lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas kreipėsi su prašymu į Konstitucinį Teismą

2019.06.06

Vilniaus apygardos administracinis teismas sustabdė administracinės bylos pagal pareiškėjo P. M. skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus ir nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai.

Pareiškėjas P. M. 2018 m. gegužės mėnesį kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių prašydamas skirti vaiko, gimusio 2018 m. gegužės mėnesį, priežiūros išmoką. Skyriaus 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu pareiškėjui buvo apskaičiuota 1 227,02 Eur per mėnesį vaiko priežiūros išmoka, iki vaikui sukaks vieni metai, ir 701,15 Eur per mėnesį vaiko priežiūros išmoka, iki vaikui sukaks dveji metai. Byloje ginčas kilo dėl suteiktos vaiko priežiūros išmokos sumažinimo, pareiškėjui pradėjus gauti draudžiamųjų pajamų įsidarbinus uždarojoje akcinėje bendrovėje. Taigi pareiškėjas, kuriam nuo 2018 m. gegužės 23 d. iki 2020 m. gegužės 23 d. paskirta vaiko priežiūros išmoka, neteko galimybės gauti vaiko priežiūros išmoką (jos dalį) pradėjęs gauti draudžiamųjų pajamų iš savo darbovietės.

Pareiškėjo teigimu, toks teisinis reguliavimas apriboja jo teisę į darbą ir nuosavybę, skirta kompensuojamojo uždarbio sumažinta išmoka yra per maža, todėl jis priverstas papildomai dirbti. P. M. prašo teismo panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA) sprendimus, kuriais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius reikalauja iš jo grąžinti paskirtą 1 814,36 Eur vaiko priežiūros išmoką, ir įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių išmokėti vaiko priežiūros išmoką už laikotarpį nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. bei jam priklausančias neišmokėtas sumas.

Įvertinus galiojantį teisinį reguliavimą ir bylos aplinkybes, teismui kilo abejonių dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies (2017 m. kovo 30 d. redakcija) atitikties Konstitucijos nuostatoms tiek, kiek joje nustatyta, kad jeigu apdraustasis asmuo, kuriam yra paskirta vaiko priežiūros išmoka, pirmaisiais vaiko auginimo metais (iki vaikui sueis vieni metai) turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos motinystės socialinio draudimo įmokos, ar iš pirmaisiais vaiko auginimo metais (iki vaikui sueis vieni metai) vykdytos darbinės veiklos gautų pajamų, ir jų dydis mažesnis už vaiko priežiūros išmoką (bendrą šių išmokų sumą), jam mokamas vaiko priežiūros išmokos (bendros šių išmokų sumos) ir jo atitinkamą mėnesį turėtų pajamų ir (ar) išmokų skirtumas. Jeigu šių pajamų ir (ar) išmokų dydis yra didesnis už vaiko priežiūros išmoką arba jai lygus, vaiko priežiūros išmoka nemokama.

Todėl teismas birželio 5 d. nutartimi nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą ir prašyti tai ištirti. Administracinė byla sustabdyta, iki Konstitucinis Teismas išnagrinės bylą pagal šį prašymą ir įsigalios joje priimtas nutarimas (sprendimas).

Ši Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis neskundžiama.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816 692
El. paštas sigita.baltaduone@teismas.lt
https://vaat.teismas.lt/

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus