Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Laiku uniformų negavę pareigūnai turi teisę į dėl to patirtos žalos atlyginimą

2014.04.11

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), išnagrinėjęs ginčą dėl pareigūnams neišduotų naujų tarnybinių uniformų, įpareigojo jų darbdavį – Šiaulių tardymo izoliatorių – aprūpinti pareiškėjus naujomis uniformomis bei atlyginti dėl laiku negautų uniformų jų patirtą turtinę žalą.

Pareiškėjai – Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnai – byloje nurodė, jog naujos tarnybinės uniformos dalys jiems buvo išduotos tik pačioje jų tarnybos Šiaulių tardymo izoliatoriuje pradžioje. Ginčijamu laikotarpiu pasibaigė visų jų turėtų tarnybinės uniformos dalių dėvėjimo terminai. Pasibaigus šiems terminams, jie kurį laiką toliau dėvėjo turėtas tarnybinės uniformos dalis, tačiau jos pradėjo irti ir plyšti tiek, kad nebebuvo įmanoma jų pataisyti ir dėvėti. Dėl to po tam tikro laiko pareiškėjai buvo priversti pirkti ir tarnyboje dėvėti savo lėšomis įsigytus drabužius ir avalynę.

Tokio pobūdžio administracinėse bylose LVAT yra suformavęs vieningą praktiką dėl institucijos pareigos nustatytais terminais aprūpinti pareigūnus uniformomis. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžė, jog pasibaigus tarnybinės uniformos dėvėjimo terminui, įstaiga privalo spręsti naujos tarnybinės uniformos ar jos dalių išdavimo pareigūnui klausimą arba, kaip alternatyva, pareigūno rašytiniu prašymu jam gali būti išmokama piniginė kompensacija.

Kaip pažymėjo LVAT, statutinių pareigūnų aprūpinimo tarnybine uniforma paskirtis yra dvejopa: iš vienos pusės, tai yra papildoma socialinė garantija pareigūnui, siekiant sumažinti jo išlaidas įsigyti aprangai, kurią jis dėvi tarnybos metu. Iš kitos pusės – tai valstybės siekis, kad pareigūnai, atlikdami tarnybines pareigas, atrodytų vienodai ir tvarkingai, būtų aiški jų tarnybinė padėtis ir vyresniškumas, o jų išvaizda akivaizdžiai skirtųsi nuo nuteistųjų, kalinamųjų ar kitų asmenų. Be to, LVAT taip pat pabrėžė, jog galimi pareigūno turėti nuostoliai dėl uniformos neišdavimo laiku turėtų būti kompensuojami jam atlyginant patirtą žalą, o ne išduodant tiek uniformos dalių, kiek jų nebuvo išduota per visą praėjusį laikotarpį ir neatsižvelgiant į pareigūnų aprūpinimo tarnybine uniforma paskirtį.

Bylą nagrinėjusi LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, jog pareiškėjams nuo 2003 metų nebuvo suteiktos tam tikros tarnybinės uniformos dalys, nors buvo pasibaigęs teisingumo ministro nustatytas jų dėvėjimo terminas. Pareiškėjams taip pat nebuvo ir išmokėta kompensacija už priklausančias išduoti tarnybinės uniformos dalis.

Atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija padarė išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai įpareigojo atsakovą Šiaulių tardymo izoliatorių nustatyta tvarka išduoti pareiškėjams vieną uniformos komplektą sudarančias tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė ir kurios nebuvo išduotos.

Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat konstatavo, jog pareiškėjai, vietoj jiems neišduotų naujų tarnybinės uniformos dalių savo lėšomis įsigydami aprangą ir avalynę, taip pat taisydami pasibaigusio dėvėjimo termino tarnybinės uniformos dalis, patyrė turtinę žalą. Atsižvelgęs į tai, LVAT pripažino, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino pareiškėjų reikalavimą dėl žalos atlyginimo, tačiau nurodė, jog turtinės žalos atlyginimas tokiais atvejais priteistinas iš pareiškėjų darbdavio – Šiaulių tardymo izoliatoriaus, o ne iš Lietuvos valstybės.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Bylos Nr. A-261-1032-14. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:
Neringa Lukoševičienė
Vyriausioji specialistė
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | www.lvat.lt
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius
Tel. (8 5) 2685583; Mob.tel. 8 655 22506; Faks. (8 5) 2685875