lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Paskelbtas nuosprendis peiliu dėl cigaretės akį išdūrusiam nepilnamečiui

2015.03.06

Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį septyniolikmečiui, tyčia peiliu sužalojusiam dvidešimtmečiui jaunuoliui dešinės akies obuolį. Nukentėjusysis dešiniąja akimi apako.

Už tai teismas kaltinamąjį pripažino kaltu sunkiai sutrikdžius nukentėjusiojo sveikatą ir skyrė trejų metų laisvės atėmimo bausmę, kurios vykdymą atsidėjo dvejiems metams. Be to, paskyrė nuteistajam auklėjamojo poveikio priemonę – vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. ( jei tai nesusiję su mokymusi) ir be bausmės vykdymą kontroliuojančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos.

Bylos duomenimis, nuteistasis 2012 m. rugsėjo 2 d., eidamas kartu su grupele draugų iš Vilniaus centre vykusio TV3 sezono atidarymo šventės link autobusų stotelės, atsitiktinai sutiktų jaunuolių paprašė cigaretės. Pastarieji atsakė, kad nerūko, tačiau po 5-10 min. vaikinai sugrįžo. Juos apsupo ir pradėjo mušti.

Kaltinamasis stovėjo nukentėjusiajam už nugaros ir, kai šis atsisuko pažiūrėti, kas vyksta, smogė jam peiliu į dešiniąją akį.

Kaltinamasis teigė, jog jis nematė, kaip muštynių metu buvo sužalotas nukentėjusysis, tačiau nukentėjusiojo ir daugybės liudytojų parodymai bei specialistų išvados tai paneigia.

Teismas konstatavo, kad nuteistasis nusikaltimą padarė dėl chuliganiškų paskatų negerbdamas žmogaus ir visuomenės, niekindamas elementarius moralės ir elgesio normas.

Teismas nustatė, kad konfliktas tarp kaltinamojo ir nukentėjusiųjų kilo dėl cigaretės ir tuo kaltinamasis pasinaudojo kaip pretekstu savo veiksmams pateisinti.

Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis nusikaltimą padarė būdamas 14 m. Anksčiau neteistas, administracine tvarka nebaustas, šiuo metu charakterizuojamas teigiamai.

Įstatymas numato, kad nepilnamečiams skiriama pusė minimalios laisvės atėmimo bausmės.

Baudžiamosios teisės doktrinoje ypatingai pabrėžiama, kad laisvės atėmimas nepilnamečiams gali būti taikomas tik išimtinais atvejais kaip ultima ratio priemonė, užkertanti kelią nusikalstamiems nepilnamečio veiksmams.

Atsižvelgiant į nepilnamečių amžių ir siekiant jiems padėti reintegruotis bei visuomenėje atlikti naudingą vaidmenį, laisvės atėmimo bausmės ribojamos, todėl dažniau taikomos auklėjamojo poveikio priemonės, padedančios nepilnamečiui pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį.

Teismas priteisė atlyginti nukentėjusiajam 15 tūkst. eurų neturtinę žalą. Kadangi nuteistasis neturi pakankamai lėšų (turto), iki pilnametystės pinigus už jį tai už jį turės mokėti tėvai.

Šį nuosprendį per 20 dienų galima skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui

Cituodami pranešimus, nurodykite informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:
Teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Vaida Kibirkštytė, tel.: (8 5) 268 80 68, 86 56 274 55
El. p.: v.kibirkstyte@vat.lt