lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas nagrinės Lietuviškų degalinių sąjungos ir Konkurencijos tarybos ginčą

2014.11.03

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) spalio 30 d. nutartimi priėmė nagrinėti Lietuviškų degalinių sąjungos skundą LR Konkurencijos tarybai  dėl įpareigojimo iš naujo atlikti tyrimą.

Lietuviškų degalinių sąjunga kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą LR Konkurencijos tarybos 2014-09-29 nutarimą, kuriuo buvo atsisakyta pradėti tyrimą dėl AB „ORLEN Lietuva“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 7 str. reikalavimams. Pareiškėja prašo teismo įpareigoti Konkurencijos tarybą iš naujo spręsti tyrimo pradėjimo klausimą.

Lietuviškų degalinių sąjunga skunde teismui paaiškino, kad 2013-03-05 kreipėsi į LR Konkurencijos tarybą prašydama nustatyti, ar AB „ORLEN Lietuva“ nepiktnaudžiauja dominuojančia padėtimi žymėto dyzelino rinkoje parduodama žymėtą dyzeliną už AB „ORLEN Lietuva“ skelbiamą protokolinę kainą, tarpininkaujant UAB „Imlitex“. Konkurencijos taryba jų skundą atmetė, nes nustatė, kad AB „ORLEN Lietuva“  nedominuoja žymėto dyzelino rinkoje, todėl nesprendė klausimo dėl bendrovės piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir nežymėto dyzelino rinkoje.

Vilniaus apygardos administracinio teismas spalio 30 d. nutartimi priėmė nagrinėti Lietuviškų degalinių sąjungos skundą. Ši teismo nutartis neskundžiama.
   
Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:                                          
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 81 6692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt