lt
En

Teismų pranešimai spaudai

LVAT priėmė sprendimą byloje dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo

2016.03.30

Išnagrinėjusi norminę administracinę bylą dėl antstolių atlygį nuo išieškotos sumos reguliuojančių nuostatų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija neatitikties aukštesnės galios teisės aktams nenustatė.

Nagrinėtoje byloje į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą besikreipusio Kauno apylinkės teismo nutartimi buvo iškeltas klausimas, ar aukštesnės galios teisės aktams neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostata, kuria: a) nustatytas 4 proc. nuo išieškotos sumos atlygio antstoliui dydis; b) nenustatyta tolesnė atlygio diferenciacija, pagal kurią už didesnę išieškomą sumą būtų numatytas mažesnės procentinės išraiškos atlygis; c) nenumatytas maksimalus atlygio dydis, išieškojimo sumai viršijant tam tikrą dydį numatant ne procentinę, bet absoliučiu dydžiu apibrėžtą atlygio antstoliui išraišką.

Pareiškėjui kilo abejonių dėl tokio teisinio reguliavimo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai (įtvirtinančiai asmenų lygiateisiškumo principą), Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai (įtvirtinančiai, jog valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei), Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai (įtvirtinančiai, jog kiekvienas žmogus turi teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą) ir Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 daliai (įtvirtinančiai, kokiais kriterijais grindžiamos vykdymo išlaidos).

Bylą nagrinėjusi išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog tiriant ginčytą Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatą, nebuvo nustatyta jos neatitikties paminėtiems aukštesnės galios teisės aktams. Tokias išvadas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas padarė, atsižvelgęs į teisinio reguliavimo, susijusio su antstolių veikla ir vykdymo išlaidų paskirtimi, visumą, įvertinęs pareiškėjo, atsakovo bei nuomones byloje pateikusių subjektų išsakytus argumentus, prašomo ištirti teisinio reguliavimo priėmimo tikslus ir siekius.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Bylos Nr. I-8-822/2016. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 

Neringa Lukoševičienė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
vyriausioji specialistė
Tel. (8 5)  268 5583, Mob. tel. (8 655) 22 506, Faks. (8 5)  268 5875
Žygimantų g. 2, LT–01102, Vilnius

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus