lt
En

Teismų pranešimai spaudai

NUTEISTAS ASMUO UŽ NETEISĖTĄ MEDŽIOKLINIO ŠAUTUVO IR ŠOVINIŲ LAIKYMĄ

2014.11.10

Šakių rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 5 d. nuosprendžiu paskyrė bausmę už neteisėtą šaunamojo ginklo ir šovinių įsigijimą bei laikymą.

Šakių rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 5 d. paskelbė nuosprendį K. D. už tai, kad jis, neturėdamas leidimo, įsigijo šaunamąjį ginklą ir laikė jį kartu su 2 šoviniais. Už šią nusikalstamą veiką teismas K. D. paskyrė galutinę 1 metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant 1 metams. Be to, D. K. turės per du mėnesius išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis ir negalės išvykti iš savo gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Teismas nustatė, kad kaltinamasis K. D. apie 2004 metus, tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, neturėdamas leidimo įsigijo jam atiduotą, tinkamą šaudyti dvivamzdį, lygiavamzdį, 16 kalibro B modelio medžioklinį šautuvą, pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą priskiriamą C kategorijos šaunamiesiems ginklams, ir tinkamus šaudyti du pramoninės gamybos 16 kalibro medžioklinius šovinius, skirtus įvairių modelių lygiavamzdžiams 16 kalibro šaunamiesiems ginklams. Šautuvą ir šovinius asmuo laikė savo dėdei priklausančioje sodyboje esančio garažo palubėje, vėliau vieną šovinį netyčia iššovė.

Šautuvą ir likusį šovinį iki 2014 m. balandžio 18 d laikė šioje sodyboje esančio gyvenamojo namo kambaryje po lova, kol šis šaunamasis ginklas ir vienas šovinys buvo paimti policijos darbuotojų. Kaltinamasis savo kaltę pripažino, suprato, kad padarė nusikaltimą ir dėl to labai gailisi. Paaiškino, kad žmogus jam davęs šautuvui lažą padaryti. Jį padaręs, tačiau visai pamiršo, nes šautuvo savininkas mirė. Po kiek laiko šautuvą su dviem šoviniais rado garaže ir parsinešė į kambarį. Vieną šovinį netyčia iššovė.

Skiriant kaltinamajam K. D. bausmę, teismas atsižvelgė į tai, kad esant tiesioginei tyčiai, nieko nesužalojant, buvo sukeltas pavojus kitų asmenų sveikatai ir padarytas apysunkis nusikaltimas, kad kaltinamasis neteistas, nedirbantis, administracine tvarka nebaustas, seniūnija dėl kaltinamojo elgesio nusiskundimų neturi. Teismas nutarė, kad kaltinamajam tinkamiausia bausmė yra laisvės atėmimo bausmė, o jos dydis mažintinas, nes kaltinamasis savo kaltę pilnai pripažino, neigiamai vertino savo poelgį ir žada daugiau nenusikalsti. Įsiteisėjus nuosprendžiui medžioklinis šautuvas bus perduotas Ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, o 16 kalibro medžioklinis šovinys – sunaikintas.

Šis teismo nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dar gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį