Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

LVAT: savivaldybės privalo laikytis „vieno langelio“ principo

2014.04.04

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) išnagrinėtoje byloje pabrėžė, kad aptarnaudamos asmenis savivaldybės privalo laikytis „vieno langelio“ principo, reiškiančio, jog prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami vienoje darbo vietoje.

Į vieną iš Lietuvos savivaldybių kreipęsis pareiškėjas pateikė prašymą dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties koregavimo. Savivaldybės administracijos darbuotoja, kurios skyriui buvo pateiktas pareiškėjo prašymas, elektroniniu laišku pareiškėjui paaiškino, kad ji negali atlikti jo prašomų veiksmų ir nurodė kreiptis į aukštesnę institucijos vadovybę arba į tos pačios savivaldybės kitą skyrių.

Teisėjų kolegija šioje byloje pabrėžė, kad asmenų prašymų nagrinėjimas taikant „vieno langelio“ principą reiškia, kad prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami vienoje darbo vietoje ir sprendimui priimti reikalingą informaciją iš savo institucijos administracijos padalinių, pavaldžių institucijų, prireikus – ir iš kitų institucijų, gauna pati prašymą nagrinėjanti institucija, neįpareigodama to atlikti asmens, kuris kreipiasi. Todėl teismas padarė išvadą, kad savivaldybės administracijos darbuotoja, gavusi tinkamą prašymą, turėjo jį užregistruoti, o nustačiusi, kad prašymo turinys negali būti priskirtas jos kompetencijai, neturėjo teisės nurodyti asmeniui, kur jam kreiptis, kad jo prašymas būtų išnagrinėtas, o jo prašymą persiųsti tiesiogiai šį klausimą įgaliotam spręsti subjektui. Tokiu atveju pareiškėjui darbuotoja turėtų nurodyti, kad jo prašymas yra perduotas ir paaiškinti tokios procedūros priežastis.

Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, LVAT pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai įpareigoti atsakovą išnagrinėti pareiškėjo prašymą ir į jį atsakyti.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Bylos Nr. A-492-552-14. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.
 
Neringa Lukoševičienė
Vyriausioji specialistė
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | www.lvat.lt
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius
Tel. (8 5) 2685583; Mob.tel. 8 655 22506; Faks. (8 5) 2685875