Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

LVAT: bankai už konkurencijos teisės pažeidimą nubausti nepagrįstai

2014.04.09

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nustatė, jog Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba tris Lietuvos bankus už konkurencijos teisės pažeidimus nubaudė nenustačiusi jų kaltės, todėl pripažino, kad bankams atsakomybė pritaikyta nepagrįstai. 

Byloje buvo ginčijamas Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo nustatyta, kad akcinei bendrovei SEB bankas ir uždarajai akcinei bendrovei „G4S Lietuva“, akcinei bendrovei „Swedbank“ ir uždarajai akcinei bendrovei „G4S Lietuva“, akcinei bendrovei DNB bankui ir uždarajai akcinei bendrovei „G4S Lietuva“ sudarius įsipareigojimą pirkti iš vieno tiekėjo susitarimus, buvo pažeisti nacionaliniai ir Europos Sąjungos teisės reikalavimai, draudžiantys sudaryti konkurenciją ribojančius ar galinčius riboti susitarimus.

LVAT vertino, jog šiuo konkrečiu atveju poveikį konkurencijai sukėlė ne atskiros bankų sudarytos individualios sutartys su UAB „G4S Lietuva“, o šių sutarčių bendras poveikis. Todėl tokiu atveju būtina analizuoti ir įvertinti bankų galimybes protingai numatyti sudaromų sutarčių bendrą poveikį konkurencijai. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad Konkurencijos taryba turėjo įrodyti, jog ūkio subjektas suvokė (galėjo suvokti) ir galėjo kontroliuoti savo sudaromų sutarčių poveikį konkurencijai. Priešingas situacijos vertinimas galėtų lemti situacijas, kai atsakomybė ūkio subjektams būtų taikoma, nesant jų kaltės. Kadangi Konkurencijos taryba paminėtų aplinkybių nagrinėtu atveju nenustatė, LVAT teisėjų kolegija padarė išvadą, jog bankams atsakomybė pritaikyta nepagrįstai, ir panaikino su tuo susijusias ginčijamo Konkurencijos tarybos nutarimo dalis.

LVAT teisėjų kolegija taip pat nustatė, jog Konkurencijos tarybos tyrimo metu buvo pateikti UAB „G4S Lietuva“ įsipareigojimai, kuriais ši įmonė siekė nutraukti tyrimą, patvirtinus įsipareigojimus Konkurencijos įstatymo pagrindu. Pagal Konkurencijos įstatymą, Konkurencijos taryba priima nutarimą tyrimą nutraukti, jeigu veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams, o ūkio subjektas, įtariamas pažeidęs įstatymą, geranoriškai nutraukė veiksmus ir pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų neatlikti ar atlikti veiksmus, šalinančius įtariamą pažeidimą ar sudarančius prielaidas jo išvengti ateityje.

Teismo vertinimu, Konkurencijos taryba tinkamai neanalizavo ir individualiai neįvertino UAB „G4S Lietuva“ pateiktų paminėtų įsipareigojimų, todėl LVAT grąžino šią bylos dalį Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Bylos Nr. A-502-253-14. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:
Neringa Lukoševičienė
Vyriausioji specialistė
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | www.lvat.lt
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius
Tel. (8 5) 2685583; Mob.tel. 8 655 22506; Faks. (8 5) 2685875