lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Nuteistojo kalėti iki gyvos galvos prašymas atmestas

2020.01.14

Šiandien Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija paskelbė nutartį bausmę iki gyvos galvos atliekančiam 62 metų visaginiečiui A. D. Daugiau kaip prieš 22 metus už trijų žmonių nužudymą, neteisėtą šaunamojo ginklo įgijimą iki gyvos galvos kalėti  nuteistas  vyras teismo prašė, kad šis sušvelnintų bausmę ir  vietoje įkalinimo iki gyvos galvos  paskirtų terminuotą laisvės atėmimo bausmę.  

 

Vyras buvo pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad jis 1995 metais iš nenustatytų asmenų nenustatytomis aplinkybėmis, neturėdamas atitinkamo leidimo, neteisėtai įgijo šaunamąjį ginklą – revolverį „Luger R-22“, 50 vnt. 5,6 kalibro šaudmenų, kuriuos nešiojo ir vežiojo su savimi Rusijos teritorijoje – Oriolo, Kursko, Voronežo miestuose. Tų pačių metų kovo mėnesio pabaigoje nenustatytą dieną Rusijos Voronežo mieste A. D. važiuodamas savo automobiliu „VAZ-2101“ iš savanaudiškų paskatų tyčia nužudė nenustatytą asmenį iš Lietuvos, vyras buvo nušautas į galvą trimis šūviais iš minėto revolverio. Užvaldęs aukos daiktus A. D. kartu su Baltarusijos piliečiu V. V. nužudytojo kūną užkasė miške. 1995 metų liepos 3 dieną, apie 10.00 val., taip pat Rusijoje, kelio Kurskas–Saratovas 43-ame kilometre automobilyje „VAZ-2121“ tuo pačiu revolveriu šūviais į galvą nušovė dar du Lietuvos piliečius, vyrą ir moterį. Po vieną šūvį aukoms taip pat į galvas iš to paties ginklo paleido ir kartu su visaginiečiu važiavęs tas pats Baltarusijos pilietis V. V. Ginklo A. D. atsikratė išmetant jį į upę. Įvykio metu buvo užvaldytas vieno iš nužudytųjų minėtas automobilis „VAZ-2121“ ir 2000 Rusijos rublių.

 

Už šiuos padarytus nusikaltimus 1998 metų lapkritį Vilniaus apygardos teismas A. D. pripažino kaltu ir skyrė jam mirties bausmę, vėliau ją pakeičiant laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme.

 

Jau daugiau kaip 22 metus kalintis A. D. kaltės nepripažįsta. 2012 metų gegužę Lietuvos Respublikos Prezidentui buvo pateiktas nuteistojo malonės prašymas, tačiau toks prašymas nebuvo tenkinamas. Šiaulių tardymo izoliatoriaus teikime dėl nuteistojo bausmės pateikimo nurodoma, kad A. D. bausmės atlikimo pradžioje darė daug drausmės pažeidimų (reikalavimų nevykdymas, surogato turėjimas, įstaigos turto gadinimas, kt.), už tai nuteistasis baustas 40 kartų įvairiomis drausminėmis nuobaudomis, skatintas 5 kartus. Atlikdamas bausmę Šiaulių tardymo izoliatoriuje A. D. padarė vieną drausmės pažeidimą, pas jį pareigūnai rado skysčio, turinčio alkoholio kvapo. Teikime taip pat pažymima, kad A. D. brangina socialinius ryšius su artimaisiais, dažnai bendrauja su sūnumi bei žmonos broliu, kartais susiskambina su žmona, pastaroji ir sūnus gyvena užsienyje. Tačiau nuteistasis kaltės nepripažįsta, todėl, kaip nurodoma teikime, negalima nieko pasakyti apie nuteistojo požiūrį į padarytą nusikaltimą ir nusikaltimo pasekmes visuomenei.

                 

Teismas, išnagrinėjęs Šiaulių tardymo izoliatoriaus teikimą dėl bausmės sušvelninimo nuteistajam, konstatavo, kad nuteistasis nužudė tyčia tris asmenis, taip padarydamas negrįžtamas pasekmes. Net ir praėjus daugiau nei dvidešimčiai metų nuo padarytų labai sunkių smurtinių nusikaltimų, A. D. vis dar nepripažįsta savo kaltės, todėl nieko negalima pasakyti apie jo požiūrį į padarytą nusikaltimą ir nusikaltimo pasekmes visuomenei. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, tai neabejotinai parodo itin atsainų asmens požiūrį į visuomenėje priimtas elgesio ir moralės normas. Įstatymas įpareigoja teismą, svarstant dėl nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo į terminuotą laisvės atėmimo bausmę, atsižvelgti ne tik į nuteistojo elgesį bausmės atlikimo laikotarpiu, bet ir į visumą aplinkybių, leidžiančių švelninti bausmę nuteistajam. Galioja bendra taisyklė, kad nuteistasis turi atlikti visą nuosprendžiu jam paskirtą bausmę, kadangi skirdamas bausmę teismas vertino, kad tik tokio dydžio bausmė yra adekvati padarytam nusikaltimui ir savo poveikiu padės pasiekti bausmės tikslus. Šiuo atveju nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimas į terminuotą laisvės atėmimo bausmę yra išimtis, kuri turi būti taikoma tik nustačius, kad nuteistojo elgesys bausmės atlikimo metu buvo itin nepriekaištingas, o ir kitos aplinkybės leidžia neabejoti, kad trumpesnis (šiuo atveju terminuotas) bausmės atlikimo laikas leis pasiekti bausmės tikslus ir kartu nebus pažeistas teisingumo principas bei visuomenės interesai. Įvertinus pirmiau išdėstytas aplinkybes, negalima spręsti, kad šiuo metu jau yra pakankamas pagrindas nuteistajam A. D. paskirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę pakeisti į terminuotą laisvės atėmimo bausmę, ir išdėstytos aplinkybės teisėjų kolegijai neleidžia daryti neabejotinos išvados, jog, nuteistajam sutrumpinus paskirtos laisvės atėmimo bausmės laiką, būtų įgyvendinta bausmės paskirtis, realizuoti bausmės individualizavimo ir teisingumo principai. Teismas Šiaulių tardymo izoliatoriaus teikimo dėl nuteistajam A. D. paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo terminuoto laisvės atėmimo bausme netenkino. Ši nutartis yra neįsiteisėjusi ir gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui. 

 

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

 

Kontaktai žiniasklaidai:

 

Vytautas Jončas
Šiaulių apygardos teismo
pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
Dvaro g. 83, LT-76299, Šiauliai
Mob. +37067316371
El. paštas: vytautas.joncas@teismas.lt