lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas išnagrinėjo Tėvynės sąjungos ir VRK ginčą

2014.03.04

Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo politinės partijos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir LR vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) ginčą dėl valstybės biudžeto dotacijos Darbo partijai ir savo sprendimą skelbs kovo 12 d.

Politinė partija Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) panaikinti kaip neteisėtą LR vyriausiosios rinkimų komisijos 2013-09-09 sprendimo dalį Darbo partijai (leiboristams) išmokėti 2013 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimus. Savo skundą pareiškėja grindžia tuo, kad VRK, skirdama biudžeto asignavimus nebeegzistuojančiai Darbo partijai, netinkamai įvertino faktines aplinkybes, neteisingai taikė ir aiškino Politinių partijų kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo, Civilinio kodekso nuostatas. Pasak Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Darbo partija (leiboristai), kuriai VRK sprendimu buvo skirta valstybės biudžeto dotacija, įregistruota 2013-05-14, ji nedalyvavo Seimo ir savivaldybių rinkimuose, pagal kurių rezultatus paskirstytos dotacijos, todėl neatitinka Politinių partijų kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo nuostatų. Pareiškėjos manymu, joks teisės aktas objektyviai negali nustatyti, kad po reorganizacijos naujai įsteigta politinė partija perima buvusių partijos rinkėjų pasitikėjimą.

Vasario 10 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas trečiąjį  suinteresuotą asmenį Darbo partiją (leiboristus) pakeitė jo teisių perėmėja Darbo partija, Juridinių asmenų registre užregistruota 2013-11-15. Teismas nustatė, kad Darbo partija (leiboristai) 2013-10-26 susijungė su Krikščionių partija ir po reorganizacijos pasivadino Darbo partija. Ji perėmė visas Darbo partijos (leiboristų) teises ir pareigas, įskaitant ir teisę į Vyriausiosios rinkimų komisijos 2013-09-09 sprendimu „Dėl 2013 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo“ politinei partijai Darbo partijai (leiboristams) išmokėtus valstybės biudžeto asignavimus.

Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimą šioje administracinėje byloje skelbs kovo 12 d. 

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:                                          
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 698 16 692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt