lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teisėjų kolegija nusišalino nuo OMON pareigūnų bylos nagrinėjimo

2016.04.26

Lietuvos apeliacinio teismo kolegija, kuriai buvo paskirta nagrinėti vadinamąją OMON pareigūnų bylą, šiandien paskelbė, kad nusišalina nuo šios bylos nagrinėjimo.

Nutartį paskelbęs teisėjas paaiškino, jog kiekvienas kaltinamasis turi teisę, kad jo bylą lygybės ir viešumo sąlygomis nagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas. Dėl to baudžiamojo proceso įstatymas numato, kad teisėjas negali dalyvauti procese, jeigu jis tame procese dalyvavo kaip ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar gynėjas ar sprendė įtariamojo suėmimo ar jo pratęsimo klausimą, sankcionavo procesines prievartos priemones ir pan.

Kolegija paskelbė, kad visi trys teisėjai kokia nors forma dalyvavo su 1991 m. sausio 13-osios įvykiais susijusių įvairiais laikotarpiais sujungiamų arba išskiriamų į atskiras bylų tyrime ar nagrinėjime kaip tardytojai, prokurorai ar teisėjai (pvz., vienas iš teisėjų vykdė nukentėjusiųjų sausio įvykių metu apklausas (tuo metu jis dirbo tardytoju), kitas, dirbdamas prokuroru, buvo paskirtas tirti 1991 metų sausio įvykius, du kolegijos nariai dalyvavo sprendžiant kaltinamojo kitoje su sausio įvykiais susijusioje byloje kardomųjų priemonių klausimus, viena iš teisėjų prieš kelioliką metų nagrinėjo apeliacinį skundą dėl M. Burokevičiaus, J. Jermalavičiaus ir kt. asmenų išteisinimo dėl dalyvavimo 1991 metų sausio įvykiuose ir pan.). Tai, anot paskelbtos nutarties, yra pagrindas visiems trims bylą nagrinėti paskirtiems teisėjams nusišalinti, nes jų dalyvavimas galėtų sukelti pagrįstų abejonių teismo nešališkumu.

Nušalinimą kolegijai pareiškė kaltinamųjų V. Razvodovo ir B. Makutynovičiaus gynėjos. Teismo posėdžio balandžio 21 d. metu nušalinimą kitu pagrindu (dėl išankstinės nuomones) pareiškė ir prokurorai. Prokurorų pareikštas nušalinimas atmestas kaip nepagrįstas, kadangi, anot kolegijos, teisėjo nusišalinimas nuo bylos nagrinėjimo jokiu būdu nerodo, kad jis turi kokią nors išankstinę nuomonę.

Primename, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 4 d. nuosprendžiu juos dėl kaltinimų karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui išteisino, nes nepadaryta veika, turinti šių nusikaltimų požymių. Išteisinamąjį nuosprendį skundžiantys Generalinės ir Vilniaus apygardos prokuratūrų atstovai prašo panaikinti nuosprendį, pripažinti B. Makutynovičių ir V. Razvodovą kaltais dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui bei paskirti po 12 metų laisvės atėmimo. Taip pat prašoma iš kaltinamųjų civilinių ieškovų naudai solidariai priteisti pareikštus civilinius ieškinius. Prokurorų nuomone, nuosprendis naikintinas dėl  teismo išvadų neatitikimo faktinių bylos aplinkybių, netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo bei esminio baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo.

Norėdami prenumeruoti Lietuvos apeliacinio teismo naujienas, apsilankykite Teismo interneto svetainėje: http://www.apeliacinis.lt. Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 

Informaciją pateikė
Kristina Petrošienė
Lietuvos apeliacinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
(atstovė spaudai)
tel. 8 70 663 230
mob. 8 652 56655
el. p. kristina.petrosiene@apeliacinis.lt
www.apeliacinis.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus