lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kreipiasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą

2018.04.16

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas kasacinę bylą dėl vidaus sandorio teisėtumo, šiuo klausimu nutarė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, prašydamas priimti prejudicinį sprendimą. Nors vidaus sandorio institutas Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintas 2010 m. pradžioje, tačiau kasacinis teismas tik šioje byloje iš esmės pirmą kartą tiesiogiai nagrinėjo teisės klausimą dėl vidaus sandorio teisėtumo.

Byloje nustatyta, kad 2016 m. Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – ir perkančioji organizacija) kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą (toliau – VPT) prašydama jos sutikimo sudaryti vidaus sandorį dėl vejų šienavimo paslaugų . Prašyme nurodyta, kad UAB „Kauno švara“, su kuria ketinama sudaryti vidaus sandorį, yra atskirą juridinio asmens statusą turinti perkančiosios organizacijos įmonė, pastaroji jos kontroliuojama kaip savo padalinys, Kauno miesto savivaldybė yra vienintelė šios įmonės savininkė, UAB „Kauno švara“ 2015 m. 90,07 proc. pajamų gavo iš veiklos, atliekamos jos naudai.

VPT priėmė sprendimą leisti perkančiajai organizacijai sudaryti vidaus sandorį. VPT, be kita ko, nurodė, kad perkančioji organizacija, siekdama racionaliai panaudoti finansinius išteklius ir užtikrinti tiekėjų konkurenciją, prieš sudarydama vidaus sandorį, turėtų įvertinti paslaugų pirkimo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo galimybę; bet kokiu atveju perkančiosios organizacijos sprendimas turėtų atitikti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, jiems draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Perkančiajai organizacijai sudarius vidaus sandorį su UAB „Kauno švara“, jį ginčydama į teismą kreipėsi ieškovė UAB „Irgita“

Kasaciniam teismui aiškinantis Konkurencijos ir Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatų santykį, kilo klausimų dėl vidaus sandorių instituto reikšmės Europos Sąjungos teisės taikymo kontekste. Atsižvelgiant į tai, Teisingumo Teismo klausiama, ar  vidaus sandorio sąvoka priklauso Europos Sąjungos reguliavimo sričiai ir jai turėtų būti pripažįstamas tokio lygio autonomiškumas visoje Europos Sąjungoje, kad ji nepriklausytų nuo nacionalinio reguliavimo ir jį aiškinančios teismų praktikos, todėl atitinkamai ji turėtų būti vienodai suprantama ir aiškinama visose valstybėse narėse, neatsižvelgiant į specifines tokių sandorių sudarymo sąlygas, įskaitant ribojimus, susijusius su teikiamų paslaugų kokybe, prieinamumu ir kt.

Teisėjų kolegija taip pat kelia klausimą,  jei valstybėms narėms vis dėlto paliekama tam tikra diskrecija riboti vidaus sandorių sudarymo galimybę, ar atitinkamam ribojimui turėtų būti taikomi kokie nors kriterijai, juo labiau aiškumo, nuspėjamumo, teisėtų lūkesčių užtikrinimo reikalavimai. <...> jei tokie ar panašūs reikalavimai būtų reikšmingi, tai galėtų suponuoti pozityvią valstybių narių pareigą, esant poreikiui, aiškiai teisės aktuose įtvirtinti pasirinktus ribojimus, kurie negalėtų kilti vien tik iš abstrakčių sąvokų aiškinimo teismų praktikoje“, – konstatavo teisėjų kolegija. Dėl to nutartyje Teisingumo Teismo klausiama, ar iš teismų praktikos gali išplaukti vidaus sandorių sudarymo ribojimai.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad, jos vertinimu, jei yra įmanomas griežtesnis vidaus sandorių reguliavimas, nei jis įtvirtintas Direktyvoje 2014/24, bet kokie papildomi ribojimai turėtų išplaukti iš pozityviosios teisės normų, o ne iš teismų praktikos. Pagal šiuo metu galiojantį, bet ginčui neaktualų  teisinį reguliavimą, yra įtvirtinti ribojimai sudaryti vidaus sandorius materialiosios teisės (viešojo pirkimo būdu būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo) ir subjektų atžvilgiu (draudimas nustatytas valstybės įmonėms). Be kita ko, teisėjų kolegija nurodė, kad net jei ir būtų priešingai, t. y. vidaus sandorių sudarymo ribojimai galėtų išplaukti iš nacionalinių teismų praktikos, kasacinis teismas abejoja jų pagrindimu.

Kasacinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad iš Teisingumo Teismo praktikos neišplaukia papildomų ribojimų sudaryti vidaus sandorį, jei jis pats atitinka Teckal kriterijus (ESTT 1999 m. lapkričio 18 d. sprendimas byloje Nr. C-107/98, kuriame buvo nustatyti du kriterijai, kuriems esant galima išimties tvarka netaikyti ES viešųjų pirkimų taisyklių santykiams tarp perkančiosios organizacijos ir kito juridinio asmens, ir suformuluotos dvi privalomos sąlygos, taikomos atliekant vidaus pirkimų teisinį kvalifikavimą. Pirma, perkančioji organizacija turi kontroliuoti kitą sandorio šalį analogiškai kaip savo struktūrinius padalinius ar tarnybas, antra, kita sandorio šalis esminę savo veiklos dalį vykdo perkančiosios organizacijos naudai).

Atsižvelgdama į tai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, prašydama išaiškinti, ar ginčui aktualios Europos Sąjungos teisės nuostatos dėl vidaus sandorių, atsižvelgiant į jas aiškinančią Teisingumo Teismo praktiką, turi būti suprantamos ir aiškinamos taip, kad vidaus sandoris, atitinkantis pirmiau nurodytus Teckal kriterijus, savaime teisėtas, t. y. juo nepažeidžiama kitų ūkio subjektų teisė į sąžiningą konkurenciją, šie nėra diskriminuojami, o vidaus sandorį sudariusiam kontroliuojamam subjektui nėra teikiamos privilegijos.

Civilinės bylos nagrinėjimas stabdomas iki Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo.

Bylos Nr. e3K-3-120-469/2018

 

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:
Dovilė Bružaitė
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Pirmininko konsultantė
Mob. tel. 8 685 84863
El. p. d.bruzaite@teismai.lt
www.lat.lt
www.teismai.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Kovas 2019
P A T K P Š S
25

2019.02.25  |  10:00

2019.02.25  |  09:00

26 27 28 1 2 3
4

2019.03.04  |  09:00

5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18

2019.03.18  |  13:00

2019.03.18  |  10:00

19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

2019.03.29  |  10:00

30 31

Naujienų prenumerata

Sekite mus