lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas: bendrovė „BMA LT“ neturi teisės skųsti LRTK sprendimą

2014.05.20

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą pagal UAB „BMA LT“  skundą Lietuvos radijo ir televizijos komisijai dėl sprendimo įpareigoti Lietuvos jusrisdikcijai priklausančius televizijos programų retransliuotojus sustabdyti televizijos programos „PBK Lithuania“ retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje panaikinimo, atmetė skundą kaip nepagrįstą, nes pareiškėja nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje veikianti televizijos programų retransliuotoja.

Uždaroji akcinė bendrovė „BMA LT“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) 2013-10-09 sprendimą „Dėl programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „PBK Lithuania“, laikino retransliavimo sustabdymo“, kuriuo trims mėnesiams buvo sustabdyta šios programos retransliacija Lietuvos teritorijoje. Šis sprendimas priimtas įvertinus 2013-10-04 rodytos laidos „Žmogus ir įstatymas“ apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius turinį, ekspertų išvadas ir priėjus išvadą, kad laidoje buvo paskelbta tautinę nesantaiką kurstanti, tikrovės neatitinkanti informacija apie Sovietų Sąjungos agresijos prieš Lietuvą faktą, jos metu įvykdytus sunkius nusikaltimus, paniekinus kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą – taip pažeidus LR visuomenės informavimo įstatymo nuostatas. Sprendime konstatuojama, kad programos „Žmogus ir įstatymas“ dalyviai pateikė dezinformaciją apie tai, kad 1991 m. sausio 13-osios naktį niekas iš karių nešaudė į Lietuvos žmones, kad nebuvo nė vienos aukos, kurios mirties priežastis būtų buvę SSRS armijos veiksmai; kad į taikius žmones šaudė snaiperiai nuo namų stogų, etc.

Pasak pareiškėjos, šioje laidoje Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos nebuvo pažeistos, todėl LRTK sprendimas yra neteisėtas. Nustatyta sankcija už vienkartinį laidos „Žmogus ir įstatymas“ transliavimą yra neproporcinga ir diskriminuojanti. Pareiškėja mano, kad LRTK pažeidė sąžiningos konkurencijos visuomenės informavimo srityje reikalavimą, neužtikrino teisės būti išklausytai.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą padarė išvadą, kad LRTK 2013-10-09 sprendimu taikytos laikino pobūdžio poveikio priemonės nepažeidė nei bendrovės „BMA LT“, nei SIA „Pirmais Baltijas Kanals“ teisių ir nesukėlė jiems teisinių pasekmių. LRTK sprendimas privalomus įsipareigojimus nustatė tik Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantiems ir Lietuvos Respublikos retransliavimo rinkoje veikiantiems televizijos programų retransliuotojams. Teismo sprendime pažymima, kad nei UAB „BMA LT“, nei SIA „Pirmais Baltijas Kanals“ nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiantys televizijos programų retransliuotojai, yra tik tarpininkai, todėl jie neturi materialinio suinteresuotumo ir teisės skųsti 2013-10-09 LRTK sprendimą. Teismas atmetė UAB  „BMA LT“ skundą kaip nepagrįstą.

Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:                                          
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus