir vilkina bylos nagrinėjimą.

Nutartį pavesta vykdyti Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Ši nutartis per dvidešimt dienų nuo jos priėmimo dienos kaltinamojo ar jo gynėjo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

2023 m. gegužės 15 d. teisiamais posėdis buvo suplanuotas nuo 9.00 val., visai dienai, tačiau neįvyko, kadangi neatvyko kaltinamasis.

2023 m. gegužės 17 d. kreiptasi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl Europos arešto orderio išdavimo.

2023 m. gegužės 29 d. teisiamasis posėdis suplanuotas nuo 9.00 val., visai dienai.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Indrė Cvilikaitė
Kauno apylinkės teismo
Teisėjo vyresnioji padėjėja
Tel. (8 37) 466 285
El. paštas indre.cvilikaite@teismas.lt
kauno.teismai.lt
Sekite mus www.facebook.com/LietuvosTeismai

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Birželis 2024
P A T K P Š S
27 28 29 30 31

2024.05.31  |  10:00

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sekite mus