lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Rengiant Europos Komisijos direktyvą dalyvauja ir Lietuvos teisėja

2014.11.26

Lapkričio 24 d. Briuselyje vykusioje Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato atstovų ir administracinių teismų teisėjų-ekspertų iš Europos valstybių diskusijoje dalyvavo ir Lietuvos atstovė.

Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato atstovų ir administracinių teismų teisėjų iš aštuoniolikos Europos valstybių diskusijoje „Teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais“ buvo aptarti klausimai, susiję su rengiama direktyva dėl teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos srityje. Šie klausimai ne tik  Europoje, bet ir visame pasaulyje tampa vis aktualesni, nes ginčų dėl aplinkosaugos pažeidimų nuolat daugėja.

Lietuvos administracinių teismų teisėjus šioje diskusijoje atstovavo Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos Administracinių teismų skyriaus pirmininko pavaduotoja, Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė. Ji perskaitė pranešimą, kuriame apžvelgė Lietuvos teismų praktiką ir teisinį reglamentavimą bylose sprendžiant klausimus, susijusius su asmenų teise kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais. Europos Sąjungos šalių administracinių teismų teisėjai diskusijoje aptarė svarbiausius rengiamos direktyvos aspektus: kokie subjektai ir  kokiais klausimais gali kreiptis į teismą, kokios gali būti bylinėjimosi išlaidos, proceso trukmė, laikinosios apsaugos priemonės ir pan.