lt
En

Teismų pranešimai spaudai

LVAT atmetė Rolando Pakso skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo

2014.03.07

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija atmetė pareiškėjo Rolando Pakso skundą ir pripažino, kad Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimas atsisakyti išduoti jam rinkėjų parašų rinkimo lapus yra teisėtas bei pagrįstas.

Skundžiamą sprendimą VRK priėmė nustačiusi, jog pareiškėjas R. Paksas neatitinka Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatyme nustatytų reikalavimų būti kandidatu į Respublikos Prezidentu, kadangi buvo pripažintas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos Konstituciją ir apkaltos proceso tvarka pašalintas iš Prezidento pareigų.

Išplėstinė LVAT teisėjų kolegija sprendime pabrėžė, kad Lietuvos teisinė sistema grindžiama tuo, jog Konstitucijai negali prieštarauti joks įstatymas ar kitas teisės aktas, taip pat ir Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. Konstitucija yra svarbiausias ir pagrindinis šalies įstatymas.

Teismas pažymėjo, jog pagal Konstitucinio Teismo išaiškinimą Konstitucijoje yra įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, kad asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš Respublikos Prezidento pareigų už priesaikos sulaužymą, šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, niekada negali būti renkamas Respublikos Prezidentu. Anot LVAT, kol Konstitucija nėra pakeista, šis draudimas galioja ir nėra jokio pagrindo abejoti jo teisėtumu. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog pagal Konstituciją įgaliojimus oficialiai aiškinti Konstituciją turi tik Konstitucinis Teismas, o visi Konstitucinio Teismo aktai, kuriuose aiškinama Konstitucija, saisto ir teisę kuriančias, ir teisę taikančias institucijas, neišskiriant ir teismų. Taigi LVAT taip pat privalo vadovautis Konstitucinio Teismo išaiškinimais.

Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad Europos Sąjungos teisės aktai bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, kuriais remiasi pareiškėjas šioje byloje, jokių garantijų, liečiančių būtent Prezidento rinkimus, neįtvirtina. Be to, ir Europos Žmogaus Teisių Teismas 2011 m. sausio 6 d. sprendime byloje Paksas prieš Lietuvą valstybei nenustatė jokių įpareigojimų, susijusių su R. Pakso galimybe dalyvauti Respublikos Prezidento rinkimuose. Priešingai, pareiškėjo skundas, kiek jis susijęs su pašalinimu iš pareigų ir teisės būti renkamam Lietuvos Respublikos Prezidentu atėmimu, Europos Žmogaus Teisių Teisme buvo paskelbtas nepriimtinu.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad nors Tarptautinis politinių ir pilietinių teisių paktas įtvirtina su vykdomosios valdžios rinkimais susijusias garantijas, tačiau kartu nedraudžia valstybėms įtvirtinti pagrįstus apribojimus. Teismas šioje byloje vertino, kad aukštesnių reikalavimų kandidatams į Prezidentus nustatymas sietinas su ypatinga Prezidentui suteiktų įgaliojimų apimtimi, jo turimu statusu, taip pat aplinkybe, kad jis atstovauja valstybę bei ją iš esmės personifikuoja. LVAT sprendė, jog šiuo atveju pareiškėjui taikomas ribojimas dalyvauti Prezidento rinkimuose, atsižvelgiant į nuo šio ribojimo pradžios (2006 m.) praėjusį laiko tarpą, nėra akivaizdžiai neproporcingas.

Remdamasi nurodytais motyvais, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, jog priimdama skundžiamą sprendimą, VRK vadovavosi Konstitucija bei kitais įstatymais, todėl teisėtai ir pagrįstai atsisakė R. Paksui išduoti rinkėjų parašų rinkimo lapus. Teismas šį VRK sprendimą paliko nepakeistą ir R. Pakso skundą atmetė.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Bylos Nr. R-525-8-14. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:
Neringa Lukoševičienė
Vyriausioji specialistė
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | www.lvat.lt
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius
Tel. (8 5) 2685583; Mob.tel. 8 655 22506; Faks. (8 5) 2685875

Įvykių ir renginių kalendorius

Rugsėjis 2019
P A T K P Š S
26 27 28 29 30

2019.08.30  |  10:00

31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27

2019.09.27  |  10:00

28 29
30

2019.09.30  |  13:38

1 2 3 4 5 6

Naujienų prenumerata

Sekite mus