lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas  iš dalies patenkino E. Dragūno prašymą

2020.07.31

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs E. Dragūno prašymą pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą, skundą patenkino iš dalies ir pratęsė nurodymo įvykdymo terminą dvejiems metams.

Pareiškėjas prašė teismo pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (toliau – Inspekcija) 2017 m. birželio 8 d. privalomajame nurodyme (toliau – ir Nurodymas) pašalinti savavališkos statybos padarinius nurodytą terminą (2017 m. gruodžio 8 d. ) 6 (šešiems) mėnesiams, skaičiuojant šį terminą nuo procesinio sprendimo Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje dėl statybos leidimo teisėtumo įsiteisėjimo dienos. Pabrėžė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismui civilinėje byloje išsprendus ginčą dėl jam išduoto statybą leidžiančio dokumento teisėtumo ir statybos padarinių šalinimo būdo, jis imtųsi atitinkamų veiksmų, siekdamas pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gegužės 10 d. sprendime pareiškėjo prašymo netenkino, o Lietuvos Respublikos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. spalio 23 d. nutartimi pareiškėjo E. Dragūno apeliacinį skundą patenkino iš dalies, konstatavęs, kad pareiškėjo prašymas pratęsti Nurodyme nustatytą terminą, jo skaičiavimą siejant su sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimu, iš esmės yra pagrįstas, tačiau negali būti tenkinamas dėl jo formulavimo ydingumo.

 Vilniaus apygardos administracinis teismas, iš naujo išnagrinėjęs šį administracinį ginčą, nusprendė iš dalies patenkinti E. Dragūno prašymą. Įvertinęs prašymą pagrindžiančius argumentus, atsižvelgęs į tai, kad civilinėje byloje nagrinėjamas statybos leidimo teisėtumo klausimas, taip pat į tai, kad byloje nepateikti duomenys, kad Nurodyme nustatytų veiksmų neatlikimas pažeidžia trečiųjų asmenų teises, teismas padarė išvadą, kad prašyme pratęsti terminą išdėstytos priežastys yra susijusios su procedūromis, kurių trukmė priklauso ne tik nuo pareiškėjo valios, bet ir nuo Inspekcijos inicijuotos civilinės bylos baigties, todėl pratęsė Nurodymo įvykdymo terminą dvejiems metams. Teismas pabrėžė, kad neįsiteisėjus galutiniam teismo sprendimui civilinėje byloje, pareiškėjas neturi galimybių inicijuoti procedūras, kurių pagrindu galėtų pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Šis teismo sprendimas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.


Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Marta Prokopovič
Vilniaus apygardos administracinio teismo administracijos sekretorė
Tel. (8 5) 264 8722, mob. 8 60 95 8707 
El. paštas marta.prokopovic@teismas.lt
Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius
Adresas internete https://vaat.teismas.lt/
Sekite mus www.facebook.com/Lietuvosteismai