lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas: Modestui Kaseliauskui tarnybinė nuobauda skirta teisėtai

2015.03.16

Kaseliauskas prašė teismo panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-11-06 įsakymą, kuriuo jis, kaip Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas, buvo nubaustas griežtu papeikimu. Ši tarnybinė nuobauda jam skirta atsižvelgiant į finansų ministro Rimanto Šadžiaus 2013-07-24 įsakymu sudarytos komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti 2013-10-04 išvadą. Išvadoje konstatuota, kad VMI vadovas M. Kaseliauskas, pažeisdamas teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, informacinių sistemų kūrimą, jų įteisinimą, padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą. Kaip pažymima komisijos išvadoje, tarnybinis nusižengimas apima visą kompleksą veiksmų ir yra sisteminio pobūdžio. Pareiškėjo manymu, jam tarnybinė nuobauda skirta nepagrįstai ir neteisėtai.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą, priėjo išvadą, kad Komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti 2013-10-04 išvada dėl VMI viršininko M. Kaseliausko tarnybinio nusižengimo yra pagrįsta objektyviais duomenimis ir teisės normomis, tad finansų ministro 2013-11-06 įsakymas „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo Modestui Kaseliauskui“, kuris yra priimtas remiantis Komisijos išvada, taip pat yra teisėtas ir pagrįstas. Teismo sprendime pažymima, kad tarnybinė nuobauda M. Kaseliauskui skirta nepraleidus įstatyme nustatyto termino, nepažeidus nuobaudų skyrimo procedūrų, pareiškėjo veiksmuose nustačius visus tarnybinio nusižengimo elementus.

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Informaciją pateikė:                                          

Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė

Vilniaus apygardos administracinio teismo

pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816692
el. paštas baltaduone@vaateismas.lt

www.vaateismas.lt