lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Melagingus parodymus Darbo partijos byloje davusi moteris lieka nuteista

2020.03.24

Kaltinamoji buvo nuteista už tai, kad ji 2012–2013 metais Vilniaus apygardos teisme, nagrinėjant „juodosios buhalterijos“ bylą, davė melagingus parodymus dėl didelės vertės mokestinių prievolių išvengimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitų nusikalstamų veikų.

Pirmosios instancijos teismas moterį išteisino. Teismas nurodė, kad jai duodant parodymus nebuvo išaiškinta galimybė neliudyti apie save, nors apklausų metu kaltinamoji buvo klausinėjama apie savo pačios gautus iš Darbo partijos pinigus. Apeliacinės instancijos teismas moterį pripažino kalta dėl melagingų parodymų ir skyrė jai beveik 2,3 tūkst. Eur baudą.

Nuteistoji prašė kasacinio teismo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį ir baudžiamąją bylą nutraukti. Kasacinį skundą pateikęs prokuroras prašė pakeisti apeliacinės instancijos teismo išvadą dėl non bis in idem (negalima dukart bausti už tą patį teisės pažeidimą) principo pažeidimo, nustatant, kad šis principas nebuvo pažeistas.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija nutarė tenkinti prokuroro kasacinį skundą, o nuteistosios kasacinį skundą atmesti.

Kaip pažymėjo teisėjų kolegija, nuteistajai pareikšti kaltinimai nėra susiję su aplinkybėmis, apie kurias ji tyčia davė melagingus parodymus, be to, nenustatyta aplinkybių, kurios būtų kliūtis įspėti liudytoją dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą ir prisiekti sakyti tiesą.

Įvykiai, dėl kurių kaip liudytoja moteris buvo apklausiama 2012 m. vykusiame teismo posėdyje, yra susiję su apgaulingu Darbo partijos buhalterinės apskaitos tvarkymu, mokestinių prievolių vengimu ir t. t., bet nesusiję su kaltinamosios elgesiu, kokiais nors jos veiksmais, dėl kurių ji galėtų būti apkaltinta, nes ji Darbo partijoje neturėjo įgaliojimų (teisių) priimti sprendimus, nebuvo atsakinga už šio juridinio asmens veiklą ar kurią nors veiklos sritį ir pan. Ji kaip liudytoja turėjo pareigą teisingai atsakyti į teisėjo užduodamus klausimus ir neturėjo pateisinamų priežasčių vengti vykdyti šią pareigą. Taigi, kasatorės teiginiai dėl grėsmės būti patrauktai atsakomybėn tėra prielaida. Kaip pažymėjo teisėjų kolegija, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nuteistoji nebuvo apklausiama dėl aplinkybių, dėl kurių ji, kaip liudytoja, negalėjo būti apklausta, todėl kasatorės argumentai, kad ji buvo verčiama duoti parodymus prieš save, atmestini.

Teisėjų kolegija nusprendė, kad byloje dvigubo nebaudžiamumo (non bis in idem) principas nebuvo pažeistas. Kasacinis teismas pažymėjo, kad sprendžiant dėl non bis in idem principo pažeidimo, be kita ko, turėjo reikšmę tai, jog nuteistosios veikos duodant parodymus skirtingiems subjektams ikiteisminio tyrimo metu ir teisiamajame posėdyje buvo pakartotinės, jas skiria pakankamai ilgas, daugiau nei šešerių metų, laiko tarpas, nenustatyta aplinkybių, leidžiančių teigti buvus bendrą nuteistosios sumanymą (tikslą) duoti melagingus parodymus ikiteisminio tyrimo institucijai, vėliau – teismui.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą atrenkamos tik sudėtingiausios ir reikšmingiausios teismų praktikai bylos. Remdamasis procesą reglamentuojančiais įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje http://www.lat.lt (bylos Nr. 2K-24-222/2020).

 

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Dovilė Skiauterienė
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Pirmininko padėjėja 
Mob. tel. 8 685 84863
El. p. d.skiauteriene@teismai.lt
www.lat.lt
www.teismai.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus